Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/56 oraz 61/22 obręb Oraczewice, amina Choszczno, o wysłaniu w dniu 30 grudnia 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2020-12-30 14:03:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania KO.6220.15.10.2020.ASi o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". 2020-12-30 14:01:03
dokument Zawiadomienie KO.6220.17.14.2020.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,"prowadzeniu punktu zbierania odpadów", na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2020-12-30 13:26:51
dokument Obwieszczenie KO.6220.17.13.2020.ASi z dnia 30.12.2020 r. dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2020-12-30 13:21:06
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2020 znak: BP.6733.6.7.2020.KS z dnia 29 grudnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu zmiany przebiegu trasy istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej nr ewid. 627/5 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2020-12-29 11:20:50
dokument Ogłoszenie KO.6220.22.7.2020.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/4, 19 i 20/11 w obrębie Witoszyn w miejscowości Witoszyn w gminie Choszczno". 2020-12-28 14:22:03
dokument Obwieszczenie KO.6220.22.6.2020.ASi dla Stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/4, 19 i 20/11 w obrębie Witoszyn w miejscowości Witoszyn w gminie Choszczno". 2020-12-28 14:20:42
dokument Ogłoszenie KO.6220.19.6.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 61 w obrębie Stradzewo, w miejscowości Stradzewo w gminie Choszczno". 2020-12-18 14:43:41
dokument Obwieszczenie KO.6220.23.3.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na części działki nr 13/12 obręb Stawin, gmina Choszczno. 2020-12-16 13:07:11
dokument Informacja KO.6220.23.2.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na części działki nr 13/12 obręb Stawin, gmina Choszczno. 2020-12-16 13:05:27
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 499/5, 499/6, 499/7 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Kolejowej, Gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 16 grudnia 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-12-16 10:49:46
dokument Obwieszczenie KO.6220.20.7.2020.ASi dla Stron postępowania o przedłożeniu przez inwestora raportu i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-12-16 08:43:17
dokument Obwieszczenie KO.6220.18.7.2020.ASi dla Stron postępowania o przedłożeniu przez inwestora raportu i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 215 w miejscowości Stradzewo gmina Choszczno". 2020-12-16 08:34:02
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażu wbudowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal usługowy (pralnię ekologiczną) na działce oznaczonej nr ewid. 61/33 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-12-11 13:34:41
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na linie dwutorową SN-15 kV z przewodami niepełno izolowanymi od słupa nr 1 do słupa nr 39 oraz przebudowa linii kablowej SN- 15 kV na dwutorową kablową od GPZ Choszczno do słupa nr 1 na działkach oznaczonych nr ewid.: 79, 82/1, 82/2, 90/1 obręb 2 miasta Choszczno, 33/2, 71/5 obręb Koplin, 2, 3, 4, 5, 6, 10/1, 12, 13, 14, 32/1, 33/1, 56/3, 61/3 obręb Rudniki, 13, 24/2, 25, 29, 30, 31/2, 31/3 obręb Wysokie oraz 125, 126, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144/3, 144/4, 145/1 obręb Zamęcin, gmina Choszczno. 2020-12-04 14:01:14
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od stacji GPZ Choszczno do stacji Gleźno Jezioro (S-3544 - wymiana stacji na nową) łącząc po drodze nowo projektowane stacje kontenerowe S-3100, S-3467 oraz przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na odgałęzieniu Gleźno Mieszalnia na działkach oznaczonych nr ewid.: 79, 35/4 obręb 2 miasta Choszczno, 32/1, 173/1, 155, 145/48, 127, 31, 13, 12, obręb Koplin, 48/1, 40, 39/17, 63/2, 61, 59, 57, 54/1, 53, 52, 50, 268, 60/1, 49/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2020-12-04 13:59:50
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 102/2020 znak: BP.6730.102.6.2020.KS z dnia 04 grudnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na:budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/30 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2020-12-04 13:57:00
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 82/2020 znak: BP.6730.82.6.2020.KS z dnia 03 grudnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Władysława Jagiełły i ul. Grunwaldzkiej, gmina Choszczo. 2020-12-03 15:08:40
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinak sieci kanalizacji sanitarnej w celu zmiany przebiegu trasy istniejącej sieci kanalizacji na działce oznaczonej nr ewid. 627/5 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-12-01 13:18:10
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 187/17, 187/18, 1418 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-11-30 14:41:43
dokument Obwieszczenie KO.6220.25.2.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 38/5, 38/6 w miejscowości Pakość gmina Choszczno". 2020-11-25 13:59:44
dokument Informacja KO.6220.25.1.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 38/5, 38/6 w miejscowości Pakość gmina Choszczno". 2020-11-25 13:58:16
dokument Obwieszczenie KO.6220.17.9.2020.ASi z dnia 23.11.2020 r. o ponownym wezwaniu pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2020-11-23 15:21:50
dokument Zawiadomienie KO.6220.22.4.2020.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/4, 19 i 20/11 w obrębie Witoszyn w miejscowości Witoszyn w gminie Choszczno". 2020-11-19 13:46:49
dokument Zawiadomienie KO.6220.1.12.2019.ASi dla Stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.1.7.2019.ASi z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.?Budowa zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie". 2020-11-19 12:40:39
dokument Ogłoszenie KO.6220.11.7.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno"(proj. Stradzewo III). 2020-11-19 12:11:00
dokument Ogłoszenie KO.6220.10.7.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno"(proj. Stradzewo II ). 2020-11-19 12:01:20
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażu wbudowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal usługowy (pralnie ekologiczna) na działce oznaczonej nr ewid. 61/33 oraz 61/22 obręb Oraczewice, amina Choszczno, o wysłaniu w dniu 18 listopada 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2020-11-18 12:57:49
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 99/2020 znak: BP.6730.99.6.2020.Jl z dnia 17 listopada 2020 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 33B/1, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na lokal usługowy (sklep zoologiczny) z dobudowaniem zadaszonych schodów zewnętrznych, na działkach oznaczonych nr ewid. 461 i 267/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-11-17 14:48:28
dokument Obwieszczenie KO.6220.21.6.2020.ASi dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15 w obrębie Smoleń w miejscowości Smoleń w gminie Choszczno?. 2020-11-13 13:54:22
dokument Obwieszczenie KO.6220.20.5.2020.ASi o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,''Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-11-10 11:30:49
dokument Obwieszczenie KO.6220.18.5.2020.ASi dla Stron o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 215 w miejscowości Stradzewo gmina Choszczno". 2020-11-06 13:21:52
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinak sieci kanalizacji sanitarnej w celu zmiany przebiegu trasy istniejącej sieci kanalizacji na działce oznaczonej nr ewid. 627/5 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 listopada 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-11-06 12:37:23
dokument Obwieszczenie KO.6220.16.6.2020.ASi dla Stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3, 225 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno oraz na działkach nr ew. 4, 5, 15, 16/6, 43 w miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno" (proj. Stradzewo IV). 2020-11-06 11:08:37
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 43/2020 znak: BP.6730.87.6.2020.KS z dnia 05 listopada 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego na budynek usługowy (gabinety lekarskie), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 532 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Niedziałkowskiego, gmina Choszczno, na rzecz Państwa Moniki i Piotra Smoczyk. 2020-11-05 15:09:37
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 187/17, 187/18, 1418 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 04 listopada 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2020-11-04 13:59:37
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 81/2020 znak: BP.6730.81.6.2020.JI z dnia 02 listopada 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-11-02 15:49:13
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na działce oznaczonej nr ewid. 187/17, 187/18, 1418 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-10-26 13:27:18
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 145/30 i 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-10-23 14:02:32
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: na budowie dwóch budynków usługowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno przy ul. Władysława Jagiełły, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-10-23 14:01:25
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinak sieci kanalizacji sanitarnej w celu zmiany przebiegu trasy istniejącej sieci kanalizacji na działce oznaczonej nr ewid. 627/5 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2020-10-22 13:51:04
dokument Obwieszczenie KO.6220.22.2.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/4, 19 i 20/11 w obrębie Witoszyn w miejscowości Witoszyn w gminie Choszczno?. 2020-10-14 13:46:32
dokument Informacja KO.6220.22.1.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/4, 19 i 20/11 w obrębie Witoszyn w miejscowości Witoszyn w gminie Choszczno?. 2020-10-14 13:45:57
dokument Obwieszczenie KO.6220.21.2.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15 w obrębie Smoleń w miejscowości Smoleń w gminie Choszczno?. 2020-10-13 14:46:30
dokument Informacja KO.6220.21.1.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15 w obrębie Smoleń w miejscowości Smoleń w gminie Choszczno?. 2020-10-13 14:45:28
dokument Obwieszczenie KO.6220.15.7.2020.ASi o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno?. 2020-10-12 14:46:43
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal usługowy ( sklep zoologiczny) z dobudowaniem zadaszonych schodów zewnętrznych, na działkach oznaczonych nr ewid. 461 oraz 267/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-10-12 12:04:21
dokument Obwieszczenie KO.6220.20.2.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-10-09 14:35:16
dokument Informacja KO.6220.20.1.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-10-09 14:34:15
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego na budynek usługowy (gabinety lekarskie), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 532 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Niedziałkowskiego, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-10-08 11:07:36
dokument Obwieszczenie KO.6220.18.2.2020.ASi dla Stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 215 w miejscowości Stradzewo gmina Choszczno". 2020-10-07 15:24:04
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 215 w miejscowości Stradzewo gmina Choszczno". 2020-10-07 15:23:02
dokument Obwieszczenie KO.6220.17.5.2020.ASiz dnia 7.10.2020 r. o wezwaniu pełnomocnika inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2020-10-07 15:22:20
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-09-30 15:11:26
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 145/30 i 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 29 września 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. 2020-09-29 12:55:28
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków usługowych wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno przy ul. Władysława Jagiełły, amina Choszczno, o wysłaniu w dniu 25 września 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-09-25 13:36:58
dokument Informacja KO.6220.1.9.2019.ASi z dnia 23.09.2020 r. o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.1.7.2019.ASi z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie". 2020-09-24 15:21:20
dokument Zawiadomienie KO.6220.1.10.2019.ASi z dnia 23.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.1.7.2019.ASi z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie". 2020-09-24 15:19:42
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego na budynek usługowy (gabinety lekarskie), wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 532 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Niedziałkowskiego, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 23 września 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-09-23 15:10:10
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 45/2020 znak: BP.6730.45.11.2020.JI z dnia 22 września 2020 roku dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego, na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2, 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-09-22 13:39:57
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na lokal usługowy (sklep zoologiczny) z dobudowaniem zadaszonych schodów zewnętrznych na działkach oznaczonych nr ewid. 461 oraz 267/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-09-21 13:09:22
dokument Zawiadomienie KO.6220.16.4.2020.ASi dla Stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3, 225 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno oraz na działkach nr ew. 4, 5, 15, 16/6, 43 w miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno" (proj. Stradzewo IV). 2020-09-21 12:17:47
dokument Obwieszczenie KO.6220.17.2.2020.ASi o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2020-09-17 15:11:34
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów. 2020-09-17 15:10:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wydaniu postanowienia KO.6220.15.5.2020.ASi, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". 2020-09-16 14:51:12
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 70/2020 znak: BP.6730.70.6.2020.JI z dnia 15 września 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasilającej budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działkach oznaczonych nr ewid. 106 i 107/1 obręb Rudniki,gmina Choszczno. 2020-09-16 11:07:20
dokument Zawiadomienie o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 2020-09-14 13:26:59
dokument Zawiadamiam o ponownym przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 42/2020 znak: BP.6730.42.6.2020.KS z dnia 20 sierpnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid, 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, amina Choszczno, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2020-09-14 13:25:09
dokument Obwieszczenie KO.6220.8.6.2020.ASi dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". 2020-09-07 13:00:45
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 04 września 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do:, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-09-04 13:15:24
dokument Obwieszczenie KO.6220.16.2.2020.ASi o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3, 225 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno oraz na działkach nr ew. 4, 5, 15, 16/6, 43 w miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno? (proj. Stradzewo IV). 2020-09-02 13:56:47
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3, 225 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno oraz na działkach nr ew. 4, 5, 15, 16/6, 43 w miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno? (proj. Stradzewo IV). 2020-09-02 13:55:20
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 42/2020 znak: BP.6730.42.6.2020.KS z dnia 20 sierpnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2020-09-01 14:40:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.6.9.2020.ASi z dnia 28 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 31,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 299/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2020-08-31 12:42:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.6.8.2020.ASi z dnia 28 sierpnia 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 31,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 299/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2020-08-31 12:39:36
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-08-25 14:55:40
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno?. 2020-08-25 10:52:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno?. 2020-08-25 10:49:14
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 42/2020 znak: BP.6730.42.6.2020.KS z dnia 20.08.2020 roku: ODMAWIAJĄCEJ USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2020-08-21 10:26:20
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasilającej budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działkach oznaczonych nr ewid. 106 i 107/1 obręb Rudniki, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-08-18 13:08:13
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2020 znak: BP.6733.4.7.2020.JI z dnia 10 sierpnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD, na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2 i 6/4, obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-08-10 14:29:38
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-08-06 14:25:23
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 48/2020 znak: BP.6730.48.6.2020.JI z dnia 30 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania, lokalu usługowego w budynku usługowym na lokal usługowo handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/35, 725/51 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-07-30 12:55:41
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasiającej budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działkach oznaczonych nr ewid. 106 i 107/1 obręb Rudniki, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 29 lipca 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-07-29 13:57:02
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2020 znak: BP.6733.3.7.2020.JI z dnia 29 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237, 13, obręb Raduń, gmina Choszczno, 2020-07-29 13:54:11
dokument Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - PV Choszczno I działka 206 Sławęcin 2020-07-27 14:49:51
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2020 znak: BP.6733.2.7.2020.JI z dnia 27 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej sn 15 kV i nn 0,4 kV, w tym: stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych 15 i 0,4 kV, złączy i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2 i 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-07-27 14:03:01
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.8.4.2020.ASi z dnia 22.07.2020 r. dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie?. 2020-07-23 15:16:57
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 43/2020 znak: BP.6730.43.6.2020.KS z dnia 23 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/42 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2020-07-23 11:14:31
dokument Obwieszczenie KO.6220.6.6.2020.ASi z dnia 17 lipca 2020 r. dla wszystkich stron postępowania zawiadamiające o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 31,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 299/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2020-07-17 14:18:15
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: na nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego na działkach oznaczonych nr ewid.465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-07-15 13:43:41
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-07-14 14:42:17
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji odmownej, ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-07-10 10:52:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.10.2019.ASi z dnia 6.07.2020 r. dla wszystkich stron postępowania o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno??, z wniosku pełnomocnika firmy PV 440 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa 2020-07-07 15:02:59
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie, i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku usługowym na lokal usługowo handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/35, 725/51 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-06-29 15:14:10
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237 i 13 obręb Raduń, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-06-29 14:33:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie?. 2020-06-26 14:26:47
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie?. 2020-06-26 14:25:26
dokument Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2020-06-26 14:24:19
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej sn 15 kV i nn 0,4 kV, w tym: stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych 15 i 0,4 kV, złączy i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2 i 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-06-26 10:50:21
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/42 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-06-24 14:31:43
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Stargard oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-06-24 14:29:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 24/2020 znak: BP.6730.24.8.2020.JI z dnia 22 czerwca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 107/2 obręb Rudniki, gmina Choszczno. 2020-06-22 14:13:45
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 22 czerwca 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-06-22 14:12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.7.2020.ASi z dnia 16 czerwca 2020 r. dla stron postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 526 obręb Piasecznik, gm. Choszczno 2020-06-16 13:21:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.6.2.2020.ASi z dnia 10 czerwca 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 31,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 299/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2020-06-15 11:05:31
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 31,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 299/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2020-06-15 10:48:35
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie, i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku usługowym na lokal usługowo handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/35, 725/51 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-06-09 14:43:29
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237 i 13 obręb Raduń, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 08 czerwca 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-06-08 14:13:46
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej sn 15 kV i nn 0,4 kV, w tym: stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych 15 i 0,4 kV, złączy i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2 i 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 29 maja 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-05-29 12:48:34
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-05-28 15:15:51
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.14.2020.ASi z dnia 27 maja 2020 r., do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 456/1 obręb Sławęcin, gm. Choszczno. 2020-05-27 13:31:38
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.13.2020.ASi z dnia 27 maja 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 456/1 obręb Sławęcin, gm. Choszczno. 2020-05-27 12:58:28
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy m: 15/2020 znak: BP.6730.15.6.2020.KS z dnia 22 maja 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 171/9 i 172/10 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2020-05-22 09:51:41
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczone! nr ewid. 145/42 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w. Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-05-22 09:32:18
dokument Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12.05.2020 r. wydał decyzję nr 13/2020, zmieniającą decyzję nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu 2020-05-21 08:18:57
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dziatkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 14 maja 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu. Dróg Wojewódzkich w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2020-05-14 12:10:44
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce oznaczonej nr ewid. 107/2 obręb Rudniki, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2020-05-13 10:35:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.5.2020.ASi z dnia 12 maja 2020 r. dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym twierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 526 obręb Piasecznik, gm. Choszczno. 2020-05-12 14:27:06
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kV w tym budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15kV i 0,4 kV oraz budowa złącz i szaf kablowych 0,4 kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 0,4kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2, 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, dla zasilenia budynku wielorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 527/1 obr. 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-05-08 10:47:29
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237, 13 obr. Raduń, gmina Choszczno. 2020-05-08 10:46:43
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.7.2020.ASi z dnia 28 kwietnia 2020 r., do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2020-04-28 12:02:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.6.2020.ASi z dnia 28 kwietnia 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno"> 2020-04-28 11:59:44
dokument Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r. dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn. linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. OT E2 od km 128,680 do km 140,250 w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice-Choszczno w ramach projektu ''Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie'', w zakresie drogi DD7. 2020-04-28 07:39:36
dokument Zawiadamiam strony postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce oznaczonej nr ewid. 107/2 obręb Rudniki, gmina Choszczno, że nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy do dnia - 22 czerwca 2020 roku. 2020-04-22 10:48:36
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.11.2020.ASi z dnia 21 kwietnia 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 456/1 obręb Sławęcin, gm. Choszczno. 2020-04-21 14:48:46
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 107/2 obręb Rudniki, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2020-04-20 14:03:12
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 7/2020 znak: BP.6730J.9.2020.JI z dnia 16 kwietnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 143/4 oraz 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno 2020-04-16 10:14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.2.2020.ASi z dnia 15 kwietnia 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 526 obręb Piasecznik, gm. Choszczno. 2020-04-15 12:53:01
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 526 obręb Piasecznik, gm. Choszczno. 2020-04-15 12:50:44
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 171/9,172/10 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. 2020-04-08 10:20:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.8.15.2019.ASi dla stron postępowania o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno''. 2020-04-08 09:04:35
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 81/2019 znak: BP.6730.81.14.2019.JI z dnia 06 kwietnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno 2020-04-06 09:37:09
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2020 znak: BP.6733.1.5.2020.KS z dnia 27 marca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działkach oznaczonych nr ewid 75/7, 138/1, 62/9, 139/9 i 140/1 obręb 3 oraz działce nr 15/1 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-03-27 09:41:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.42.7.2019.ASi dla stron postępowania o wydaniu w dniu 25 marca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem''. 2020-03-26 11:29:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.10.2020.ASi z dnia 25 marca 2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną'', zlokalizowanego na działce nr 456/1 obręb Sławęcin, gmina Choszczno. 2020-03-26 10:23:16
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.4.2020.ASi z dnia 25 marca 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną'', zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno''. 2020-03-26 10:21:25
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 171/9, 172/10 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 12 marca 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-03-12 14:49:19
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 137/2019 znak: BP.6730.137.6.2019.KS z dnia 10 marca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19, 1358/2, 1358/15, 1358/16, 1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Wolności, gmina Choszczno. 2020-03-10 12:34:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.7.2020.ASi z dnia 6 marca 2020 r. dla wszystkich stron postępowania o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działce nr 456/1 obręb Sławęcin, gmina Choszczno. 2020-03-09 15:30:10
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE-HD na działce oznaczonej nr. ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia dot. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki. 2020-03-06 15:13:21
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24 2020-03-05 14:42:39
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 143/4 oraz 144/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2020-03-04 14:41:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.2.2020.ASi z dnia 3 marca 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2020-03-04 14:32:09
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2020-03-04 14:31:22
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działce oznaczonej nr ewid. 15/1 obręb 4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7, 138/1, 139/9 i 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2020-02-27 11:24:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 107/2019 znak: BP.6730.107.12.2019.JI z dnia 25 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-02-25 14:45:38
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2019 znak: BP.6733.22.7.2019.KS z dnia 21 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-02-21 14:42:56
dokument Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z powierzchni utwardzonej sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu w stacji demontażu pojazdów dz. l obręb Witoszyn, gm. Choszczno. 2020-02-19 14:30:28
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, że z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, a także skutecznego powiadomienia stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. 2020-02-19 11:58:49
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.8.2019.ASi z dnia 17.02.2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-02-18 14:38:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.3.2020.ASi z dnia 17 lutego 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2020-02-18 13:39:01
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2020-02-18 13:37:25
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 143/4 oraz 144/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez sprostowanie omyłki pisarskiej błędnie wskazanego nr jednej z działek z 143/9 na 144/9 obręb Koplin, gmina Choszczno, oraz o wysłaniu w dniu 17 lutego 2020 roku ponownie celem uzgodnienia poprawionego projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-02-17 14:25:36
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno" 2020-02-14 14:21:07
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19,1358/2, 1358/15,1358/16,1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2020-02-14 14:19:37
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem". 2020-02-14 14:18:51
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 143/4, 143/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-02-10 15:09:06
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19, 1358/2, 1358/15, 1358/16, 1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno o wysłaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-02-07 12:37:36
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działce oznaczonej nr ewid. 15/1 obręb 4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7, 138/1, 139/9 i 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-02-04 14:59:51
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 124/2019 znale: BP.6730.124.6.2019.KS z dnia 04 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Nadbrzeżnej, gmina Choszczno. 2020-02-04 14:59:11
dokument Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 23.01.2020 r. decyzję nr 6/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Budowa i rozbiórka infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie branż: telekomunikacyjna, SRK, elektroenergetyczna, LPN, drogowa, trakcyjna, sanitarna (LOT E1 od km 109,718 do km 128,680, LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171 J20, LOT G1 od km 171 120 do km 195,170). 2020-01-30 11:26:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2019 znak: BP.6733.21.5.2019.JI z dnia 29 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/10, 62/9, 144/7, 140/1, 75/7 przy ul. Matejki i Kossaka obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-01-29 15:08:44
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.6.2019.ASi z dnia 28.01.2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno??. 2020-01-29 13:16:07
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2020-01-28 15:27:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem??. 2020-01-27 14:33:19
dokument Informacja Burmistrza Choszczna o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem??. 2020-01-27 14:32:40
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia, że wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji ,,Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny-Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,680 do km l40,250" decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r., znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI, na wykonanie urządzeń wodnych, określone w pkt. I. ppkt 6 (dot. budowy przepustów drogowych) oraz ppkt. 14 (dot. wykonania nieszczelnych trawiastych rowów drogowych). 2020-01-24 14:51:35
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. 2020-01-24 14:49:17
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno". 2020-01-23 15:16:37
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 119/2019 znak: BP.6730.119.6.2019.2020.JI z dnia 23 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/48, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2020-01-23 13:27:49
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2020 2020-01-22 15:19:38
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 121/2019 znak: BP.6730.121.6.2019.2020.JI z dnia 22 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego (przedszkola niepublicznego) na działkach oznaczonych nr ewid. 277, 278, 279 i 113 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-01-22 14:13:40
dokument Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2020 r. 2020-01-16 08:36:49
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2019 znak: BP.6733.19.7.2019.2020.KS z dnia 14 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 223/5 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno. 2020-01-14 12:37:00
dokument Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-01-10 10:44:00
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień projektu decyzji po weryfikacji wniosku, oraz zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. 2020-01-09 14:30:14
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2019 znak: BP.6733.20.5.2019.2020.KS z dnia 07 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE-HD na działkach nr 75/7, 139/5, 140/1 i 62/9 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Matejki i Kossaka, gmina Choszczno. 2020-01-07 13:50:17
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo handlową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. 2020-01-07 13:49:31
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie, PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy dróg gminnych w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłej stronie postępowania, a także skutecznego powiadomienia ich o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. 2020-01-03 14:42:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wysłaniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno" 2020-01-03 14:41:28
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-01-03 14:28:31
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 109/2019 znak: BP.6730.109.6.2019.2020.JI z dnia 03 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2020-01-03 14:24:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 95/2019 znak: BP.6730.95.7.2019.2020.KS z dnia 02 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalno-usługowy, na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno. 2020-01-02 14:46:18
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 02 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2020-01-02 14:45:21
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 62/10, 75/7, 144/7, 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2020-01-02 14:44:41