Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 384/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020

Zarządzenie Nr 384/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020

Na podstawie § 1 uchwały Nr XVI /140 /2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno , a także na podstawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 (strona internetowa www. mf.gov.pl) zarządzam ,co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz wydziałami Urzędu Miejskiego, jak również samodzielne stanowiska, do sporządzenia, zgodnie z kompetencjami, wstępnych planów finansowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, a także zestawień o zamierzonych przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) do wieloletniej prognozy finansowej, dodatkowo gdy takie przypadki występują, przy zachowaniu szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody i wydatki budżetowe.

2. Zobowiązuję kierowników samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481), do opracowania projektów planów finansowych rachunków dochodów własnych, które należy załączyć do projektów planów finansowych jednostki do projektu budżetu na 2020 rok (dotyczy jednostek, które takie rachunki prowadzą).

3. Plany, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, należy przedłożyć Skarbnikowi Miejskiemu w wersji papierowej i elektronicznej (skarbnik@gmina.choszczno.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r.

§ 2. 1. Przy opracowywaniu planów, o których mowa w § 1. ust. 1, należy uwzględnić m. in. :

1) aktualny na dzień 1 października br. poziom cen (stawek, taryf, opłat ) z uwzględnieniem zakładanego na 2020 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów  2,5 %,

2) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2019 r. z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,

3) wynagrodzenie bazowe wg przewidywanego stanu na koniec 2019 roku,

4) minimalne wynagrodzenie brutto w wysokości 2.450,00 zł,

5) przewidywane wykonanie za rok 2019 planu dochodów oraz planu wydatków łącznie z ewentualnymi zobowiązaniami, które mogą pozostać na rok 2020, jako bazę wyjściową do planu na 2020 rok,

6) stawki podatkowe i opłaty lokalne na poziomie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2019 r.,

2. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, na wzorach stanowiących załączniki 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

3. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte wyczerpującymi objaśnieniami  i kalkulacją w formie rozpisania kwoty każdego paragrafu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,

3) Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego,

4) Wydział Organizacyjno-Prawny,

5) Rada Miejska.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 384_19.pdf (PDF, 177.02Kb) 2019-09-25 11:52:17 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Tomczak 25-09-2019 11:52:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 25-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Paulina Tomczak 25-09-2019 11:52:17