Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 372/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 372/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:     
"2. Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej używa symbolu "WKF"."

2. § 48 otrzymuje brzmienie:       
"§ 48. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1) opracowywanie planów audytu i przedkładanie ich burmistrzowi do akceptacji,

2) przeprowadzenie audytów zgodnie z przyjętym planem,

3) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych audytów i zawieranie w nich ustaleń dotyczących:

a) przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie,

b) przesłanek sprawnej realizacji powierzonych zadań i osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań urzędu.

4) opracowanie propozycji zaleceń poaudytowych,

5) dokonywanie audytów sprawdzających,

6) rzetelne, obiektywne i niezależne:

a) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania urzędu,

b) badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie,

c) określenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień,

d) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień wykonywanie czynności,

e) doradczych, jako część powyższych zadań lub na wniosek Burmistrza.

2. Przy znakowaniu spraw Audytor Wewnętrzny używa symbolu "AW"."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 372_19.pdf (PDF, 68.86Kb) 2019-09-12 12:26:21 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 12-09-2019 12:26:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 10-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 12-09-2019 12:26:21