Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2020-01-07 13:42:57
dokument Zarządzenie Nr 510/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2020-01-03 08:53:59
dokument Zarządzenie Nr 509/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie" 2020-01-03 08:51:42
dokument Zarządzenie Nr 508/1/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2020-01-16 13:38:30
dokument Zarządzenie Nr 508/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2020-01-08 09:51:48
dokument Zarządzenie Nr 507/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Choszczno, oznaczonej numerem działki 122/1 2019-12-31 11:36:05
dokument Zarządzenie Nr 506/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 2019-12-31 11:34:21
dokument Zarządzenie Nr 505/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-31 10:05:32
dokument Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania "Klubu Senior+" w Choszcznie 2019-12-31 10:04:09
dokument Zarządzenie Nr 503/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno 2019-12-31 09:59:01
dokument Zarządzenie Nr 502/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.06.00-32-K033/19 pn. "Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019-12-31 09:55:21
dokument Zarządzenie Nr 501/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-12-31 09:51:27
dokument Zarządzenie Nr 500/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2020 2019-12-31 09:48:07
dokument Zarządzenie Nr 499/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie 2019-12-31 09:46:34
dokument Zarządzenie Nr 498/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 2019-12-31 09:42:45
dokument Zarządzenie Nr 497/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-12-31 09:40:42
dokument Zarządzenie Nr 496/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-12-30 09:07:33
dokument Zarządzenie Nr 495/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2020 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-12-24 10:32:52
dokument Zarządzenie Nr 494/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno 2019-12-19 09:21:38
dokument Zarządzenie Nr 493/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-19 09:20:13
dokument Zarządzenie Nr 492/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Wykonanie Remontu części pomieszczeń Choszczeńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na Klub Seniora". 2019-12-19 08:24:09
dokument Zarządzenie Nr 491/1/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2020-01-02 10:29:47
dokument Zarządzenie Nr 491/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-12-23 09:51:09
dokument Zarządzenie Nr 490/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-12-16 14:43:51
dokument Zarządzenie Nr 489/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2019-12-16 15:13:36
dokument Zarządzenie Nr 488/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkie 2019-12-16 15:30:01
dokument Zarządzenie Nr 487/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:28:47
dokument Zarządzenie Nr 486/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:27:32
dokument Zarządzenie Nr 485/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:15:12
dokument Zarządzenie Nr 484/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkie 2019-12-16 15:11:54
dokument Zarządzenie Nr 483/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:10:31
dokument Zarządzenie Nr 482/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:08:43
dokument Zarządzenie Nr 481/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2019-12-16 15:06:47
dokument Zarządzenie Nr 480/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania opłatkowego dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie 2019-12-16 14:40:26
dokument Zarządzenie Nr 479/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego 2019-12-12 14:37:37
dokument Zarządzenie Nr 478/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2019-12-12 14:35:33
dokument Zarządzenie Nr 477/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa 2019-12-11 13:41:32
dokument Zarządzenie Nr 476/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2019-12-09 15:20:56
dokument Zarządzenie Nr 475/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-12-10 14:26:52
dokument Zarządzenie Nr 474/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji "Spotkania wigilijnego" dla Chóru "Pogodna Jesień" 2019-12-16 14:38:04
dokument Zarządzenie Nr 473/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-12-06 12:25:53
dokument Zarządzenie Nr 472/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania do uroczystości Wigilijnej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie 2019-12-06 12:24:46
dokument Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "POMREBUD" na działalność Burmistrza Choszczna 2019-12-05 13:12:49
dokument Zarządzenie Nr 470/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-05 13:12:03
dokument Zarządzenie Nr 469/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-05 13:06:37
dokument Zarządzenie Nr 468/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno 2019-12-05 13:03:19
dokument Zarządzenie Nr 467/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno 2019-12-05 12:58:33
dokument Zarządzenie Nr 466/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2019-12-05 12:22:32
dokument Zarządzenie Nr 465/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2019-12-05 12:17:58
dokument Zarządzenie Nr 464/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-12-05 12:14:23
dokument Zarządzenie Nr 463/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie 2019-12-05 12:12:05
dokument Zarządzenie Nr 462/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2019-12-05 12:07:29
dokument Zarządzenie Nr 461/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2019-12-05 12:01:15
dokument Zarządzenie Nr 460/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin 2019-12-05 11:58:27
dokument Zarządzenie Nr 459/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" 2019-12-05 11:51:41
dokument Zarządzenie Nr 458/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-12-05 11:49:19
dokument Zarządzenie Nr 457/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Choszczno obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) 2019-12-06 14:14:36
dokument Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego 2019-12-05 11:18:37
dokument Zarządzenie Nr 455/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" 2019-12-05 11:03:33
dokument Zarządzenie Nr 454/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszcznie oraz w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej likwidowanej jednostki 2019-12-05 11:01:35
dokument Zarządzenie Nr 453/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Suliszewo 2019-12-02 12:20:00
dokument Zarządzenie Nr 452/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo 2019-12-02 12:18:44
dokument Zarządzenie Nr 451/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-12-09 12:26:33
dokument Zarządzenie Nr 450/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2020 rok 2019-11-29 14:43:34
dokument Zarządzenie Nr 449/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2019-11-29 14:41:03
dokument Zarządzenie Nr 448/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radaczewo 2019-11-29 12:30:54
dokument Zarządzenie Nr 447/19 Burmistrza Choszczna z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-11-28 09:48:12
dokument Zarządzenie Nr 446/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Choszczno 2019-11-21 12:28:56
dokument Zarządzenie Nr 445/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udostępnienia świetlicy wiejskiej w Korytowie 2019-11-20 14:59:11
dokument Zarządzenie Nr 444/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-11-25 12:28:35
dokument Zarządzenie Nr 443/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2023" 2019-11-21 08:43:56
dokument Zarządzenie Nr 442/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dnia 20 listopada 2019 r. 2019-11-15 10:39:55
dokument Zarządzenie Nr 441/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK 2019-11-14 14:24:09
dokument Zarządzenie Nr 440/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach 2019-11-13 08:50:28
dokument Zarządzenie Nr 439/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno. 2019-11-08 14:57:39
dokument Zarządzenie Nr 438/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-11-06 14:59:21
dokument Zarządzenie Nr 437/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2019 2019-11-05 10:22:30
dokument Zarządzenie Nr 436/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie 2019-11-04 14:23:47
dokument Zarządzenie Nr 435/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-11-04 14:20:02
dokument Zarządzenie Nr 434/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-11-04 14:17:27
dokument Zarządzenie Nr 433/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych w administrowanie Choszczeńskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2019-11-04 14:12:55
dokument Zarządzenie Nr 432/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 2019-11-04 14:10:54
dokument Zarządzenie Nr 431/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno oznaczonych numerami działek 230/9, 859, 860/6, 813/4, 813/7 i 825/1 2019-11-04 14:08:43
dokument Zarządzenie Nr 430/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powierzenia "Centrum Rekreacji i Sportu" Spółce z o.o. z siedzibą w Choszcznie zadań własnych Gminy Choszczno w zakresie spraw związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi 2019-11-04 14:05:54
dokument Zarządzenie Nr 429/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie 2019-11-04 12:52:04
dokument Zarządzenie Nr 428/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 2019-11-04 12:46:56
dokument Zarządzenie Nr 427/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna 2019-11-04 12:38:29
dokument Zarządzenie Nr 426/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2019-11-04 12:27:43
dokument Zarządzenie Nr 425/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2019-11-04 12:17:15
dokument Zarządzenie Nr 424/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2019-11-04 12:03:37
dokument Zarządzenie Nr 423/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-10-31 14:26:07
dokument Zarządzenie Nr 422/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-10-31 11:54:17
dokument Zarządzenie Nr 421/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2019-10-31 11:46:06
dokument Zarządzenie Nr 420/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-10-31 11:37:14
dokument Zarządzenie Nr 419/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-11-08 10:05:15
dokument Zarządzenie Nr 418/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-10-25 11:14:40
dokument Zarządzenie Nr 417/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-10-25 10:25:41
dokument Zarządzenie Nr 416/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-10-25 09:47:25
dokument Zarządzenie Nr 415/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2019-10-25 09:40:59
dokument Zarządzenie Nr 414/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2019-10-25 09:24:46
dokument Zarządzenie Nr 413/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-10-25 09:15:20
dokument Zarządzenie Nr 412/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rzecku 2019-10-24 13:44:58
dokument Zarządzenie Nr 411/2019 Burmistrza Choszczna z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie zadania w zakresie budowy i eksploatacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Choszczno 2019-10-24 08:54:18
dokument Zarządzenie Nr 410/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-10-17 08:23:12
dokument Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2019-10-16 15:15:16
dokument Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-16 14:43:30
dokument Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2019-10-15 13:23:37
dokument Zarządzenie Nr 406/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Promocji 2019-10-15 11:14:08
dokument Zarządzenie Nr 405/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-10-11 11:30:51
dokument Zarządzenie Nr 404/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. 2019-10-11 11:06:21
dokument Zarządzenie Nr 403/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. 2019-10-11 10:56:25
dokument Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-11 10:30:42
dokument Zarządzenie Nr 401/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w "Patronka" Sp. z o. o w Szczecinku 2019-10-02 09:36:47
dokument Zarządzenie Nr 400/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości z okazji Dnia Białej Laski organizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie 2019-10-02 09:16:35
dokument Zarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-07 14:46:36
dokument Zarządzenie Nr 398/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno 2019-10-25 11:32:54
dokument Zarządzenie Nr 397/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie 2019-10-03 12:27:48
dokument Zarządzenie Nr 396/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-10-02 08:24:59
dokument Zarządzenie Nr 395/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. 2019-10-01 15:21:42
dokument Zarządzenie Nr 394/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-10-01 15:16:20
dokument Zarządzenie Nr 393/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2019-10-01 15:12:23
dokument Zarządzenie Nr 392/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-10-01 15:07:55
dokument Zarządzenie Nr 391/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-10-01 15:03:01
dokument Zarządzenie Nr 390/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2019-10-01 14:58:03
dokument Zarządzenie Nr 389/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2019-10-01 14:50:18
dokument Zarządzenie Nr 388/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-10-01 14:40:46
dokument Zarządzenie Nr 387/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-10-01 14:31:51
dokument Zarządzenie Nr 386/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-09-30 12:58:39
dokument Zarządzenie Nr 385/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-09-27 13:20:08
dokument Zarządzenie Nr 384/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-09-25 11:48:44
dokument Zarządzenie Nr 383/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-09-24 09:38:25
dokument Zarządzenie Nr 382/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-09-24 09:21:41
dokument Zarządzenie Nr 381/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Choszczno. 2019-09-20 13:17:20
dokument Zarządzenie Nr 380/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-09-18 14:18:41
dokument Zarządzenie Nr 379/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-09-13 15:22:47
dokument Zarządzenie Nr 378/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 13:34:37
dokument Zarządzenie Nr 377/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 13:32:34
dokument Zarządzenie Nr 376/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-09-12 10:40:40
dokument Zarządzenie Nr 375/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 227/1 2019-09-11 15:09:40
dokument Zarządzenie Nr 374/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonej numerem działki 408. 2019-09-11 15:07:32
dokument Zarządzenie Nr 373/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku w Choszcznie." 2019-09-11 15:05:44
dokument Zarządzenie Nr 372/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-09-11 15:01:25
dokument Zarządzenie Nr 371/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2019-09-11 14:59:49
dokument Zarządzenie Nr 370/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2019-09-11 14:58:20
dokument Zarządzenie Nr 369/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2019-09-04 12:10:33
dokument Zarządzenie Nr 368/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno 2019-09-04 11:59:05
dokument Zarządzenie Nr 367/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce Choszczno" 2019-09-03 14:51:03
dokument Zarządzenie Nr 366/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-09-03 14:46:13
dokument Zarządzenie Nr 365/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-09-03 14:41:02
dokument Zarządzenie Nr 364/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 2019-09-03 14:33:27
dokument Zarządzenie Nr 363/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-09-03 14:28:19
dokument Zarządzenie Nr 362/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-09-03 14:23:42
dokument Zarządzenie Nr 361/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie 2019-09-03 14:17:06
dokument Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie 2019-09-03 14:10:18
dokument Zarządzenie Nr 359/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-09-03 13:50:43
dokument Zarządzenie Nr 358/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Choszcznie 2019-09-03 13:44:44
dokument Zarządzenie Nr 357/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2019-09-03 13:25:55
dokument Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Choszczno." 2019-09-03 13:17:12
dokument Zarządzenie Nr 355/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-09-09 11:38:09
dokument Zarządzenie Nr 354/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-08-30 10:31:37
dokument Zarządzenie Nr 353/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-08-30 10:30:48
dokument Zarządzenie Nr 352/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-08-30 10:30:00
dokument Zarządzenie Nr 351/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-08-30 10:28:47
dokument Zarządzenie Nr 350/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne 2019-08-30 10:27:57
dokument Zarządzenie Nr 349/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 2019-08-29 08:57:41
dokument Zarządzenie Nr 348/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektora/nauczyciela szkoły lub przedszkola w Gminie Choszczno 2019-08-29 08:55:36
dokument Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji ?Gminnego Święta Plonów 2019". 2019-08-28 15:00:50
dokument Zarządzenie Nr 346/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-21 15:05:10
dokument Zarządzenie Nr 345/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-08-14 14:20:01
dokument Zarządzenie Nr 344/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-08-20 09:48:33
dokument Zarządzenie Nr 343/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-08-12 13:08:38
dokument Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-12 12:29:17
dokument Zarządzenie Nr 341/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-08-06 11:44:08
dokument Zarządzenie Nr 340/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-08-05 09:37:28
dokument Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obr. 4 m. Choszczno. 2019-08-02 14:16:54
dokument Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2019-08-02 14:13:15
dokument Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Zwierzyniu 2019-08-02 10:21:39
dokument Zarządzenie Nr 336/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Radaczewie 2019-08-05 09:35:02
dokument Zarządzenie Nr 335/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-08-07 11:49:01
dokument Zarządzenie Nr 334/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2019-07-25 13:53:18
dokument Zarządzenie Nr 333/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Piaseczniku 2019-07-25 10:32:12
dokument Zarządzenie Nr 332/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wardyniu 2019-07-25 10:30:23
dokument Zarządzenie Nr 331/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-07-24 13:10:08
dokument Zarządzenie Nr 330/19 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-07-22 13:32:26
dokument Zarządzenie Nr 329/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-07-17 15:05:20
dokument Zarządzenie Nr 328/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2019-07-17 15:03:45
dokument Zarządzenie Nr 327/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2019-07-17 12:12:40
dokument Zarządzenie Nr 326/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-17 12:03:48
dokument Zarządzenie Nr 325/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 2019-07-16 11:51:52
dokument Zarządzenie Nr 324/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 507 2019-07-10 12:09:48
dokument Zarządzenie Nr 323/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2019-07-10 12:08:14
dokument Zarządzenie Nr 322/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki 2019-07-10 12:05:33
dokument Zarządzenie Nr 321/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-07-10 12:03:42
dokument Zarządzenie Nr 320/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-07-10 12:01:55
dokument Zarządzenie Nr 319/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-07-09 15:30:04
dokument Zarządzenie Nr 318/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-10 14:18:07
dokument Zarządzenie Nr 317/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Komunalnej 2019-07-08 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 316/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-07-09 11:58:07
dokument Zarządzenie Nr 315/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-07-04 14:00:57
dokument Zarządzenie Nr 314/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne. 2019-07-04 09:57:45
dokument Zarządzenie Nr 313/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-07-01 14:46:05
dokument Zarządzenie Nr 312/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-07-01 14:51:26
dokument Zarządzenie Nr 311/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-07-04 14:40:49
dokument Zarządzenie Nr 310/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-03 09:49:36
dokument Zarządzenie Nr 309/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-06-27 14:23:17
dokument Zarządzenie Nr 308/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-06-27 14:21:55
dokument Zarządzenie Nr 307/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-06-27 14:20:42
dokument Zarządzenie Nr 306/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-06-28 10:34:12
dokument Zarządzenie Nr 305/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-06-21 19:21:58
dokument Zarządzenie Nr 304/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Kierownika Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie 2019-06-24 12:27:04
dokument Zarządzenie Nr 303/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Kierownika M-GOPS 2019-06-24 12:44:06
dokument Zarządzenie Nr 302/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:41:32
dokument Zarządzenie Nr 301/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:21:35
dokument Zarządzenie Nr 300/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:19:12
dokument Zarządzenie Nr 299/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-06-24 12:05:39
dokument Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-06-24 12:03:50
dokument Zarządzenie Nr 297/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2019-06-24 12:02:10
dokument Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-06-14 12:46:45
dokument Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem  wydawania decyzji 2019-06-13 15:15:47
dokument Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 2019-06-13 12:42:08
dokument Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 2019-06-13 12:40:07
dokument Zarządzenie Nr 292/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej 2019-06-13 12:38:20
dokument Zarządzenie Nr 291/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-06-12 14:44:56
dokument Zarządzenie Nr 290/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-06-12 12:00:38
dokument Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-06-14 09:02:17
dokument Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie terminu obchodów "Pożegnania Sobótki" w 2019 roku 2019-06-13 13:15:01
dokument Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka ?Impresja? działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury 2019-06-11 12:00:56
dokument Zarządzenie Nr 286/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-06-11 09:20:16
dokument Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r." 2019-06-13 12:02:53
dokument Zarządzenie Nr 284/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w systemie zaprojektuj i wybuduj". 2019-06-10 13:45:37
dokument Zarządzenie Nr 283/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 2019-06-06 11:58:31
dokument Zarządzenie Nr 282/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-06-06 11:56:39
dokument Zarządzenie Nr 281/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie 2019-06-04 12:01:47
dokument Zarządzenie Nr 280/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-06-04 11:59:41
dokument Zarządzenie Nr 279/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie 2019-06-03 14:16:25
dokument Zarządzenie Nr 278/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie  wykonania uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-06-03 14:14:59
dokument Zarządzenie Nr 277/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-06-03 14:13:08
dokument Zarządzenie Nr 276/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-06-03 14:11:27
dokument Zarządzenie Nr 275/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-03 14:02:49
dokument Zarządzenie Nr 274/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno od 1 września 2019 r. 2019-06-03 14:09:07
dokument Zarządzenie Nr 273/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-06-05 13:43:41
dokument Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 2019-06-04 13:39:25
dokument Zarządzenie Nr 271/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2019-06-04 13:37:41
dokument Zarządzenie Nr 270/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2019-05-30 12:34:37
dokument Zarządzenie Nr 269/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-05-30 12:32:55
dokument Zarządzenie Nr 268/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki 2019-05-30 12:29:56
dokument Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-05-30 12:08:38
dokument Zarządzenie Nr 266/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-05-30 12:07:14
dokument Zarządzenie Nr 265/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-05-30 12:05:37
dokument Zarządzenie Nr 264/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-05-29 12:41:03
dokument Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-05-30 09:52:04
dokument Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-05-27 13:17:41
dokument Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-05-27 10:31:09
dokument Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przekazania pełnomocnictwa dla kierownika MGOPS w Choszcznie 2019-05-27 10:29:28
dokument Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonych numerami działek 463/7, 448/6, 527/2 2019-05-24 12:15:31
dokument Zarządzenie Nr 258/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem 3/5 2019-05-24 12:13:31
dokument Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-05-23 10:22:07
dokument Zarządzenie Nr 256/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-05-21 13:31:53
dokument Zarządzenie Nr 255/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2019-05-24 08:11:06
dokument Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-05-24 08:09:33
dokument Zarządzenie Nr 253/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2019-05-20 14:56:04
dokument Zarządzenie Nr 252/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1920/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 2019-05-20 13:35:14
dokument Zarządzenie Nr 251/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Polnej. 2019-05-20 13:06:55
dokument Zarządzenie Nr 250/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-05-20 13:27:48
dokument Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-05-20 13:26:07
dokument Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2019-05-20 13:04:50
dokument Zarządzenie Nr 247/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-20 13:02:31
dokument Zarządzenie Nr 246/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-05-17 15:08:07
dokument Zarządzenie Nr 245/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-05-17 12:11:35
dokument Zarządzenie Nr 244/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-05-16 13:47:48
dokument Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 2019-05-16 13:46:19
dokument Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-05-17 09:44:08
dokument Zarządzenie Nr 241/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2019-05-14 13:41:19
dokument Zarządzenie Nr 240/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem 373/1 2019-05-13 13:58:59
dokument Zarządzenie Nr 239/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-05-10 15:07:03
dokument Zarządzenie Nr 238/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2019-05-10 15:03:57
dokument Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-05-09 13:45:54
dokument Zarządzenie Nr 236/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2019-05-09 13:44:07
dokument Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-05-09 13:42:31
dokument Zarządzenie Nr 234/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-09 12:20:26
dokument Zarządzenie Nr 233/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-05-07 13:53:58
dokument Zarządzenie Nr 232/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2019-05-07 13:50:03
dokument Zarządzenie Nr 231/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-05-07 13:47:48
dokument Zarządzenie Nr 230/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-05-08 10:26:35
dokument Zarządzenie Nr 229/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w gminie Choszczno 2019-05-07 13:43:51
dokument Zarządzenie Nr 228/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-07 13:42:08
dokument Zarządzenie Nr 227/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Sportowej zabudowanej budynkiem hotelowym, oznaczonej numerem działek 860/3 i 860/5 2019-05-07 13:39:29
dokument Zarządzenie Nr 226/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-05-06 14:00:43
dokument Zarządzenie Nr 225/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 280 2019-05-06 12:47:14
dokument Zarządzenie Nr 224/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki, oznaczonej numerem działki 334/15 2019-05-06 12:45:36
dokument Zarządzenie Nr 223/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką 2019-05-06 12:43:44
dokument Zarządzenie Nr 222/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2018 2019-05-08 09:15:43
dokument Zarządzenie Nr 221/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-05-08 09:11:07
dokument Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-05-07 13:36:38
dokument Zarządzenie Nr 219/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-04-30 15:04:06
dokument Zarządzenie Nr 218/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-04-30 15:02:32
dokument Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-04-30 10:16:05
dokument Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania przez osoby trzecie z nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej (poprzednia ul. Dąbrowszczaków) 2019-04-29 13:15:57
dokument Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-04-29 13:06:07
dokument Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2018 2019-04-29 13:10:38
dokument Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2018 2019-04-29 13:09:06
dokument Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-29 12:00:54
dokument Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj". 2019-04-26 14:54:16
dokument Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-29 11:57:43
dokument Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej 2019-04-29 11:56:37
dokument Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2019-04-25 15:11:08
dokument Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2019-04-25 14:58:57
dokument Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-04-25 14:57:44
dokument Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2019-04-25 14:56:56
dokument Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-04-25 10:03:00
dokument Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-04-25 09:59:55
dokument Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-25 09:57:55
dokument Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-04-24 13:19:16
dokument Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-04-19 14:04:36
dokument Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-04-19 10:44:39
dokument Zarządzenie Nr 198/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-04-18 12:40:00
dokument Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Choszczno 2019-04-26 14:53:36
dokument Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2019-04-23 13:46:23
dokument Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-04-16 12:37:34
dokument Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonych numerami działka 80 i działka 81. 2019-04-12 11:56:10
dokument Zarządzenie Nr 193/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem 373/1 2019-04-12 11:54:18
dokument Zarządzenie Nr 192/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-04-12 11:52:29
dokument Zarządzenie Nr 191/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie użyczenia poczekalni dworca zlokalizowanego w Choszcznie przy ul. Kolejowej 1 2019-04-11 12:53:44
dokument Zarządzenie Nr 190/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2019-04-11 12:01:33
dokument Zarządzenie Nr 189/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-11 11:51:36
dokument Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-04-09 12:34:28
dokument Zarządzenie Nr 187/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Choszczno dla samorządowego zakładu budżetowego 2019-04-09 12:32:21
dokument Zarządzenie Nr 186/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-04-05 12:06:25
dokument Zarządzenie Nr 185/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379. 2019-04-04 14:16:47
dokument Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379. 2019-04-04 14:15:32
dokument Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-04 13:06:44
dokument Zarządzenie Nr 182/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2019-04-04 13:05:02
dokument Zarządzenie Nr 181/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2019-04-04 13:03:35
dokument Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-04-03 13:30:33
dokument Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. 2019-04-03 09:58:14
dokument Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Choszcznie. 2019-04-02 13:20:57
dokument Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:19:35
dokument Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:18:08
dokument Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:16:51
dokument Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-04-02 13:15:19
dokument Zarządzenie Nr 173/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-04-03 14:48:51
dokument Zarządzenie Nr 172/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-04-03 12:08:47
dokument Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna 2019-04-02 13:13:11
dokument Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno 2019-04-02 13:11:37
dokument Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie 2019-04-02 13:09:18
dokument Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-04-02 13:07:29
dokument Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-04-02 13:05:57
dokument Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie 2019-04-02 13:04:15
dokument Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-04-02 13:02:36
dokument Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku 2019-04-02 12:58:29
dokument Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019 2019-04-02 14:49:53
dokument Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-04-02 12:54:38
dokument Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-03-28 12:06:24
dokument Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-03-28 12:04:40
dokument Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej 2019-03-28 12:03:08
dokument Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-03-28 10:15:42
dokument Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-03-28 10:14:32
dokument Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-03-28 10:13:20
dokument Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-03-27 08:02:26
dokument Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2019-03-25 15:19:21
dokument Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2019-03-25 15:17:33
dokument Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Wyłączenia dokonała w dniu 21.03.2019 Marta Naskręt) na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent Leagre" - Wilno 2019 2019-03-26 08:47:18
dokument Zarządzenie Nr 151/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-03-21 12:24:22
dokument Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-03-21 12:22:24
dokument Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-03-21 12:18:25
dokument Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-03-20 12:12:10
dokument Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-03-21 14:02:53
dokument Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-03-19 11:55:39
dokument Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik 2019-03-19 11:52:29
dokument Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-03-15 12:06:15
dokument Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-15 11:30:00
dokument Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-03-15 11:37:15
dokument Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 545/2 2019-03-15 11:42:35
dokument Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj? 2019-03-14 13:18:34
dokument Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2019-03-14 12:49:43
dokument Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-13 12:10:53
dokument Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:06:50
dokument Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:04:41
dokument Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-03-15 14:16:02
dokument Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2019-03-08 14:24:06
dokument Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-03-06 14:20:20
dokument Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2019-03-05 09:56:54
dokument Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2019-03-04 13:23:41
dokument Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia po byłej siłowni) znjadującego się w budynku Choszczeńskiego Domu Kultury, położonym w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2019-03-01 14:13:31
dokument Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-03-01 14:11:59
dokument Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-03-01 14:10:28
dokument Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-03-05 14:26:18
dokument Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Informacji dodatkowej do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne oraz samorządowy zakład budżetowy w Gminie Choszczno 2019-03-04 14:55:10
dokument Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2019-03-01 12:18:34
dokument Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1 2019-02-28 14:11:24
dokument Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2019-02-28 12:40:45
dokument Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-02-28 10:37:40
dokument Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2019-02-27 10:05:31
dokument Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-27 09:58:03
dokument Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:53:32
dokument Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:51:34
dokument Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-02-28 12:37:51
dokument Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-02-28 12:36:23
dokument Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-25 11:59:28
dokument Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 124/2. 2019-02-19 11:52:30
dokument Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-02-19 11:50:51
dokument Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:49:23
dokument Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:48:09
dokument Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-19 11:46:56
dokument Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) 2019-02-20 12:50:01
dokument Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 2019-02-19 11:42:53
dokument Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2019-02-19 11:41:09
dokument Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-19 11:39:54
dokument Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin, oznaczonej numerem 372. 2019-02-14 12:19:32
dokument Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-02-12 14:40:57
dokument Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 12:25:52
dokument Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 2019-02-11 14:48:02
dokument Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj" 2019-02-12 11:36:29
dokument Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2019r." 2019-02-12 11:34:16
dokument Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-14 10:33:11
dokument Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-05 11:47:56
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-02-04 15:16:51
dokument Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 2019-02-04 15:15:07
dokument Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-02-04 15:13:23
dokument Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-01 11:43:58
dokument Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-02-07 10:46:01
dokument Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2019-01-31 11:41:30
dokument Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-01-31 11:39:44
dokument Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miejskiego w Choszcznie 2019-01-30 12:08:08
dokument Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:19:56
dokument Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:18:36
dokument Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-30 10:45:01
dokument Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:23:14
dokument Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:20:26
dokument Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 2019-01-25 12:53:31
dokument Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020. 2019-01-25 12:44:37
dokument Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  w Zamęcinie. 2019-01-25 12:42:40
dokument Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2019-01-25 12:40:56
dokument Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2019-01-25 12:39:09
dokument Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-01-24 09:52:11
dokument Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-01-23 14:58:56
dokument Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie 2019-01-23 14:56:41
dokument Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno 2019-01-17 14:51:31
dokument Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-01-16 15:19:31
dokument Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-01-16 09:59:01
dokument Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-01-15 10:41:21
dokument Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2019-01-11 13:11:55
dokument Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. 2019-01-11 13:10:25
dokument Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-10 14:03:41
dokument Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-01-11 10:49:37
dokument Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-11 10:47:51
dokument Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2019 2019-01-10 14:01:38
dokument Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2019-01-10 14:00:10
dokument Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej 2019-01-10 13:57:06
dokument Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-01-04 15:01:31
dokument Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-01-04 14:59:01
dokument Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-01-04 14:57:31
dokument Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-01-04 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2019-01-04 10:48:23
dokument Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2019-01-04 10:46:27
dokument Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028 2019-01-04 10:44:56
dokument Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 - 2033 2019-01-04 10:43:27
dokument Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-01-04 10:41:57
dokument Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-01-03 14:02:56
dokument Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2019 rok 2019-01-07 14:51:46