Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXIV

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia na czas oznaczony z dotychczasowymi uzytkownikami nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno. 2013-10-16 10:08:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 2013-10-16 10:05:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Choszczenie z dnia 11 października 2013 r. w spawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-10-16 10:01:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/288/2013 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2013-10-16 09:45:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/287/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej administrowanych przez CHZNK. 2013-10-16 09:42:29
dokument Uchwała Nr XXXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2013-10-16 09:37:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/285/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie przy ul. Promenada 2. 2013-10-16 09:34:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/284/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i przedłużenia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno. 2013-10-16 09:31:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia niruchomości stanowiącej właasność Gminy Choszczno. 2013-10-16 09:28:28
dokument Uchwała Nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gmniny Choszczno. 2013-10-16 09:25:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskie w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zamiany. 2013-10-16 09:23:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej. 2013-10-16 09:20:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/279/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach na terenie Gminy Choszczno. 2013-10-16 09:15:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno, na czas oznaczony powyżej 3 lat. 2013-10-16 09:12:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie skargi Pani Lilii Jaźwińskiej na Burmistrza Choszczna. 2013-10-16 09:10:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/404/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. 2013-10-16 09:07:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 154/5, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2013-10-16 08:59:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania członka Komisji Aktywizacji Gospodarczej, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 2013-10-16 08:58:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego. 2013-10-16 08:56:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów. 2013-10-16 08:54:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów. 2013-10-16 08:52:01
dokument Ścieżka dźwiękowa z przebiegu XXXIV Sesji Rady Miejskiej 2013-10-15 15:23:47