Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-08-14 08:20:05 usunięcie dokumentu
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-08-14 08:19:58 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie HODOWCA Dolice Agnieszka Tomczyk 2019-08-13 09:33:55 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek Agnieszka Tomczyk 2019-08-13 09:31:40 dodanie dokumentu
WYKAZ nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Agnieszka Tomczyk 2019-08-12 14:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2019-08-12 13:41:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2019-08-12 13:41:05 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 343/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Agnieszka Tomczyk 2019-08-12 13:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2019-08-12 12:29:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowanie Koło Łowieckie "Szarak" Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 15:28:47 dodanie dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gostyczyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 15:24:55 edycja dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gostyczyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 15:24:33 dodanie dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 12:18:13 edycja dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 12:16:47 edycja dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 12:14:51 edycja dokumentu
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 12:13:45 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Remont dwóch mieszkań w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 1." Anita Przytuła 2019-08-07 11:57:21 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Roosevelta 8/6." Anita Przytuła 2019-08-07 11:55:33 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Roosevelta 8/6." Anita Przytuła 2019-08-07 11:55:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 335/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-08-07 11:49:01 dodanie dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno II?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Anita Przytuła 2019-08-06 14:55:11 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Szyszka Anita Przytuła 2019-08-06 13:02:40 dodanie dokumentu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. ?Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin-Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2 na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178,205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136,134,133,132,131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 1 48.", o wydaniu decyzji z dnia 31 lipca 2019 r. (SKO/Ma/420/2626/2019) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 30.05.2019r. (znak: BP.6733.2.38.2018.2019JI) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Anita Przytuła 2019-08-06 12:59:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choszcznie uchwały nr VI/49/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. Anita Przytuła 2019-08-06 12:58:18 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-08-06 12:57:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 341/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Anita Przytuła 2019-08-06 11:44:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 340/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2019-08-05 09:37:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 336/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Radaczewie Anita Przytuła 2019-08-05 09:35:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony o ponownym wznowieniu postępowania, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lipca 2019 roku, znak SKO/Ma/420/2348/2019, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-08-02 14:50:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obr. 4 m. Choszczno. Anita Przytuła 2019-08-02 14:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Przytuła 2019-08-02 14:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Zwierzyniu Anita Przytuła 2019-08-02 10:21:39 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-08-01 15:18:45 edycja dokumentu
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Agnieszka Tomczyk 2019-08-01 10:22:10 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 336/11 obręb Kolki, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu. Anita Przytuła 2019-07-31 14:51:50 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid. 7/13, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie Anita Przytuła 2019-07-31 14:51:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-07-30 14:05:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-07-30 14:05:18 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.11.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań główny - Szczecin Dąbie Anita Przytuła 2019-07-29 12:08:12 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 23/5 obręb Stawin, gmina Choszczno usytuowanej na terenie zamkniętym PKP S.A Anita Przytuła 2019-07-29 12:01:23 dodanie dokumentu