Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-20 08:46:40 edycja dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Przytuła 2018-07-20 08:41:50 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w kąpielisku 17.07.2018 r. Anita Przytuła 2018-07-19 15:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1879/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Wykonanie prac remontowo ? budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Anita Przytuła 2018-07-19 13:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1878/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Anita Przytuła 2018-07-19 13:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1877/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anita Przytuła 2018-07-19 13:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1876/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2018-07-19 13:38:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1880/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Anita Przytuła 2018-07-18 14:59:06 dodanie dokumentu
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:23 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:17 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:12 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:07 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:01 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:34:53 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:15 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:10 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:00 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:56 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:51 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:47 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:43 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Marta Desecka 2018-07-18 11:30:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Anita Przytuła 2018-07-18 09:45:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anita Przytuła 2018-07-18 09:44:19 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Choszczno, na działce nr 26/37 obręb 2 miasta Choszczno i działce nr 207 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-07-17 13:16:32 dodanie dokumentu
Informacja o opiniach dla przedsięwzięcia pn zalesienie użytków rolnych na działce nr 526 ob Piasecznik Anita Przytuła 2018-07-16 15:15:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-16 15:13:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1875/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2018-07-16 13:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1874/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. Anita Przytuła 2018-07-16 13:14:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1872/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-07-16 13:09:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1871/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-07-16 13:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1873/18 Burmistrza Choszczno z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:52:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1873/18 Burmistrza Choszczno z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:52:43 dodanie dokumentu
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:55 edycja dokumentu
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:37 usunięcie załacznika
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:32 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1868/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/303/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1869/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/304/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:40:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1870/18 Burmstrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1867/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w ramach remontów cząstkowych dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2018r." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 15:16:21 edycja dokumentu