Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Listy mieszkaniowe na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-09 13:31:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-09 13:27:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1630/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-09 12:12:21 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-09 12:06:23 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-09 12:00:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1629/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr1 w Suliszewie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:53:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1628/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:52:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1627/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1620/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Kalisiak 2018-01-08 13:27:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1615/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 13:25:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1626/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-08 13:04:37 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Choszczeńskiego 2017 rok Anita Kalisiak 2018-01-08 12:56:45 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Choszczeńskiego 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-08 12:56:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1619/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 12:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 12:21:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 12:15:56 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 12:13:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-08 12:02:58 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-08 12:02:45 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1618/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miejskiemu prowadzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Anita Kalisiak 2018-01-04 14:58:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2018-01-04 14:57:44 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Kalisiak 2018-01-04 14:47:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1617/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza Anita Kalisiak 2018-01-04 14:34:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 04 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-04 13:52:11 dodanie dokumentu
Spis ulic Anita Kalisiak 2018-01-04 13:23:58 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe- Marta Desecka Anita Kalisiak 2018-01-04 13:18:24 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-01-04 13:08:24 edycja dokumentu
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Anita Kalisiak 2018-01-04 13:02:40 edycja dokumentu
Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Anita Kalisiak 2018-01-04 12:59:14 edycja dokumentu
Sekretarz Miejski Anita Kalisiak 2018-01-04 12:57:59 edycja dokumentu
Zastępcy Burmistrza Anita Kalisiak 2018-01-04 12:57:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1616/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej w 2018 r." Anita Kalisiak 2018-01-04 12:56:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1616/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej w 2018 r." Anita Kalisiak 2018-01-04 12:55:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1611/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna Anita Kalisiak 2018-01-04 12:53:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1610/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-04 12:51:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1609/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" Anita Kalisiak 2018-01-04 12:49:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1609/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" Anita Kalisiak 2018-01-04 12:49:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1607/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie skargi pana Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała (Anita Kalisiak) dotycząca braku odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Choszczna Anita Kalisiak 2018-01-04 12:46:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1606/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2018-01-04 12:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1605/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018 -2030 Anita Kalisiak 2018-01-04 12:34:28 dodanie dokumentu