Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji osobowych przez gminę Choszczno - Ewidencja ludności. Anita Kalisiak 2018-05-29 11:39:07 edycja dokumentu
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji osobowych przez gminę Choszczno - Ewidencja ludności. Anita Kalisiak 2018-05-29 11:38:30 dodanie dokumentu
WSO kluzula informacyjna dowody osobiste Anita Kalisiak 2018-05-29 11:37:16 edycja dokumentu
WSO kluzula informacyjna dowody osobiste Anita Kalisiak 2018-05-29 11:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-28 15:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-28 15:11:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-28 15:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-28 15:06:12 dodanie dokumentu
RODO Anita Kalisiak 2018-05-28 11:52:12 edycja dokumentu
RODO Anita Kalisiak 2018-05-28 11:48:21 edycja dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa Nr 3 Anita Kalisiak 2018-05-25 12:42:48 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa Nr 1 Anita Kalisiak 2018-05-25 12:42:10 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 1 Anita Kalisiak 2018-05-25 12:02:00 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 5 Anita Kalisiak 2018-05-25 10:38:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2018 znak: IPP.6733.7.7.2018.KS z dnia 24 maj 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid.80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-24 14:59:48 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p. n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo , gmina Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-24 14:57:59 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa w Suliszewie Anita Kalisiak 2018-05-24 14:25:31 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 2 Anita Kalisiak 2018-05-24 14:08:01 dodanie dokumentu
RODP - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie Anita Kalisiak 2018-05-24 14:06:33 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa w Zamęcine Anita Kalisiak 2018-05-24 14:05:13 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Gimnazjum Anita Kalisiak 2018-05-24 14:04:23 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Gmina Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-24 12:39:08 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Anita Kalisiak 2018-05-24 11:51:29 usunięcie dokument
Szkoły podstawowe i Gimnazja Anita Kalisiak 2018-05-24 11:51:25 usunięcie dokument
Przedszkola Anita Kalisiak 2018-05-24 11:51:22 usunięcie dokument
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 4 Anita Kalisiak 2018-05-24 11:50:13 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Kalisiak 2018-05-24 11:48:38 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie Anita Kalisiak 2018-05-24 11:47:11 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Kalisiak 2018-05-24 11:46:01 dodanie dokumentu
Informacje Anita Kalisiak 2018-05-24 10:27:26 dodanie dokumentu
RODO Anita Kalisiak 2018-05-24 10:26:48 edycja dokumentu
RODO Anita Kalisiak 2018-05-24 10:25:59 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Anita Kalisiak 2018-05-24 10:22:52 edycja dokumentu
RODO Anita Kalisiak 2018-05-23 14:48:38 dodanie dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej Anita Kalisiak 2018-05-23 14:47:05 usunięcie dokument
Niepubliczne Placówki Oświatowe Anita Kalisiak 2018-05-23 14:47:00 usunięcie dokument
Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 23 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4, 203, 202 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-23 12:56:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-23 12:56:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-23 12:55:15 dodanie dokumentu
Zbigniew Żółkiewicz Anita Kalisiak 2018-05-23 08:26:48 dodanie dokumentu