Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 52/2018 znak: IPP.6730.52.6.2018.KS z dnia 28 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działkach oznaczonych nr ewid. 61/55 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 13:42:55 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 48/2018 znak: IPP.6730.48.6.2018.KS z dnia 28 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach oznaczonych nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 13:40:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie o losowaniu numerów zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-09-28 12:44:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1959/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 11:39:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1958/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 11:38:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1958/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 11:37:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 416/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 11:26:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1366, 1368 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 11:24:53 dodanie dokumentu
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Tomczyk 2018-09-28 10:24:45 edycja dokumentu
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Tomczyk 2018-09-28 10:23:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1956/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-28 10:05:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1957/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 15:12:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1957/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 15:12:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1955/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:53:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:29:52 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Transport na warsztaty oraz kursy zawodowe dla beneficjentów w ramach Projektu " Lepsze Jutro " Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:29:21 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1954/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Choszczna. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:28:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1953/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Choszczna. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:26:20 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Transport na warsztaty oraz kursy zawodowe dla beneficjentów w ramach Projektu " Lepsze Jutro " Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:17:55 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla beneficjentów w ramach projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:16:18 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla beneficjentów w ramach projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:15:58 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i dostarczenie posiłków podczas warsztatów i szkoleń dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:14:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:12:19 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:11:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:09:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 14:08:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE -na stanowisko administrator Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 11:18:37 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 03.10.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-27 08:32:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-26 15:24:11 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-26 15:23:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-26 12:19:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-26 12:18:44 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Radaczewo 25 września 2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-26 10:32:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1952/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-25 10:22:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1951/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-25 10:20:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1950/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-25 10:19:22 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1950/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-25 10:18:24 dodanie dokumentu
Starosta Choszczeński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt. "Przebudowa ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie na działkach nr 211/3, 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 232, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 259, 263/4, i 267 obr. 3 miasto Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-21 14:08:54 usunięcie dokument
Starosta Choszczeński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt. "Przebudowa ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie na działkach nr 211/3, 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 232, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 259, 263/4, i 267 obr. 3 miasto Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-21 14:08:49 dodanie dokumentu
Starosta Choszczeński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt. "Przebudowa ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie na działkach nr 211/3, 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 232, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 259, 263/4, i 267 obr. 3 miasto Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-21 14:03:38 dodanie dokumentu