Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 274/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno od 1 września 2019 r. Anita Przytuła 2019-06-03 14:09:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 275/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Anita Przytuła 2019-06-03 14:02:49 dodanie dokumentu
Wybory ławników na lata 2020-2023 Anita Przytuła 2019-06-03 12:31:12 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Choszczno za 2018 r. Anita Przytuła 2019-06-03 11:40:42 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 31 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki oznaczonej nr ewid. 355/1 obręb Kołki, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Agnieszka Tomczyk 2019-05-31 14:54:53 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: ""Kreatywni" budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w starym Klukomiu" Agnieszka Tomczyk 2019-05-31 14:03:15 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: ""Kreatywni" budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w starym Klukomiu" Agnieszka Tomczyk 2019-05-31 14:02:27 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 334/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki Agnieszka Tomczyk 2019-05-31 12:36:34 dodanie dokumentu
Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r Agnieszka Tomczyk 2019-05-31 10:56:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - na stanowisko urzędnicze w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-05-31 07:58:20 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych Anita Przytuła 2019-05-31 07:56:28 usunięcie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych Agnieszka Tomczyk 2019-05-30 15:29:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: BP.6733.2.38.2018.2019.JI z dnia 30 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-05-30 13:29:32 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-05-30 13:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 270/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Anita Przytuła 2019-05-30 12:34:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 269/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności Anita Przytuła 2019-05-30 12:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 268/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki Anita Przytuła 2019-05-30 12:29:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-05-30 12:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 266/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-30 12:07:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie Anita Przytuła 2019-05-30 12:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-05-30 09:52:04 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/23 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-05-29 13:39:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/28 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-05-29 13:38:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 373/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-05-29 12:43:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 264/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2019-05-29 12:41:03 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 23/2019 znak: BP.6730.23.7.2019.KS z dnia 27 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 277, 278 i 279 obręb 4 miasta Choszczno przy ul. Jagiełły, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-05-27 15:15:57 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie Agnieszka Tomczyk 2019-05-27 14:08:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Agnieszka Tomczyk 2019-05-27 13:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-27 10:31:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przekazania pełnomocnictwa dla kierownika MGOPS w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-27 10:29:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 3/5 Anita Przytuła 2019-05-24 12:18:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonych numerami działek: 463/7, 448/6 i 527/2 Anita Przytuła 2019-05-24 12:17:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonych numerami działek 463/7, 448/6, 527/2 Anita Przytuła 2019-05-24 12:15:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 258/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem 3/5 Anita Przytuła 2019-05-24 12:13:31 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na działkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1. 55/1,1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. Anita Przytuła 2019-05-24 12:06:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w gminie Choszczno Anita Przytuła 2019-05-24 12:05:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 255/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-24 08:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-24 08:09:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 Anita Przytuła 2019-05-23 10:22:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji z dnia l 5 kwietnia 2019 roku, znak BP.6733.18.28.2016.2017.2018.2019.2018.JI, odmawiającej uchylenia decyzji nr 18/2016 z dnia 11 maja 2017 r., w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyniku wznowienia postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie stacii bazowei telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Anita Przytuła 2019-05-22 14:17:05 dodanie dokumentu