Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Orzeczenie o jakości wody-Raduń-10.07.2020 r. Paulina Tomczak 2020-07-13 10:37:31 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Radaczewo-10.07.2020 r. Paulina Tomczak 2020-07-13 10:36:48 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Piasecznik-10.07.2020 r. Paulina Tomczak 2020-07-13 10:36:09 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Korytowo-10.07.2020 r. Paulina Tomczak 2020-07-13 10:35:32 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Choszczno-10.07.2020 r. Paulina Tomczak 2020-07-13 10:35:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 717/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. Paulina Tomczak 2020-07-10 11:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 716/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie, położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. Paulina Tomczak 2020-07-10 11:45:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 715/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. Paulina Tomczak 2020-07-10 11:36:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji odmownej, ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Paulina Tomczak 2020-07-10 10:52:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 714/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Żeromskiego. Paulina Tomczak 2020-07-09 14:09:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 713/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Pogodnej. Paulina Tomczak 2020-07-09 13:58:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Paulina Tomczak 2020-07-09 13:25:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 712/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Paulina Tomczak 2020-07-09 12:53:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 146/17 Paulina Tomczak 2020-07-09 12:31:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 482/2 Paulina Tomczak 2020-07-09 12:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 694/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-07-09 10:02:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 711/20 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2020 r. dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 647/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 274 Paulina Tomczak 2020-07-08 14:11:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie " Paulina Tomczak 2020-07-08 12:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 709/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Paulina Tomczak 2020-07-08 12:39:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 708/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019 Paulina Tomczak 2020-07-08 12:35:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 707/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/165/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania Paulina Tomczak 2020-07-08 12:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 706/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Paulina Tomczak 2020-07-08 12:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 705/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Paulina Tomczak 2020-07-08 12:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 704/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/162/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-07-08 12:22:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/161/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-07-08 12:18:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 702/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/160/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-07-08 12:15:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 701/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-07-08 12:09:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 700/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-07-08 12:05:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 699/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Paulina Tomczak 2020-07-08 12:00:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 698/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Oraczewice w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Sulino i zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2020-07-08 11:57:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 697/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paulina Tomczak 2020-07-08 11:51:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 696/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Paulina Tomczak 2020-07-08 11:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 695/20 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zamęcinie Paulina Tomczak 2020-07-08 11:42:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.10.2019.ASi z dnia 6.07.2020 r. dla wszystkich stron postępowania o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno??, z wniosku pełnomocnika firmy PV 440 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa Paulina Tomczak 2020-07-07 15:02:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 688/20 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-07-06 09:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 689/20 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Paulina Tomczak 2020-07-06 07:58:28 dodanie dokumentu
Paulina Tomczak 2020-07-02 15:07:02 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2020-07-02 15:05:14 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2020-07-02 15:04:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 687/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Paulina Tomczak 2020-07-02 11:54:58 dodanie dokumentu