Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja ws. spotkań dla rolników pt.: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Anita Przytuła 2019-01-31 14:35:06 edycja dokumentu
Informacja ws. spotkań dla rolników pt.: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Anita Przytuła 2019-01-31 14:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-31 11:41:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-31 11:39:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Głowny- Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. LOT E2- Słonice- Choszczno od km 128,680 do km 140,250" Anita Przytuła 2019-01-31 08:12:17 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Choszczno z dnia 29 stycznia 2019 r. Anita Przytuła 2019-01-30 13:46:51 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Choszczno z dnia 29 stycznia 2019 r. Anita Przytuła 2019-01-30 13:46:42 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2018 Anita Przytuła 2019-01-30 12:58:37 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2017 Anita Przytuła 2019-01-30 12:58:13 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2016 Anita Przytuła 2019-01-30 12:57:54 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2015 Anita Przytuła 2019-01-30 12:57:34 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2014 Anita Przytuła 2019-01-30 12:57:11 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2013 Anita Przytuła 2019-01-30 12:56:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-30 12:08:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-01-30 10:45:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2019-01-29 15:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2019-01-29 15:18:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego Gminy Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-01-29 15:17:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego Gminy Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-01-29 15:15:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. Anita Przytuła 2019-01-29 10:38:49 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia znak: KO.6220.7.8.2018.2019.ASi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I" Anita Przytuła 2019-01-25 13:14:59 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia znak: KO.6220.7.8.2018.2019.ASi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I" Anita Przytuła 2019-01-25 13:14:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 Anita Przytuła 2019-01-25 12:53:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020. Anita Przytuła 2019-01-25 12:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  w Zamęcinie. Anita Przytuła 2019-01-25 12:42:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Anita Przytuła 2019-01-25 12:40:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Anita Przytuła 2019-01-25 12:39:09 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Anita Przytuła 2019-01-25 11:50:24 dodanie dokumentu
Zawiadamiam Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 §2 oraz art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w ustawowym terminie dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce oznaczonej nr ewid. 290 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ilością stron oraz formę ich powiadomienia. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Anita Przytuła 2019-01-24 14:01:14 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 stycznia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wielskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204, obręb Korytowo, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-01-24 14:00:26 dodanie dokumentu
Marlena Waszkiel - dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" Anita Przytuła 2019-01-24 11:44:28 dodanie dokumentu
Wyłączenie jawnośći Agnieszka Tomczyk 2019-01-24 10:27:04 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2019-01-24 10:23:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Przytuła 2019-01-24 09:52:11 dodanie dokumentu
Biuro Planowania Przestrzennego Agnieszka Tomczyk 2019-01-23 15:22:23 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-01-23 15:20:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Anita Przytuła 2019-01-23 14:58:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-23 14:56:41 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-01-23 14:54:03 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Choszczna na początek kadencji Anita Przytuła 2019-01-23 14:52:09 dodanie dokumentu