Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 8/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-30 09:54:09 dodanie dokumentu
Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 15:11:37 edycja dokumentu
Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 15:10:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 13:47:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Anita Przytuła 2018-11-29 13:32:17 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Suliszewo 28 listopada 2018 r Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 11:17:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1367 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 11:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-11-28 14:57:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 72/2018 znak: IPP.6730.72.6.2018.KS z dnia 28 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/25 oraz nr 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-11-28 14:55:08 dodanie dokumentu
Zaświadczenie wyboru Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2018-11-28 12:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-11-28 11:46:04 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli medycznych oraz wyposażenia gabinetów medycznych do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:37:23 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż sprzętów do wyposażenia sali doświadczania świata do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:34:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni rozbiórki sprzętu elektronicznego do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:28:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 653762-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Wytwarzanie, dostawa i wydawanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 7 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2019 r." Znak: PN.251.1.2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 14:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 11:23:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:08:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:07:03 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni ogrodniczo - porządkowej do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 14:27:19 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:24:38 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:23:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2018-11-26 14:05:22 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/26/11/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 14:04:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 12:41:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:23:26 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:20:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:06:32 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:23:27 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:22:17 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:31 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:04 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:20:01 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 , odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Anita Przytuła 2018-11-23 15:09:59 edycja dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 , odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Anita Przytuła 2018-11-23 15:08:53 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/27/11/2018 Dotyczy: wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-23 14:07:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 29.11.2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 13:01:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 29.11.2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 13:01:08 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/25/11/2018 Dotyczy: wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-22 14:20:12 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 14:46:36 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 14:46:04 dodanie dokumentu