Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-02-28 12:40:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2019-02-28 12:37:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 Anita Przytuła 2019-02-28 12:36:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-02-28 10:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Przytuła 2019-02-27 10:05:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-02-27 09:58:03 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia Anita Przytuła 2019-02-26 15:10:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: "Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" na działkach oznaczonych nr ewid. 23/7, 23/8, 23/6 obr Stawin i dz. nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-02-26 15:10:10 dodanie dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2018 Anita Przytuła 2019-02-26 11:33:39 edycja dokumentu
Informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2018 Anita Przytuła 2019-02-26 11:33:31 usunięcie załacznika
Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych Marta Desecka 2019-02-26 10:42:53 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu choszczeńskiego 2019 rok Agnieszka Tomczyk 2019-02-26 10:21:08 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu choszczeńskiego 2019 rok Agnieszka Tomczyk 2019-02-26 10:20:31 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu choszczeńskiego 2019 rok Agnieszka Tomczyk 2019-02-26 10:10:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anita Przytuła 2019-02-25 11:59:28 dodanie dokumentu
Zawiadamiam zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lutego 2019 roku nr SKO/Ma/420/5038/2018, o ponownym rozpatrzeniu postępowania z dniem 11 lutego 2019 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-02-22 12:56:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz -Gorzów Wielkopolski - likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380". Anita Przytuła 2019-02-22 11:25:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz -Gorzów Wielkopolski - likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380". Anita Przytuła 2019-02-22 11:25:17 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Korytowie przy ul. Szkolnej 6." Anita Przytuła 2019-02-22 11:23:13 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Korytowie przy ul. Szkolnej 6." Anita Przytuła 2019-02-22 11:22:53 dodanie dokumentu
Piotr Sobczak Anita Przytuła 2019-02-21 14:47:23 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie" Anita Przytuła 2019-02-21 13:46:56 edycja dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie" Anita Przytuła 2019-02-21 13:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) Anita Przytuła 2019-02-20 12:50:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-02-20 12:15:48 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w 2019 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-02-19 12:21:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 124/2 Anita Przytuła 2019-02-19 11:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 124/2. Anita Przytuła 2019-02-19 11:52:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 Anita Przytuła 2019-02-19 11:50:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Anita Przytuła 2019-02-19 11:49:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019 Anita Przytuła 2019-02-19 11:48:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Anita Przytuła 2019-02-19 11:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 Anita Przytuła 2019-02-19 11:42:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Anita Przytuła 2019-02-19 11:41:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Anita Przytuła 2019-02-19 11:39:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-02-19 10:07:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Anita Przytuła 2019-02-18 14:34:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Anita Przytuła 2019-02-18 14:32:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Anita Przytuła 2019-02-18 14:30:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-02-18 14:27:19 edycja dokumentu