Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 r. uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty Agnieszka Tomczyk 2018-12-04 14:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/12/2018/ Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na 2019 rok" Agnieszka Tomczyk 2018-12-04 14:24:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej "Szansa" w Choszcznie oraz nadania mu statutu Agnieszka Tomczyk 2018-12-04 14:16:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-12-04 14:11:49 dodanie dokumentu
Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej 2019r. Marta Desecka 2018-12-04 13:20:47 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019r. Marta Desecka 2018-12-04 13:20:01 dodanie dokumentu
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Anita Przytuła 2018-12-03 09:35:21 edycja dokumentu
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Anita Przytuła 2018-12-03 09:35:12 usunięcie załacznika
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Anita Przytuła 2018-12-03 09:35:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-30 09:54:09 dodanie dokumentu
Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 15:11:37 edycja dokumentu
Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 15:10:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 13:47:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Anita Przytuła 2018-11-29 13:32:17 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Suliszewo 28 listopada 2018 r Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 11:17:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1367 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 11:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-11-28 14:57:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 72/2018 znak: IPP.6730.72.6.2018.KS z dnia 28 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/25 oraz nr 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-11-28 14:55:08 dodanie dokumentu
Zaświadczenie wyboru Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2018-11-28 12:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-11-28 11:46:04 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli medycznych oraz wyposażenia gabinetów medycznych do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:37:23 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż sprzętów do wyposażenia sali doświadczania świata do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:34:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni rozbiórki sprzętu elektronicznego do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:28:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 653762-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Wytwarzanie, dostawa i wydawanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 7 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2019 r." Znak: PN.251.1.2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 14:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 11:23:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:08:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:07:03 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni ogrodniczo - porządkowej do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 14:27:19 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:24:38 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:23:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2018-11-26 14:05:22 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/26/11/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 14:04:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 12:41:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:23:26 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:20:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:06:32 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:23:27 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:22:17 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:31 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:04 edycja dokumentu