Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał Anita Przytuła 2019-03-05 14:33:29 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał Anita Przytuła 2019-03-05 14:32:40 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał Anita Przytuła 2019-03-05 14:31:46 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał Anita Przytuła 2019-03-05 14:30:53 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał - korekta Anita Przytuła 2019-03-05 14:29:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 Anita Przytuła 2019-03-05 14:26:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-03-05 09:56:54 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-03-04 15:04:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Informacji dodatkowej do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne oraz samorządowy zakład budżetowy w Gminie Choszczno Anita Przytuła 2019-03-04 14:55:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-03-04 13:23:41 dodanie dokumentu
Anita Przytuła 2019-03-04 09:46:28 edycja dokumentu
Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-04 09:39:02 edycja dokumentu
Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-04 09:38:53 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-04 09:36:44 dodanie dokumentu
Informacja Anita Przytuła 2019-03-01 14:48:43 edycja dokumentu
Informacja Anita Przytuła 2019-03-01 14:48:30 edycja dokumentu
Informacja Anita Przytuła 2019-03-01 14:48:13 edycja dokumentu
Informacja Anita Przytuła 2019-03-01 14:47:39 dodanie dokumentu
KARTA USŁUG - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-01 14:45:55 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUG - Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Anita Przytuła 2019-03-01 14:45:52 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych Anita Przytuła 2019-03-01 14:45:44 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUG - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-01 14:45:39 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-01 14:45:33 usunięcie dokumentu
Wydział Budownictwa i Inwestycji Anita Przytuła 2019-03-01 14:15:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia po byłej siłowni) znjadującego się w budynku Choszczeńskiego Domu Kultury, położonym w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. Anita Przytuła 2019-03-01 14:13:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2019-03-01 14:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2019-03-01 14:10:28 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr 3/2019, znak: AP-1.7820.172-6.2018.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy: Gmina Choszczno, obręb 0001 m. Choszczno dz. nr: 1/2, 385/6, 353, 300,299,138, 137, 134 Gmina Choszczno, obręb 0012 Oraczewice dz. nr: 73, 75, 74/1, 74/2 Gmina Choszczno, obręb 0011 Pakość dz. nr: 25/1 Anita Przytuła 2019-03-01 13:48:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-03-01 12:54:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" Anita Przytuła 2019-03-01 12:53:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" Anita Przytuła 2019-03-01 12:52:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" Anita Przytuła 2019-03-01 12:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-03-01 12:18:34 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno na działce oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-02-28 14:56:50 dodanie dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-02-28 14:38:49 edycja dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-02-28 14:38:46 usunięcie załacznika
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-02-28 14:37:28 edycja dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-02-28 14:36:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 416/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-02-28 14:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1 Anita Przytuła 2019-02-28 14:11:24 dodanie dokumentu