Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 11:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj? Anita Przytuła 2019-03-14 13:18:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP Agnieszka Tomczyk 2019-03-14 12:54:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-03-14 12:49:43 dodanie dokumentu
Wydział Budownictwa i Inwestycji Agnieszka Tomczyk 2019-03-14 12:40:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno" Anita Przytuła 2019-03-13 14:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2019 Anita Przytuła 2019-03-13 12:11:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2019 Anita Przytuła 2019-03-13 12:10:53 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: ?Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)? na działkach oznaczonych nr ewid. 23/7, 23/8, 23/6 obr Stawin i dz. nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz powiatowego Zarządy Dróg w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-03-13 10:15:18 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Anita Przytuła 2019-03-13 10:14:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno w przewidzianym terminie z uwagi na skomplikowany charakter oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z wydziałem ochrony środowiska oraz konsultacji prawnych. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 30 kwietnia 2019 roku. Anita Przytuła 2019-03-12 13:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-03-12 13:06:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-03-12 13:04:41 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2019 znak: BP.6733.4.7.2019.KS z dnia 11 marca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego starostwa powiatowego), na działce nr 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-03-11 14:03:58 dodanie dokumentu
Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Desecka 2019-03-11 11:43:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Anita Przytuła 2019-03-08 14:29:40 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Agnieszka Tomczyk 2019-03-08 14:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. Anita Przytuła 2019-03-08 14:24:06 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej, wykonywanej przez pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, kierowniczym stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta. Anita Przytuła 2019-03-07 10:08:38 usunięcie dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Anita Przytuła 2019-03-07 10:08:34 usunięcie dokumentu
Katarzyna Kowalska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2019-03-07 10:07:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jesnorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15,149/22 i 149/23 (infrastrukturą) obręb Pakość, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez dodanie do zakresu działki nr 149/22 obręb Pakość, gmina Choszczno oraz o wysłaniu w dniu 06 marca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Anita Przytuła 2019-03-06 14:56:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 06 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowe! niskiego ciśnienia dn90 PEna działce oznaczonej nr ewid. 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Anita Przytuła 2019-03-06 14:55:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-03-06 14:20:20 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych i dokumentacji Anita Przytuła 2019-03-06 12:12:37 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych i dokumentacji Anita Przytuła 2019-03-06 12:11:35 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych i dokumentacji Anita Przytuła 2019-03-06 12:11:07 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych i dokumentacji Anita Przytuła 2019-03-06 12:11:03 usunięcie załacznika
Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:10:44 edycja dokumentu
Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:10:21 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:09:37 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:09:29 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI- Odbiór dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:08:21 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:07:34 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:07:27 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:07:12 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:06:23 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Przytuła 2019-03-06 12:06:01 usunięcie załacznika
Informacja Anita Przytuła 2019-03-06 12:05:28 usunięcie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 85/2018 znak: BP.6730.85.6.2018.2019.KS z dnia 28 lutego 2019 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce nr 290, obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-03-05 15:16:09 dodanie dokumentu