Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 08:55:20 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2018-12-20 10:27:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-12-19 14:32:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca zarządzenie Nr 1673/18 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Przytuła 2018-12-19 12:56:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Anita Przytuła 2018-12-19 12:12:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" Anita Przytuła 2018-12-18 14:16:48 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY Anita Przytuła 2018-12-18 13:23:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-12-18 12:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy Anita Przytuła 2018-12-18 12:03:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki Anita Przytuła 2018-12-18 12:01:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:59:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:56:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:54:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 32/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-12-17 15:19:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-17 09:54:56 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Spółdzielczej w Rzecku Anita Przytuła 2018-12-14 11:59:13 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Malczewskiego Anita Przytuła 2018-12-14 11:57:00 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Majowej Anita Przytuła 2018-12-14 11:56:14 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Lipcowej Anita Przytuła 2018-12-14 11:55:24 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2018-12-14 11:54:27 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Gorzowskiej Anita Przytuła 2018-12-14 11:53:23 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Drawieńskiej Anita Przytuła 2018-12-14 11:52:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-12-14 11:49:19 usunięcie dokumentu
Spis ulic Anita Przytuła 2018-12-14 11:48:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-12-14 11:35:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 11:23:32 usunięcie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 11:23:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 10:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 Anita Przytuła 2018-12-14 08:36:39 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:21:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:20:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:20:52 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Raduniu Anita Przytuła 2018-12-13 14:36:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-12-13 14:31:26 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 12 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-13 10:42:16 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 29 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-13 10:41:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku" Anita Przytuła 2018-12-13 10:27:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2018-12-13 10:26:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku" Anita Przytuła 2018-12-12 12:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2019 roku.? Anita Przytuła 2018-12-12 10:51:58 dodanie dokumentu