Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 453/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Suliszewo Anita Przytuła 2019-12-02 12:20:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 452/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo Anita Przytuła 2019-12-02 12:18:44 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 61/48, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-11-29 14:45:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 450/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2020 rok Anita Przytuła 2019-11-29 14:43:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 449/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-11-29 14:41:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 29 listopada 2019 r., znak: GN-2.7570.175.2.2019.MB, w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w wysokości 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72/4 o pow. 0,0724 ha, obręb 0025 Stary Klukom, gmina Choszczno, przeznaczonej, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.11-8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która z dniem 27.12.2018 r. przeszła na realizację inwestycji pn. ?Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny ? Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,500 do km 141,250 (odc. LOT E2)?, sprostowanej postanowieniem z 21 lutego 2019 r., znak: AP-1.747.1-14.2018.PM. Agnieszka Tomczyk 2019-11-29 13:47:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 448/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radaczewo Anita Przytuła 2019-11-29 12:30:54 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2019 znak: BP.6733.12.9.2019.JI z dnia 28 listopada 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami oraz zewnętrznymi instalacjami gazowymi na działkach oznaczonych nr ewid. 488/1, 459, 489/5, 458/1, 489/6, 490, 489/2, 489/3, 499/1, 499/5, 494, 488/3, 457/11, 457/8 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno Anita Przytuła 2019-11-28 12:20:17 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowa i przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku usługowego na mieszkalno-usługowy na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-11-28 12:19:23 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 223/5 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 28 listopada 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu Anita Przytuła 2019-11-28 12:18:21 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2019 znak: BP.6733.18.7.2019.KS z dnia 28 listopada 2019 roku legalizującej istotne odstępstwa od: decyzji Starosty Choszczeńskiego o pozwoleniu na budowę nr 209 z dnia 09.08.2012 r., decyzji Burmistrza Choszczna o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2/2011, zadnia 02.2012 r., decyzji Burmistrza Choszczna o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2014, zadnia 09.2014 r., dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w mieście CHOSZCZNO, w obrębie CHOSZCZNO 3, na działkach o numerze 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 211/2?, polegających na: zwiększeniu powierzchni zabudowy, zmianie gabarytów i zbliżenie do frontu działki budynku garażowego położonego na działce nr 257/4, zwiększeniu powierzchni zabudowy, zmianie gabarytów i zbliżenie do granicy działki sąsiedniej nr 258/9 budynku magazynowego z wiatą śmietnikową położonego na działce nr 257/4 Anita Przytuła 2019-11-28 12:17:16 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2019 znak: BP.6733.18.7.2019.KS z dnia 28 listopada 2019 roku legalizującej istotne odstępstwa od: decyzji Starosty Choszczeńskiego o pozwoleniu na budowę nr 209 z dnia 09.08.2012 r., decyzji Burmistrza Choszczna o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2/2011, zadnia 02.2012 r., decyzji Burmistrza Choszczna o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2014, zadnia 09.2014 r., dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w mieście CHOSZCZNO, w obrębie CHOSZCZNO 3, na działkach o numerze 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 211/2?, polegających na: zwiększeniu powierzchni zabudowy, zmianie gabarytów i zbliżenie do frontu działki budynku garażowego położonego na działce nr 257/4, zwiększeniu powierzchni zabudowy, zmianie gabarytów i zbliżenie do granicy działki sąsiedniej nr 258/9 budynku magazynowego z wiatą śmietnikową położonego na działce nr 257/4 Anita Przytuła 2019-11-28 12:14:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 447/19 Burmistrza Choszczna z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-11-28 09:48:12 dodanie dokumentu
Zmiana terminu polowania Koła Łowieckiego "Hodowca" Dolice Anita Przytuła 2019-11-28 09:02:53 dodanie dokumentu
Karta usługi- Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko - decyzje środowiskowe Anita Przytuła 2019-11-27 11:27:57 edycja dokumentu
Karta usługi- Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko - decyzje środowiskowe Anita Przytuła 2019-11-27 11:27:43 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Anita Przytuła 2019-11-26 13:59:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania w roku 2020 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Anita Przytuła 2019-11-26 13:56:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Anita Przytuła 2019-11-26 13:51:29 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Anita Przytuła 2019-11-26 13:46:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Anita Przytuła 2019-11-26 13:43:40 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Przytuła 2019-11-26 09:30:44 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał Anita Przytuła 2019-11-26 09:29:19 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał Anita Przytuła 2019-11-26 09:28:24 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Przytuła 2019-11-26 09:26:59 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Przytuła 2019-11-26 09:26:13 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 76/2019 znak: BP.6730.76.6.2019.JI z dnia 25 listopada 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 746 obręb Roztocze, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-11-25 14:47:59 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Anita Przytuła 2019-11-25 13:24:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 Paulina Tomczak 2019-11-25 12:28:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2019 znak: BP.6733.17.7.2019.KS z dnia 21 listopada 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: "Budowa drogi rowerowej w m. Choszcznie oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" na działkach oznaczonych nr ewid. 23/6,23/7 i 23/8 obręb Stawin oraz działce nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-11-21 14:33:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2019-11-21 12:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 443/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2023" Paulina Tomczak 2019-11-21 08:47:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 443/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2023" Paulina Tomczak 2019-11-21 08:43:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 20 listopada 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Anita Przytuła 2019-11-20 15:10:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 445/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udostępnienia świetlicy wiejskiej w Korytowie Anita Przytuła 2019-11-20 14:59:11 dodanie dokumentu
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2023 Monika Olędzka 2019-11-20 13:43:45 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Paulina Tomczak 2019-11-20 12:48:53 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych Anita Przytuła 2019-11-20 09:13:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno położonej przy ul. Jarzębinowej 2, w 2020 r. Anita Przytuła 2019-11-19 14:27:23 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby ChZNK w 2020 r. Anita Przytuła 2019-11-19 14:26:18 dodanie dokumentu