Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:57 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:54 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:48 usunięcie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2019-12-09 15:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. Paulina Tomczak 2019-12-09 15:20:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 102/2019 znak: BP.6730.102.6.2019.KS z dnia 09 grudnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 61/53 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-09 14:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 451/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-12-09 12:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 457/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Choszczno obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 14:14:36 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych Anita Przytuła 2019-12-06 12:52:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 12:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 472/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania do uroczystości Wigilijnej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 12:24:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno??. Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 11:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 10:43:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, planowanej na działkach nr 194/1 i 194/2 obręb ewidencyjny Gleźno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-06 08:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "POMREBUD" na działalność Burmistrza Choszczna Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:12:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:06:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 466/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:17:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:12:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 461/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 460/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:58:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 459/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:51:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:18:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 455/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:04:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 455/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszcznie oraz w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej likwidowanej jednostki Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 11:01:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego (przedszkola niepublicznego) na działkach oznaczonych nr ewid. 277, 278, 279, 113 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Agnieszka Tomczyk 2019-12-04 15:23:06 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji z dnia 29 października 2019 roku, znak BP.6733.18.35.2016.2017.2018.2019.2018.JI, odmawiającej uchylenia decyzji nr 18/2016 z dnia 11 maja 2017 r., w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyniku wznowienia postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Agnieszka Tomczyk 2019-12-04 15:22:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" Agnieszka Tomczyk 2019-12-04 15:21:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu wydawania zaświadczeń w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Agnieszka Tomczyk 2019-12-04 15:17:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.11.2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 62/10, 75/7, 144/7, 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-12-03 15:13:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 630746-N-2019 z dnia 2019-12-02 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Wytwarzanie, dostawa i wydawanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2020 2021 roku" Znak: PN.251.1.2019 Agnieszka Tomczyk 2019-12-03 09:55:41 usunięcie załacznika
Ogłoszenie nr 630746-N-2019 z dnia 2019-12-02 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Wytwarzanie, dostawa i wydawanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2020 2021 roku" Znak: PN.251.1.2019 Anita Przytuła 2019-12-02 14:41:08 dodanie dokumentu
Grzeszata Przemysław - Naczelnik Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska Agnieszka Tomczyk 2019-12-02 14:02:45 dodanie dokumentu