Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno na części działki oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno Anita Przytuła 2019-03-27 10:15:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły Anita Przytuła 2019-03-27 08:02:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP Agnieszka Tomczyk 2019-03-26 12:37:21 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY Anita Przytuła 2019-03-26 11:26:04 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY Anita Przytuła 2019-03-26 11:25:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Wyłączenia dokonała w dniu 21.03.2019 Marta Naskręt) na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent Leagre" - Wilno 2019 Anita Przytuła 2019-03-26 08:47:23 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Wyłączenia dokonała w dniu 21.03.2019 Marta Naskręt) na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent Leagre" - Wilno 2019 Anita Przytuła 2019-03-26 08:47:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Anita Przytuła 2019-03-25 15:19:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. Anita Przytuła 2019-03-25 15:17:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Wyłączenia dokonała w dniu 21.03.2019 Marta Naskręt) na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent Leagre" - Wilno 2019 Anita Przytuła 2019-03-25 15:15:08 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, o weryfikacji wniosku przez Inwestora z dnia 04. 03. 2019 r. poprzez usunięcie z zakresu inwestycji działki oznaczonej nr ewid. 135/2 obreb Pakość, gmina Choszczno oraz o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-03-25 14:34:59 edycja dokumentu
Zawiadamiam, o weryfikacji wniosku przez Inwestora z dnia 04. 03. 2019 r. poprzez usunięcie z zakresu inwestycji działki oznaczonej nr ewid. 135/2 obreb Pakość, gmina Choszczno oraz o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-03-25 14:34:45 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie Lokalnych Mikroprzedsiębiorców Anita Przytuła 2019-03-25 10:30:50 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". Anita Przytuła 2019-03-22 12:01:46 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: Unia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do. stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno -Stargard w ramach projektu "Prace na Unii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". Anita Przytuła 2019-03-22 12:00:50 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie tj, LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171,120, LOT G1 od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót dla branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: "Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słomce - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach Projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". Anita Przytuła 2019-03-22 11:41:51 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w 2019 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-03-21 14:16:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 Anita Przytuła 2019-03-21 14:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anita Przytuła 2019-03-21 12:24:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2019-03-21 12:22:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2019-03-21 12:18:25 dodanie dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-03-21 11:30:38 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał- korekta Anita Przytuła 2019-03-20 14:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-03-20 12:12:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno zmiana UCHWAŁY NR XXXII/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-03-19 12:22:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/264/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmiana UCHWAŁY NR XXXII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Anita Przytuła 2019-03-19 12:20:56 edycja dokumentu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych/ regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120 Anita Przytuła 2019-03-19 12:12:34 edycja dokumentu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych/ regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120 Anita Przytuła 2019-03-19 12:11:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności Agnieszka Tomczyk 2019-03-19 11:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Agnieszka Tomczyk 2019-03-19 11:52:29 dodanie dokumentu
Edyta Marciniak - Rokita - Dyrektor Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-03-19 08:35:47 dodanie dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-03-18 11:26:21 edycja dokumentu
Spis ulic Anita Przytuła 2019-03-18 08:06:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 14:16:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2019 znak: BP.6733.1.7.2019.KS z dnia 15 marca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie parku wiejskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204 obręb Korytowo, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 14:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 12:06:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej numerem działki 545/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 11:43:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 545/2 Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 11:42:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 11:37:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-03-15 11:30:32 edycja dokumentu