Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Anita Przytuła 2019-04-03 10:05:31 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Anita Przytuła 2019-04-03 10:03:48 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Anita Przytuła 2019-04-03 10:03:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. Anita Przytuła 2019-04-03 09:58:14 dodanie dokumentu
Cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-03 09:27:05 edycja dokumentu
Cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-03 09:26:38 edycja dokumentu
Cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-03 09:04:44 edycja dokumentu
Cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-03 09:01:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019 Anita Przytuła 2019-04-02 14:49:53 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP Agnieszka Tomczyk 2019-04-02 14:49:45 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 372, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin Anita Przytuła 2019-04-02 13:24:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-02 13:20:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Anita Przytuła 2019-04-02 13:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Anita Przytuła 2019-04-02 13:18:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Anita Przytuła 2019-04-02 13:16:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Przytuła 2019-04-02 13:15:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2019-04-02 13:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno Anita Przytuła 2019-04-02 13:11:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie Anita Przytuła 2019-04-02 13:09:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 Anita Przytuła 2019-04-02 13:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Anita Przytuła 2019-04-02 13:05:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie Anita Przytuła 2019-04-02 13:04:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Anita Przytuła 2019-04-02 13:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku Anita Przytuła 2019-04-02 12:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno Anita Przytuła 2019-04-02 12:54:38 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 marca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin-Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-04-01 14:51:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 26.03.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-04-01 14:02:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 26.03.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-04-01 14:02:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczeń w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-04-01 12:18:36 dodanie dokumentu
Anna Rolińska - Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-04-01 09:17:23 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15,149/22 i 149/23 (infrastruktura) obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn-pt. w godz. 7:30-15:30. Anita Przytuła 2019-03-29 14:01:11 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowe! niskiego ciśnienia dn90 PE na działce oznaczonej nr ewid. 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-03-28 13:59:25 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-03-28 13:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2019-03-28 12:06:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2019-03-28 12:04:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej Anita Przytuła 2019-03-28 12:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2019-03-28 10:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-03-28 10:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno Anita Przytuła 2019-03-28 10:13:20 dodanie dokumentu
Alina Teresa Szymańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Agnieszka Tomczyk 2019-03-27 11:08:04 dodanie dokumentu