Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 491/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2019-12-23 09:51:09 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno Monika Olędzka 2019-12-19 11:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-19 09:21:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 493/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-19 09:20:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 492/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Wykonanie Remontu części pomieszczeń Choszczeńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na Klub Seniora". Agnieszka Tomczyk 2019-12-19 08:24:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXVIII.809.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Anita Przytuła 2019-12-18 09:16:11 dodanie dokumentu
Termin polowań Koła łowieckiego SZARAK Agnieszka Tomczyk 2019-12-17 15:08:51 dodanie dokumentu
Zmiana terminu polowania Koła Łowieckiego "Hodowca" Dolice Agnieszka Tomczyk 2019-12-17 15:04:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 488/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkie Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:30:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:28:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:27:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 485/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:15:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 489/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 484/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkie Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:11:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 483/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:10:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 482/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:08:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 481/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 15:06:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 223/5 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:49:22 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 223/5 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:48:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:48:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 490/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:43:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 480/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania opłatkowego dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 474/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji "Spotkania wigilijnego" dla Chóru "Pogodna Jesień" Agnieszka Tomczyk 2019-12-16 14:38:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno VI?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radlice, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Anita Przytuła 2019-12-12 14:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego Anita Przytuła 2019-12-12 14:37:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 478/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2019-12-12 14:35:33 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7,139/5,140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-12-12 13:15:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.11.2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wod-kan na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7,170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-11 13:52:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 477/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Paulina Tomczak 2019-12-11 13:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze??. Anita Przytuła 2019-12-10 15:00:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 18 obręb Roztocze??. Anita Przytuła 2019-12-10 14:58:40 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie terminu polowania Koła łowieckiego SZARAK Anita Przytuła 2019-12-10 14:55:59 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. " Budowa i rozbiórka infrastruktury towarzyszacej w ramach projektu " Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznan Głowny - Szczecin Dąbie"część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540". Anita Przytuła 2019-12-10 14:47:01 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-12-10 14:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-12-10 14:26:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Agnieszka Tomczyk 2019-12-10 14:13:09 dodanie dokumentu
Paweł Czapiewski - Prezes Spółki Centrum Rekreacji i Sportu Paulina Tomczak 2019-12-10 12:28:28 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Anita Przytuła 2019-12-10 12:13:04 dodanie dokumentu
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Anita Przytuła 2019-12-10 12:12:06 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Anita Przytuła 2019-12-10 12:12:01 usunięcie dokumentu