Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Anita Przytuła 2020-01-02 10:20:22 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Anita Przytuła 2020-01-02 10:12:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Anita Przytuła 2020-01-02 10:09:41 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta Anita Przytuła 2020-01-02 10:03:40 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna Anita Przytuła 2020-01-02 10:03:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 Anita Przytuła 2019-12-31 11:42:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Anita Przytuła 2019-12-31 11:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Choszczno, oznaczonej numerem działki 122/1 Anita Przytuła 2019-12-31 11:36:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 Anita Przytuła 2019-12-31 11:34:21 dodanie dokumentu
Nowe wzory ofert, sprawozdań dotyczące zadań publicznych Anita Przytuła 2019-12-31 10:38:03 edycja dokumentu
Nowe wzory ofert, sprawozdań dotyczące zadań publicznych Anita Przytuła 2019-12-31 10:37:34 dodanie dokumentu
Nowe wzory ofert, sprawozdań dotyczące zadań publicznych Anita Przytuła 2019-12-31 10:34:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 505/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2019-12-31 10:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia oraz określenia zasad funkcjonowania "Klubu Senior+" w Choszcznie Anita Przytuła 2019-12-31 10:04:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 503/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-12-31 09:59:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 502/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.06.00-32-K033/19 pn. "Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Anita Przytuła 2019-12-31 09:55:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 501/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Anita Przytuła 2019-12-31 09:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2020 Anita Przytuła 2019-12-31 09:48:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 499/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-12-31 09:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 498/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Anita Przytuła 2019-12-31 09:42:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 497/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Anita Przytuła 2019-12-31 09:40:42 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2019-12-30 11:28:37 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2019-12-30 11:28:25 usunięcie załacznika
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2019-12-30 11:28:11 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2019-12-30 11:27:59 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 496/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 Anita Przytuła 2019-12-30 09:07:33 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/48, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. Agnieszka Tomczyk 2019-12-27 13:56:21 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego (przedszkola niepublicznego) na działkach oznaczonych nr ewid. 277, 278, 279, 113 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. Agnieszka Tomczyk 2019-12-27 13:55:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia udzielonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r. znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI na rzecz PKP Polskie Unie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" Anita Przytuła 2019-12-24 10:52:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia udzielonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r. znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI na rzecz PKP Polskie Unie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" Anita Przytuła 2019-12-24 10:50:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia udzielonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r. znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI na rzecz PKP Polskie Unie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na lini kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" Anita Przytuła 2019-12-24 10:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 495/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2020 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-12-24 10:32:52 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 15:26:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania w roku 2020 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 15:23:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 15:22:21 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 15:21:39 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 15:21:17 edycja dokumentu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 14:34:16 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Anita Przytuła 2019-12-23 13:53:30 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Edyta Marciniak-Rokita Agnieszka Tomczyk 2019-12-23 11:05:05 dodanie dokumentu