Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień projektu decyzji po weryfikacji wniosku, oraz zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Anita Przytuła 2020-01-09 14:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 520/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-01-09 09:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 519/20 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-01-09 09:14:22 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 14:21:45 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 14:21:29 edycja dokumentu
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno do szkół i przedszkoli w okresie od 03.03.2020 r. do 30.06.2020 r. Monika Olędzka 2020-01-08 14:17:22 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 14:01:40 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 14:01:21 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 13:39:31 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 13:39:11 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 13:34:30 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-01-08 13:33:47 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Kliński Paulina Tomczak 2020-01-08 13:21:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 518/20 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie Paulina Tomczak 2020-01-08 12:52:41 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Choszczno Anita Przytuła 2020-01-08 12:38:06 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych Anita Przytuła 2020-01-08 12:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 513/20 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w BIP Paulina Tomczak 2020-01-08 12:37:13 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych Anita Przytuła 2020-01-08 12:36:45 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2020-01-08 12:36:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 513/20 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w BIP Paulina Tomczak 2020-01-08 12:35:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 508/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2020-01-08 09:51:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2020-01-08 08:59:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2020-01-08 08:58:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2019 znak: BP.6733.20.5.2019.2020.KS z dnia 07 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE-HD na działkach nr 75/7, 139/5, 140/1 i 62/9 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Matejki i Kossaka, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-01-07 13:50:17 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo handlową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2020-01-07 13:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 512/20 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Przytuła 2020-01-07 13:46:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2020-01-07 13:42:57 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie, PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy dróg gminnych w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłej stronie postępowania, a także skutecznego powiadomienia ich o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Anita Przytuła 2020-01-03 14:42:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wysłaniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno" Anita Przytuła 2020-01-03 14:41:28 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2020-01-03 14:29:01 edycja dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2020-01-03 14:28:31 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 109/2019 znak: BP.6730.109.6.2019.2020.JI z dnia 03 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno Anita Przytuła 2020-01-03 14:24:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Anita Przytuła 2020-01-03 11:38:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 510/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2020-01-03 08:53:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie" Anita Przytuła 2020-01-03 08:51:42 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 95/2019 znak: BP.6730.95.7.2019.2020.KS z dnia 02 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalno-usługowy, na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-01-02 14:46:18 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 02 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. Anita Przytuła 2020-01-02 14:45:21 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 62/10, 75/7, 144/7, 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Anita Przytuła 2020-01-02 14:44:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/1/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 Anita Przytuła 2020-01-02 10:29:47 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Anita Przytuła 2020-01-02 10:21:58 edycja dokumentu