Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Smoleń, Raduń, Korytowo, Rezcko Anita Przytuła 2019-01-11 10:45:08 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Rzeczki, Suliszewo, Krzowiec, Kołki, Wardyń, Chełpa Anita Przytuła 2019-01-11 10:44:40 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Stradzewo Anita Przytuła 2019-01-11 10:43:59 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Oraczewice, Pakość, Bonin Anita Przytuła 2019-01-11 10:43:35 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonie Piasecznik Anita Przytuła 2019-01-11 10:42:50 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonia Wysokie, Rudniki, Roztocze, Radlice, Płoki, Gostyczyn, Sulechówek, Brzostno, Łaszewo, Golcza, Koplin8C Anita Przytuła 2019-01-11 10:41:59 dodanie dokumentu
Zbiórka gabarytów Miasto Choszczno - 2019 Anita Przytuła 2019-01-11 08:21:31 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2019 rok Anita Przytuła 2019-01-10 14:03:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2019 Anita Przytuła 2019-01-10 14:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach Anita Przytuła 2019-01-10 14:00:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej Anita Przytuła 2019-01-10 13:57:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej Anita Przytuła 2019-01-10 13:55:59 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej Anita Przytuła 2019-01-10 13:55:14 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Anita Przytuła 2019-01-10 13:19:51 usunięcie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Anita Przytuła 2019-01-10 13:19:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2019 r. dla stron postępowania w sprawie wezwania pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. Anita Przytuła 2019-01-10 10:46:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" Anita Przytuła 2019-01-10 10:31:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowanie zbiorowe "Hodowca Dolice" Anita Przytuła 2019-01-10 10:27:59 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) ". Anita Przytuła 2019-01-10 10:02:58 dodanie dokumentu
Zbiórka gabarytów Miasto Choszczno - 2019 Anita Przytuła 2019-01-08 15:14:18 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Miasto Anita Przytuła 2019-01-08 15:13:47 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Gmina Anita Przytuła 2019-01-08 15:13:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2019-01-08 14:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2019-01-08 14:52:19 dodanie dokumentu
PRAWOMOCNA LISTA MIESZKANIOWA KOMUNALNA NA 2019 ROK Anita Przytuła 2019-01-08 14:44:57 dodanie dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie na rok 2019 Anita Przytuła 2019-01-08 12:59:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Anita Przytuła 2019-01-08 10:05:25 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Anita Przytuła 2019-01-07 14:55:16 edycja dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Anita Przytuła 2019-01-07 14:54:57 usunięcie załacznika
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Anita Przytuła 2019-01-07 14:54:54 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2019 rok Anita Przytuła 2019-01-07 14:51:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce oznaczonej nr ewid. 290 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 07 stycznia 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Agnieszka Tomczyk 2019-01-07 12:31:55 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony o wznowieniu postępowania, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2018 roku, znak SKO/WJ/420/4933/2018, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-01-07 12:30:19 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2019-01-07 10:12:56 edycja dokumentu
Informacja do obwieszczenie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Stworzeniu punktu zbierania odpadów, w tym złomu w obrębie działki ewidencyjnej nr 154/1 obręb Stary Klukom gmina Choszczno". Agnieszka Tomczyk 2019-01-07 10:12:13 edycja dokumentu
Informacja do obwieszczenie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Stworzeniu punktu zbierania odpadów, w tym złomu w obrębie działki ewidencyjnej nr 154/1 obręb Stary Klukom gmina Choszczno". Agnieszka Tomczyk 2019-01-07 10:11:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-04 15:01:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Anita Przytuła 2019-01-04 14:59:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-04 14:57:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-04 14:56:07 dodanie dokumentu