Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie prostujące omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018. LK/IW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dobie, tj. od km 105,820 do km 197,540"- Unia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 11:39:24 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-26 15:22:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj". Anita Przytuła 2019-04-26 14:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:53:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:43:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:43:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:40:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (2) Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:40:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (1) Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:36:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie. Anita Przytuła 2019-04-26 14:36:22 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2019 znak: BP.6733.6.6.2019.JI z dnia 26 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno, na części działki nr 193 obręb Pakość, gmina Choszczno . Anita Przytuła 2019-04-26 14:34:51 dodanie dokumentu
Agata Bruzgo - Skarbnik Miejski Anita Przytuła 2019-04-26 09:33:36 dodanie dokumentu
Anna Stanisława Lewicka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:32:05 dodanie dokumentu
Zdzisław Kliński - Dyrektor Centrum Rekreacyjno Sportowego w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:31:25 dodanie dokumentu
Edyta Bogdanowicz - Dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:30:44 dodanie dokumentu
Ewa Klińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:29:59 dodanie dokumentu
Joanna Czechowicz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:29:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 15:11:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 15:00:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 15:00:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 14:58:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 14:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-25 14:56:56 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie , ul. Obrońców Westerplatte 1a, 73-200 Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 10:04:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-04-25 10:03:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie, Zamęcin 2, 73-200 Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 10:01:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-04-25 09:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 09:57:55 dodanie dokumentu
Ireneusz Bogusław Siódmak- Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o Anita Przytuła 2019-04-25 09:51:28 dodanie dokumentu
Krzysztof Olszewski - Naczelnik Wydziału Podatkowego Anita Przytuła 2019-04-25 09:49:27 dodanie dokumentu
Magdalena Sieńko - Sekretarz Miejski Anita Przytuła 2019-04-25 09:48:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu odpowiednich dochodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczona działką nr 11/1 obręb 4102 Szczecin Anita Przytuła 2019-04-24 14:45:49 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2019 znak: BP.6733.5.8.2019.KS z dnia 24 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania ?Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)? na działkach oznaczonych nr ewid 23/6, 23/7, 23/8, obręb Stawin oraz działka nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno Anita Przytuła 2019-04-24 14:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-04-24 13:19:16 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 113, 277, 278, 279 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. Anita Przytuła 2019-04-24 12:03:12 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:27 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:16 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:50 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:08 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:13:03 dodanie dokumentu