Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 2034/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/49 Anita Przytuła 2018-11-20 12:36:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2033/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2018-11-19 14:52:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2032/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2018-11-19 14:51:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2026/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2018-11-19 12:20:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.11.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-19 10:30:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.11.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-19 10:30:31 dodanie dokumentu
Wyciąg z regulaminu dot. zapomogi zdrowotnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-16 14:55:07 edycja dokumentu
Wyciąg z regulaminu dot. zapomogi zdrowotnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-16 14:54:05 edycja dokumentu
Wyciąg z regulaminu dot. zapomogi zdrowotnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-16 14:53:39 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 2031/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2018-11-16 10:57:11 dodanie dokumentu
Petycja - Przeprowadzenie próby dokonania Analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniam komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art.10 a Ustawy o zamówieniach publicznych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-16 09:02:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2030/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2018-11-15 14:58:30 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/24/11/2018 Dotyczy: wykonania w roku 2019 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-15 10:43:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2025/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm..) zarządzam, co następuje: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-14 13:12:26 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 08 listopada 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 263/4, 226, 229/1, 221 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 15:12:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2029/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie najmu pomieszczenia biurowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Drawieńskiej 52 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 13:59:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2028/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 13:23:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2027/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 13:21:01 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierzawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 13:11:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2024/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 09:31:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2017/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-13 09:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2023/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2 Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 15:20:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2022/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 15:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2021/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79 Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 15:16:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2020/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno, na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczonej nr działki 725/45 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 15:14:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2020/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno, na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczonej nr działki 725/45 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 15:13:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 14:59:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79, 17/80 Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 14:50:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem działki 725/45 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 14:49:19 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-11-09 13:58:46 edycja dokumentu
Statut Gminy Anita Przytuła 2018-11-09 10:07:23 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wysokie 07 listopad 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 10:01:41 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 07 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 10:01:02 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 07 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 10:00:26 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Korytowo 07 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 09:59:51 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Golcza 07 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 09:59:10 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 07 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-11-09 09:58:25 dodanie dokumentu
Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I Anita Przytuła 2018-11-08 15:06:10 dodanie dokumentu
Petycja - Oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej. Anita Przytuła 2018-11-08 11:26:03 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Anita Przytuła 2018-11-07 14:55:07 dodanie dokumentu