Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1727/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-28 08:35:18 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1727/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-28 08:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1727/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-28 08:17:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1728/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2018 r. zmieiające Zarządzenie Nr 1709/18 Burmistrza Choszczna z 12 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Anita Kalisiak 2018-03-27 12:31:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1727/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-27 09:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1726/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XXIV Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pt."Zdrowym być" przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-03-27 09:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1725/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Anita Kalisiak 2018-03-27 09:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1724/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-03-27 08:57:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1723/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa strefy płatnego parkowania wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr 276/2, 277/6 obręb 3 w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-03-26 14:35:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1723/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa strefy płatnego parkowania wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr 276/2, 277/6 obręb 3 w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-03-26 14:34:30 dodanie dokumentu
Budowa strefy płatnego parkowania wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr 276/2, 277/6 obręb 3 w Choszcznie Marta Desecka 2018-03-26 13:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1722/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-03-26 10:47:41 dodanie dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-26 09:54:29 usunięcie dokument
Roczny plan zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-26 09:54:25 dodanie dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-26 09:41:50 dodanie dokumentu
Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 14/2018 z dnia 19 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dwutorową w relacji GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na terenie działki nr 207 położonej w obrębie Koplin, gmina Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Anita Kalisiak 2018-03-26 09:33:15 dodanie dokumentu
Nowe opłaty za usługi wodne informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Anita Kalisiak 2018-03-23 11:20:23 edycja dokumentu
Nowe opłaty za usługi wodne informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Anita Kalisiak 2018-03-23 11:20:03 dodanie dokumentu
Edyta Marciniak - Rokita - Dyrektor Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-03-22 13:18:10 dodanie dokumentu
Agata Bruzgo - Skarbnik Miejski Anita Kalisiak 2018-03-22 13:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1721/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-22 13:11:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 28.03.2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-22 12:04:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1720/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2018-03-21 15:08:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1719/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2018-03-21 15:07:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1687/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Choszczna Anita Kalisiak 2018-03-21 14:31:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej numerem działki 603/17, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-20 13:48:23 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Kalisiak 2018-03-20 12:42:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1366, 1368 Anita Kalisiak 2018-03-20 12:41:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-20 12:41:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1718/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:55:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1717/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:53:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1716/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 603/17. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1715/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:49:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1715/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:49:02 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:31:01 edycja dokumentu
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:50 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Decyzje o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:29 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:24 usunięcie dokument
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:20 usunięcie dokument
Oświadczenie do przeniesienia Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:16 usunięcie dokument