Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1871/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-07-16 13:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1873/18 Burmistrza Choszczno z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:52:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1873/18 Burmistrza Choszczno z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:52:43 dodanie dokumentu
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:55 edycja dokumentu
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:37 usunięcie załacznika
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-13 09:25:32 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1868/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/303/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1869/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/304/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:40:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1870/18 Burmstrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-12 10:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1867/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w ramach remontów cząstkowych dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2018r." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 15:16:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1867/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w ramach remontów cząstkowych dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2018r." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 15:15:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1865/18 Burmistrza Choszcznaz dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 15:10:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1865/18 Burmistrza Choszcznaz dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 15:09:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1866/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 13:07:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1866/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 13:06:18 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 12:13:42 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-11 12:13:09 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w ramach remontów cząstkowych dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2018r. Marta Desecka 2018-07-11 11:07:12 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-10 08:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmniy Choszczno na lata 2008-2020 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-09 15:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/304/2018ady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-09 15:01:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-09 14:59:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1864/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-09 10:59:06 dodanie dokumentu
WNIOSEK O oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-06 08:46:42 dodanie dokumentu
Obwieszczczenie o wydaniu postanowienia dot braku oceny na przebudowę ul. Rybackiej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 15:11:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1863/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w "Patronka" Sp. z o.o. Odział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinku Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 13:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1862/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 13:16:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1862/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 13:15:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1857/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 11:18:57 dodanie dokumentu
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 09:58:36 dodanie dokumentu
TRANSPORT UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018 I 2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-05 09:40:38 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w Kąpielisku 25.06.2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-04 09:15:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1856/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-04 08:29:27 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-03 11:08:53 dodanie dokumentu
UCHWALA NR CCVII.405.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-03 11:07:25 edycja dokumentu
UCHWALA NR CCVII.405.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-03 11:04:21 dodanie dokumentu
Informacja o wydanych opiniach do inwestycji polegającej na budowie obory na głębokiej ściółce w miejscowości Piasecznik Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-02 14:30:05 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-02 13:54:55 edycja dokumentu
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-02 13:54:16 usunięcie załacznika
Decyzje o warunkach zabudowy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-07-02 11:46:52 dodanie dokumentu