Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny ZWIERZYŃ 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:54:44 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny ZAMĘCIN 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:54:12 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny SULISZEWO 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:53:34 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny STARY KLUKOM 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:52:34 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny RADACZEWO 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:51:57 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny PIASECZNIK 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:51:18 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny GLEŹNO 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:50:38 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny CHOSZCZNO 02-08-2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 09:49:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1889/18 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki Anita Przytuła 2018-08-03 15:03:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1890/18 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Przytuła 2018-08-03 15:02:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1889/18 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki Anita Przytuła 2018-08-03 15:00:22 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Anita Przytuła 2018-08-02 14:27:19 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anita Przytuła 2018-08-02 14:26:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1888/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-02 11:01:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1888/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-02 11:00:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1888/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-02 11:00:06 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-02 09:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielenia zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicz oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa. logopedy,terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-01 14:47:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1885/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn.?Wykonanie prac remontowo ? budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Anita Przytuła 2018-08-01 12:30:52 dodanie dokumentu
Petycja- Inicjatywa walczymy ze smogiem Anita Przytuła 2018-08-01 09:27:23 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Agnieszka Tomczyk 2018-07-31 10:21:20 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Agnieszka Tomczyk 2018-07-31 10:21:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1883/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Przytuła 2018-07-27 13:52:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1884/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. Anita Przytuła 2018-07-27 13:52:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1883/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Przytuła 2018-07-27 13:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1882/18 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-07-26 15:07:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego ZCH P740 Anita Przytuła 2018-07-26 13:04:35 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego ZCH U606 Anita Przytuła 2018-07-26 13:04:06 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał- korekta Anita Przytuła 2018-07-26 12:22:59 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid. 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-07-24 15:10:25 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:38:18 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:37:06 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:36:13 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwarał Anita Przytuła 2018-07-24 09:35:31 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1881/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Przytuła 2018-07-20 12:45:41 dodanie dokumentu
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowa dla przebudowy obiektu hodowli pstrąga Anita Przytuła 2018-07-20 12:11:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2018-07-20 12:10:40 dodanie dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-20 08:48:11 edycja dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Przytuła 2018-07-20 08:47:30 edycja dokumentu