Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 1980/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 11:17:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1979/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 11:13:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1978/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 11:10:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1977/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 10:31:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1976/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 10:29:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1975/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 10:27:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1975/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 10:22:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1974/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 10:20:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:59:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:59:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/319/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:56:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/320/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:56:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/319/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:53:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/318/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-05 08:50:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 z przebiegu XLIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-10-04 15:29:54 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 z przebiegu XLIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-10-04 15:29:39 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 z przebiegu XLIV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-10-04 15:29:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1973/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-10-04 13:58:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatow na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Choszcznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-10-04 13:10:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1972/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-04 11:03:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1971/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-04 11:01:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno-Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 15:07:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno-Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 15:07:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1960/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 12:45:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1970/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 11:24:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1969/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 11:22:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1968/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:34:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1967/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:32:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1966/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:30:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1965/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:28:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1964/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:25:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1963/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:23:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1961/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:20:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1962/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:19:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1961/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-03 09:17:56 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie Marta Desecka 2018-10-02 08:50:03 dodanie dokumentu
Uchwała zmieniająca Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach na radnych do Rady Miejskiej w Choszcznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtow, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018r. Anita Przytuła 2018-10-02 08:24:23 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-10-01 14:18:14 dodanie dokumentu
Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach na radnych do Rady Miejskiej w Choszcznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtow, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018r. Agnieszka Tomczyk 2018-10-01 08:33:18 edycja dokumentu
Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach na radnych do Rady Miejskiej w Choszcznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtow, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018r. Agnieszka Tomczyk 2018-10-01 08:32:47 edycja dokumentu