Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gmina Choszczno-zbiórka odpadów wielkogabarytowe-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:49:15 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:48:55 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno - niesegregowane odpady komunalne -nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:48:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1635/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Kalisiak 2018-01-12 11:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1634/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2018-01-12 11:37:36 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu Anita Kalisiak 2018-01-11 14:18:18 usunięcie dokument
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu Anita Kalisiak 2018-01-11 14:17:58 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:13:38 usunięcie dokument
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:13:11 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-11 14:10:25 usunięcie dokument
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-11 14:10:08 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:59 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:48 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:24 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:20 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:15 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:10 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:06 usunięcie dokument
Pełnomocnictwo Anita Kalisiak 2018-01-11 14:07:02 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Anita Kalisiak 2018-01-11 14:06:57 usunięcie dokument
Zgłoszenie pobytu stałego Anita Kalisiak 2018-01-11 14:06:54 usunięcie dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego Anita Kalisiak 2018-01-11 14:06:50 usunięcie dokument
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:06:40 usunięcie dokument
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:03:21 dodanie dokumentu
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:01:00 edycja dokumentu
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:00:44 usunięcie załacznika
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Anita Kalisiak 2018-01-11 14:00:17 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:19 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:15 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:10 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:05 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:00 usunięcie dokument
Pełnomocnictwo Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:55 usunięcie dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:51 usunięcie dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:44 usunięcie dokument
Zameldowania Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:22 usunięcie dokument
Wymeldowania Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:16 usunięcie dokument
Sprzedaż alkoholu Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:11 usunięcie dokument
Krajowy transport drogowy osób Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:07 usunięcie dokument
Transport drogowy taksówką Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:02 usunięcie dokument