Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXIX/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-12 12:10:48 dodanie dokumentu
Maciej Kamiński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Anita Kalisiak 2018-04-12 10:06:12 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2018-04-12 09:45:35 dodanie dokumentu
materiał filmowy Administrator BIP 2018-04-12 08:26:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-11 13:27:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1750/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Choszcznie organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-04-11 10:11:17 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-04-11 10:07:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1749/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Anita Kalisiak 2018-04-10 14:53:31 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał - korekta Anita Kalisiak 2018-04-10 12:45:13 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - IV kwartał - korekta. Anita Kalisiak 2018-04-10 12:44:08 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Anita Kalisiak 2018-04-10 12:17:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1748/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie normy zużycia paliwa samochodzie służbowym Anita Kalisiak 2018-04-10 10:26:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony Anita Kalisiak 2018-04-09 15:08:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1747/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Kalisiak 2018-04-09 15:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1746/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1723/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa strefy płatnego parkowania wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr 276/2, 277/6 obręb 3 w Choszcznie." Anita Kalisiak 2018-04-09 15:01:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1745/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-09 14:59:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Agnieszka Tomczyk 2018-04-06 15:29:31 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Zwierzyń z dnia 30.03.2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-06 15:02:48 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Zamęcin z dnia 30.03.2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-06 15:02:10 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Wysokie z dnia 30.03.2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-06 15:00:48 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Stary Klukom z dnia 30.03.2018 r Anita Kalisiak 2018-04-06 14:59:48 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Gleźno z dnia 30.03.2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-06 14:58:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-06 13:43:17 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-06 13:42:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1744/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-06 13:27:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1729/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-04-06 13:25:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1742/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie użyczenie poczekalni dworca kolejowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 15:27:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1743/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 15:24:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1741/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 15:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1740/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. i Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-05 14:41:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1739/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-05 14:39:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1738/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26 Anita Kalisiak 2018-04-05 14:35:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1737/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno za stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2018-04-05 14:33:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1737/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno za stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2018-04-05 14:32:41 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1737/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno za stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2018-04-05 14:31:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1736/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Anita Kalisiak 2018-04-05 14:29:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1735/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-05 14:27:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1734/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Kołki Anita Kalisiak 2018-04-05 14:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1733/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anita Kalisiak 2018-04-05 14:23:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1732/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej Anita Kalisiak 2018-04-05 14:21:04 dodanie dokumentu