Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 368/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2019-09-04 11:59:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 367/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce Choszczno" Paulina Tomczak 2019-09-03 14:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 366/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 Paulina Tomczak 2019-09-03 14:46:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Paulina Tomczak 2019-09-03 14:41:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 364/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego Paulina Tomczak 2019-09-03 14:33:27 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 336/11 obręb Kołki, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się mniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-09-03 14:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 363/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno Paulina Tomczak 2019-09-03 14:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 362/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 14:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 361/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 14:17:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 14:11:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 14:10:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 359/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 13:50:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 358/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-09-03 13:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 357/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. Paulina Tomczak 2019-09-03 13:25:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Choszczno." Paulina Tomczak 2019-09-03 13:22:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Choszczno." Paulina Tomczak 2019-09-03 13:17:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie mająkowe- Krystyna Górecka Paulina Tomczak 2019-09-03 10:46:17 edycja dokumentu
Oświadczenie mająkowe- Krystyna Górecka Paulina Tomczak 2019-09-03 10:45:48 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno - Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-09-02 16:00:29 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 36/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 23/5, obręb ewidencyjny Stawin, gmina Choszczno [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Anita Przytuła 2019-09-02 13:04:38 dodanie dokumentu
Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2019-09-02 09:24:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowvch w Choszcznie (2) Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:48:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowvch w Choszcznie (1) Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:48:10 edycja dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:24:39 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:22:52 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:20:10 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:17:48 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 12:16:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 354/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 10:31:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 353/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 10:30:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 352/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 10:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 351/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 10:28:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 350/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 10:27:57 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2019 znak: BP.6733.16.8.2019.KS z dnia 30 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-08-30 09:17:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 349/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 Agnieszka Tomczyk 2019-08-29 08:57:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 348/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektora/nauczyciela szkoły lub przedszkola w Gminie Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-08-29 08:55:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji ?Gminnego Święta Plonów 2019". Agnieszka Tomczyk 2019-08-28 15:01:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji ?Gminnego Święta Plonów 2019". Agnieszka Tomczyk 2019-08-28 15:00:50 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 49/2019 znak: BP.6730.49.6.2019.JI z dnia 28 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenie kotłowni na działce oznaczonej nr ewid. 240 obręb Wardyń, gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-08-28 14:50:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowvch w Choszcznie (2) Agnieszka Tomczyk 2019-08-28 09:02:42 edycja dokumentu