Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie - polowanie zbiorowe Koło Łowieckie "Weteran" Anita Przytuła 2019-01-15 10:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2019-01-15 10:41:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowanie zbiorowe Koło Łowieckie "Ryś" Anita Przytuła 2019-01-14 14:24:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowanie zbiorowe Koło Łowieckie "Ryś" Anita Przytuła 2019-01-14 14:23:53 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych- Miasto Choszczno 2019 Anita Przytuła 2019-01-14 13:51:32 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych - Miasto Choszczno (ulice) 2019 Anita Przytuła 2019-01-14 13:51:05 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonia Wysokie, Rudniki, Roztocze, Radlice, Płoki, Gostyczyn, Sulechówek, Brzostno, Łaszewo, Golcza, Koplin8C Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:57 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonie Piasecznik Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:51 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Oraczewice, Pakość, Bonin Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:43 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Stradzewo Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:37 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Rzeczki, Suliszewo, Krzowiec, Kołli, Wardyń, Chełpa Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:30 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Smoleń, Raduń, Korytowo, Rezcko Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:23 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Stary Klukom, Nowe Żeńsko, Zwierzyn, Zamęcin, Gleźno Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:13 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Stawin, Koplin, Wiotoszyn, Sułowo Anita Przytuła 2019-01-14 13:49:05 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 stycznia 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: urządzeniu parku wiejskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi i plażą, niezbędna infrastrukturą techniczną oraz 2 pomostami na jeziorze na działce oznaczonej nr ewid. 206/32 i na części dz. nr 204 obręb Korytowo, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-01-14 12:55:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/400/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. Anita Przytuła 2019-01-14 12:28:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/400/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. Administrator BIP 2019-01-14 12:23:58 edycja dokumentu
Harmonogramy odpadów komunalnych Małgorzata Karbowska 2019-01-14 12:02:40 usunięcie dokument
Segregowane - miasto Choszczno 2019 Anita Przytuła 2019-01-14 11:51:26 edycja dokumentu
Segregowane - miasto Choszczno 2019 Anita Przytuła 2019-01-14 11:50:42 dodanie dokumentu
Niesegregowane- miasto Choszczno (ulice) 2019 Anita Przytuła 2019-01-14 11:50:15 dodanie dokumentu
Harmonogram odpadów wielkogabarytowych - Miasto Choszczno Anita Przytuła 2019-01-14 11:49:38 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Stawin, Koplin, Wiotoszyn, Sułowo Anita Przytuła 2019-01-14 11:49:01 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Stary Klukom, Nowe Żeńsko, Zwierzyn, Zamęcin, Gleźno Anita Przytuła 2019-01-14 11:48:36 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Smoleń, Raduń, Korytowo, Rezcko Anita Przytuła 2019-01-14 11:44:54 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Rzeczki, Suliszewo, Krzowiec, Kołli, Wardyń, Chełpa Anita Przytuła 2019-01-14 11:43:49 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Stradzewo Anita Przytuła 2019-01-14 11:43:22 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Oraczewice, Pakość, Bonin Anita Przytuła 2019-01-14 11:42:56 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonie Piasecznik Anita Przytuła 2019-01-14 11:42:34 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Kolonia Wysokie, Rudniki, Roztocze, Radlice, Płoki, Gostyczyn, Sulechówek, Brzostno, Łaszewo, Golcza, Koplin8C Anita Przytuła 2019-01-14 11:42:06 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO Anita Przytuła 2019-01-14 10:20:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Anita Przytuła 2019-01-14 10:20:35 edycja dokumentu
Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2018 r. Anita Przytuła 2019-01-14 10:17:52 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-01-11 14:50:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-01-11 13:17:16 dodanie dokumentu
Harmonogram odpadów wielkogabarytowych - Miasto Choszczno Anita Przytuła 2019-01-11 13:15:19 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych - Miasto Choszczno (ulice) 2019 Anita Przytuła 2019-01-11 13:14:43 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych- Miasto Choszczno 2019 Anita Przytuła 2019-01-11 13:13:36 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2019 Miasto Anita Przytuła 2019-01-11 13:12:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2019-01-11 13:11:55 dodanie dokumentu