Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:05 usunięcie dokument
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE Anita Kalisiak 2018-01-11 13:42:00 usunięcie dokument
Pełnomocnictwo Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:55 usunięcie dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:51 usunięcie dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:44 usunięcie dokument
Zameldowania Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:22 usunięcie dokument
Wymeldowania Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:16 usunięcie dokument
Sprzedaż alkoholu Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:11 usunięcie dokument
Krajowy transport drogowy osób Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:07 usunięcie dokument
Transport drogowy taksówką Anita Kalisiak 2018-01-11 13:41:02 usunięcie dokument
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej Anita Kalisiak 2018-01-11 13:40:57 usunięcie dokument
Ewidencja ludności Anita Kalisiak 2018-01-11 13:40:53 usunięcie dokument
Imprezy masowe Anita Kalisiak 2018-01-11 13:40:49 usunięcie dokument
Dowody osobiste Anita Kalisiak 2018-01-11 13:40:44 usunięcie dokument
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Anita Kalisiak 2018-01-11 13:40:31 usunięcie dokument
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. Anita Kalisiak 2018-01-11 08:21:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1614/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Kalisiak 2018-01-10 13:24:29 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2018-01-10 12:22:59 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2018-01-10 12:22:56 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Anita Kalisiak 2018-01-10 11:34:48 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Anita Kalisiak 2018-01-10 11:34:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia Anita Kalisiak 2018-01-10 11:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1632/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Anita Kalisiak 2018-01-10 11:18:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1631/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2018-01-10 11:16:30 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2018-01-10 11:10:00 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2018-01-10 10:14:14 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2018-01-10 10:14:09 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1633/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Anita Kalisiak 2018-01-10 10:02:29 dodanie dokumentu
Listy mieszkaniowe na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-09 13:31:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-09 13:27:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1630/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-09 12:12:21 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-09 12:06:23 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-09 12:00:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1629/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr1 w Suliszewie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:53:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1628/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:52:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1627/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 14:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1620/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Kalisiak 2018-01-08 13:27:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1615/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-08 13:25:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1626/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-08 13:04:37 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Choszczeńskiego 2017 rok Anita Kalisiak 2018-01-08 12:56:45 edycja dokumentu