Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:38:18 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:37:06 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:36:13 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwarał Anita Przytuła 2018-07-24 09:35:31 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2018-07-24 09:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1881/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Przytuła 2018-07-20 12:45:41 dodanie dokumentu
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowa dla przebudowy obiektu hodowli pstrąga Anita Przytuła 2018-07-20 12:11:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2018-07-20 12:10:40 dodanie dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-20 08:48:11 edycja dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Przytuła 2018-07-20 08:47:30 edycja dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-20 08:46:40 edycja dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Przytuła 2018-07-20 08:41:50 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w kąpielisku 17.07.2018 r. Anita Przytuła 2018-07-19 15:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1879/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Wykonanie prac remontowo ? budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Anita Przytuła 2018-07-19 13:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1878/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Anita Przytuła 2018-07-19 13:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1877/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anita Przytuła 2018-07-19 13:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1876/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2018-07-19 13:38:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1880/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Anita Przytuła 2018-07-18 14:59:06 dodanie dokumentu
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:23 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:17 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:12 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:07 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:35:01 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:34:53 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:15 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:10 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:06:00 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:56 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:51 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:47 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Anita Przytuła 2018-07-18 12:05:43 usunięcie załacznika
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Marta Desecka 2018-07-18 11:30:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Anita Przytuła 2018-07-18 09:45:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anita Przytuła 2018-07-18 09:44:19 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Choszczno, na działce nr 26/37 obręb 2 miasta Choszczno i działce nr 207 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-07-17 13:16:32 dodanie dokumentu
Informacja o opiniach dla przedsięwzięcia pn zalesienie użytków rolnych na działce nr 526 ob Piasecznik Anita Przytuła 2018-07-16 15:15:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-07-16 15:13:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1875/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2018-07-16 13:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1874/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. Anita Przytuła 2018-07-16 13:14:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1872/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-07-16 13:09:39 dodanie dokumentu