Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 6/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1367 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-29 11:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-11-28 14:57:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 72/2018 znak: IPP.6730.72.6.2018.KS z dnia 28 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/25 oraz nr 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-11-28 14:55:08 dodanie dokumentu
Zaświadczenie wyboru Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2018-11-28 12:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-11-28 11:46:04 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli medycznych oraz wyposażenia gabinetów medycznych do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:37:23 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż sprzętów do wyposażenia sali doświadczania świata do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:34:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni rozbiórki sprzętu elektronicznego do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 15:28:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 653762-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Wytwarzanie, dostawa i wydawanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 7 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2019 r." Znak: PN.251.1.2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 14:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-27 11:23:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:08:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-27 11:07:03 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli oraz narzędzi do pracowni ogrodniczo - porządkowej do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 14:27:19 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:24:38 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2019 rok Anita Przytuła 2018-11-26 14:23:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2018-11-26 14:05:22 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/26/11/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 14:04:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-11-26 12:41:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:23:26 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:20:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-26 11:06:32 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:23:27 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:22:17 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:31 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:21:04 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli do Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Szansa" w miejscowości Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 15:20:01 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 , odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Anita Przytuła 2018-11-23 15:09:59 edycja dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 , odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Anita Przytuła 2018-11-23 15:08:53 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/27/11/2018 Dotyczy: wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-23 14:07:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 29.11.2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 13:01:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 29.11.2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-11-23 13:01:08 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/25/11/2018 Dotyczy: wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-22 14:20:12 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 14:46:36 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 14:46:04 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego - Zbigniewa Żółkiewicza Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 08:54:40 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Roberta Adamczyka Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-11-21 08:49:10 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Choszczna o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2018-11-20 15:24:20 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Choszczna o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2018-11-20 15:23:18 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLV/2018 z przebiegu XLV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Anita Przytuła 2018-11-20 12:40:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 17/49, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń Anita Przytuła 2018-11-20 12:38:19 dodanie dokumentu