Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2020-02-10 12:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-02-07 14:02:04 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19, 1358/2, 1358/15, 1358/16, 1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno o wysłaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Anita Przytuła 2020-02-07 12:37:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 553/20 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-02-07 10:54:17 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Choszczna w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Choszczno przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 10:54:56 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 09:11:08 dodanie dokumentu
Wybory Prezydenta RP 2020 (zakładka menu) Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 09:08:22 dodanie pozycji menu
Zarządzenie Nr 552/20 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2020-02-05 15:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 551/20 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Paulina Tomczak 2020-02-05 14:19:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 542/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Choszcznie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Paulina Tomczak 2020-02-05 13:58:45 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2020-02-05 08:10:01 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2020-02-05 08:09:52 usunięcie załacznika
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działce oznaczonej nr ewid. 15/1 obręb 4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7, 138/1, 139/9 i 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-02-04 14:59:51 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 124/2019 znale: BP.6730.124.6.2019.KS z dnia 04 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Nadbrzeżnej, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-02-04 14:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 550/20 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anita Przytuła 2020-02-04 14:24:46 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2020-02-04 14:21:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 550/20 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Paulina Tomczak 2020-02-04 12:59:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 549/20 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Paulina Tomczak 2020-02-04 12:52:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Łukasz Młynarczyk Paulina Tomczak 2020-02-04 09:02:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 548/20 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno. Paulina Tomczak 2020-02-03 13:50:06 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe: Agnieszka Tomczyk 2020-02-03 11:13:57 edycja dokumentu
Zastępcy Burmistrza Agnieszka Tomczyk 2020-02-03 11:11:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 547/20 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza Anita Przytuła 2020-02-03 09:58:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 545/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2020-02-03 09:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 533/20 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choszczna Anita Przytuła 2020-02-03 09:49:36 dodanie dokumentu
FORMULARZ OPINIOWANIA PROJEKTU PROGRAMU Anita Przytuła 2020-01-31 14:29:58 dodanie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W ROKU 2020 Anita Przytuła 2020-01-31 14:28:58 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Anita Przytuła 2020-01-31 14:27:54 dodanie dokumentu
Główny specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2020-01-31 14:15:59 edycja dokumentu
Główny specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2020-01-31 14:15:42 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe: Agnieszka Tomczyk 2020-01-31 14:05:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 544/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2020-01-31 12:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy Anita Przytuła 2020-01-31 12:27:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 541/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu zamówień publicznych na rok 2020 Anita Przytuła 2020-01-31 12:24:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 540/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Przytuła 2020-01-31 12:18:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 540/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Przytuła 2020-01-31 12:17:04 dodanie dokumentu
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.02.2020 r. Anita Przytuła 2020-01-30 12:06:32 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 23.01.2020 r. decyzję nr 6/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Budowa i rozbiórka infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie branż: telekomunikacyjna, SRK, elektroenergetyczna, LPN, drogowa, trakcyjna, sanitarna (LOT E1 od km 109,718 do km 128,680, LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171 J20, LOT G1 od km 171 120 do km 195,170). Anita Przytuła 2020-01-30 11:26:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych Agnieszka Tomczyk 2020-01-30 07:50:33 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2019 znak: BP.6733.21.5.2019.JI z dnia 29 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/10, 62/9, 144/7, 140/1, 75/7 przy ul. Matejki i Kossaka obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno Anita Przytuła 2020-01-29 15:08:44 dodanie dokumentu