Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1715/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:49:02 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:31:01 edycja dokumentu
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:50 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Decyzje o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:29 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:24 usunięcie dokument
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:20 usunięcie dokument
Oświadczenie do przeniesienia Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:16 usunięcie dokument
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:12 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:07 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Anita Kalisiak 2018-03-20 11:30:03 usunięcie dokument
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:58 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Informacja o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:50 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:45 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:41 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:36 usunięcie dokument
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:31 usunięcie dokument
Oświadczenie - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:24 usunięcie dokument
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - karta usługi, wniosek, oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, oświadczenie strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:18 usunięcie dokument
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - karta usługi, wniosek Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:14 usunięcie dokument
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - karta usługi, wniosek Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:08 usunięcie dokument
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - karta usługi, wniosek Anita Kalisiak 2018-03-20 11:29:03 usunięcie dokument
Warunki zabudowy - karta usługi, wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Anita Kalisiak 2018-03-20 11:28:58 usunięcie dokument
Informacja o zgodności z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego - karta usługi, wniosek Anita Kalisiak 2018-03-20 11:28:52 usunięcie dokument
Alina Teresa Szymańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Anita Kalisiak 2018-03-19 10:06:20 dodanie dokumentu
Anna Rolińska - Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Anita Kalisiak 2018-03-19 10:05:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy obiektu hodowli pstrąga na działce nr 61/2 w miejscowości Chełpa wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do uzdatniania wody Agnieszka Tomczyk 2018-03-16 14:34:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy obiektu hodowli pstrąga na działce nr 61/2 w miejscowości Chełpa wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do uzdatniania wody Agnieszka Tomczyk 2018-03-16 14:32:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1713/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT" Agnieszka Tomczyk 2018-03-16 11:47:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1713/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT" Agnieszka Tomczyk 2018-03-16 11:45:41 dodanie dokumentu
Komisja Wsi i Rolnictwa Anita Kalisiak 2018-03-16 09:09:00 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2018-03-16 09:08:01 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:32 usunięcie dokument
Komisja Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:27 usunięcie dokument
Komisja Budżetu i Finansów Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:22 usunięcie dokument
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:18 usunięcie dokument
Komisja ds. Aktywizacji Gospodarczej, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:13 usunięcie dokument
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:08 usunięcie dokument
Plan pracy komisji budżetu i finansów na rok 2015. Anita Kalisiak 2018-03-16 09:07:04 usunięcie dokument
Plan pracy komisji infrastruktury i gospodarki na rok 2015. Anita Kalisiak 2018-03-16 09:05:39 usunięcie dokument
Plan pracy komisji oświaty i kultury na rok 2015. Anita Kalisiak 2018-03-16 09:05:34 usunięcie dokument