Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:47:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/314/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkoda Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:39:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-07 11:36:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/312/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anita Przytuła 2018-09-07 11:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 11:31:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/310/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Anita Przytuła 2018-09-07 11:28:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/309/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 wrzesnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 11:27:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Tomczyk 2018-09-07 08:58:34 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-07 08:52:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1925/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:47:31 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 49/2018 znak: IPP.6730.49.4.2018.KS z dnia 06 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:43:09 dodanie dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno -Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:30:42 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 05.09.2018 r Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:26:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:25:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:24:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1933/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:07:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1931/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1932/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:02:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1930/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miejskiemu prowadzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 10:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1929/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 09:38:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1929/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 09:37:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 43/2018 znak: IPP.6730.43.4.2018.KS z dnia 05 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-09-05 15:06:03 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2018-09-05 15:05:08 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2018-09-05 15:04:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:24:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA CCCXXII.573.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-05 09:24:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:21:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:20:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1923/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 14:14:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1928/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:48:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:10:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1926/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 752/16 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowania i zamieszczania materiałów w BIP. Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:09:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1926/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 752/16 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowania i zamieszczania materiałów w BIP. Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:08:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1927/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:01:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-03 13:00:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-03 12:59:38 dodanie dokumentu