Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1594/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Anita Kalisiak 2017-12-08 08:15:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1593/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:14:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 18.12.2017 r. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 15:26:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 18.12.2017 r. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 15:25:49 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/1/01/2018 Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 14:07:44 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/2/01/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 14:05:40 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku Marta Desecka 2017-12-07 13:29:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1592/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-07 12:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1585/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-12-07 12:11:50 dodanie dokumentu
Sekretarz Miejski Administrator BIP 2017-12-07 08:22:16 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Administrator BIP 2017-12-07 08:21:01 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Administrator BIP 2017-12-07 08:18:32 edycja dokumentu
Zastępcy Burmistrza Administrator BIP 2017-12-07 08:17:33 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Anita Kalisiak 2017-12-06 13:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1591/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu Anita Kalisiak 2017-12-06 13:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-06 10:12:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-06 10:12:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 1381, 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-12-05 11:59:43 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2017-12-05 11:57:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1590/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2017-12-05 08:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1589/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-12-05 08:37:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1588/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2017-12-04 14:50:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1587/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-12-01 15:17:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1586/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-12-01 15:16:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1584/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. Anita Kalisiak 2017-11-29 15:21:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Sierakowska Anita Kalisiak 2017-11-29 12:41:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Anita Kalisiak 2017-11-29 12:25:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1583/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 70 położonej w obrębie Wardyń w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału. Anita Kalisiak 2017-11-29 12:21:42 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Choszczno- 28.11.2017 Anita Kalisiak 2017-11-29 11:24:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1582/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-11-28 14:32:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1581/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-11-28 11:56:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1580/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-28 11:55:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1579/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Kalisiak 2017-11-28 11:53:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1578/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1577/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:49:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1576/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korytowie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:48:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1575/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1574/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:44:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1573/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zamęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zamęcinie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-11-27 14:32:51 dodanie dokumentu