Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szkoły podstawowe i Gimnazja Anita Przytuła 2018-05-24 11:51:25 usunięcie dokument
Przedszkola Anita Przytuła 2018-05-24 11:51:22 usunięcie dokument
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 4 Anita Przytuła 2018-05-24 11:50:13 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Przytuła 2018-05-24 11:48:38 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie Anita Przytuła 2018-05-24 11:47:11 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Przytuła 2018-05-24 11:46:01 dodanie dokumentu
Informacje Anita Przytuła 2018-05-24 10:27:26 dodanie dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-24 10:26:48 edycja dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-24 10:25:59 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Anita Przytuła 2018-05-24 10:22:52 edycja dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-23 14:48:38 dodanie dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej Anita Przytuła 2018-05-23 14:47:05 usunięcie dokument
Niepubliczne Placówki Oświatowe Anita Przytuła 2018-05-23 14:47:00 usunięcie dokument
Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 23 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4, 203, 202 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-23 12:56:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno Anita Przytuła 2018-05-23 12:56:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno Anita Przytuła 2018-05-23 12:55:15 dodanie dokumentu
Zbigniew Żółkiewicz Anita Przytuła 2018-05-23 08:26:48 dodanie dokumentu
Bogusław Znaczko Anita Przytuła 2018-05-23 08:25:52 dodanie dokumentu
Andrzej Zakrzewski Anita Przytuła 2018-05-23 08:24:59 dodanie dokumentu
Stefan Szemlij Anita Przytuła 2018-05-23 08:24:20 dodanie dokumentu
Tadeusz Zygmunt Szczepański Anita Przytuła 2018-05-23 08:23:17 dodanie dokumentu
Wojciech Sierakowski Anita Przytuła 2018-05-23 08:21:52 dodanie dokumentu
Krzysztof Połomski Anita Przytuła 2018-05-23 08:19:19 dodanie dokumentu
Teresa Irena Pawłowska Anita Przytuła 2018-05-23 08:18:03 dodanie dokumentu
Paweł Nahorski Anita Przytuła 2018-05-23 08:17:17 dodanie dokumentu
Jerzy Miładowski Anita Przytuła 2018-05-23 08:15:51 dodanie dokumentu
Waldemar Mężykowski Anita Przytuła 2018-05-23 08:13:53 dodanie dokumentu
Małgorzata Aneta Majewska Anita Przytuła 2018-05-23 08:13:11 dodanie dokumentu
Ilona Kozubska Anita Przytuła 2018-05-23 08:12:08 dodanie dokumentu
Teresa Kasior Anita Przytuła 2018-05-23 08:10:38 dodanie dokumentu
Dorota Honorata Iskierska Anita Przytuła 2018-05-23 08:09:54 dodanie dokumentu
Jerzy Gumuliński Anita Przytuła 2018-05-23 08:09:17 dodanie dokumentu
Kazimierz Władysław Czapiewski Anita Przytuła 2018-05-23 08:08:27 dodanie dokumentu
Beata Chmielewska Anita Przytuła 2018-05-23 08:07:28 dodanie dokumentu
Anetta Maria Bikowska Anita Przytuła 2018-05-23 08:06:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka", ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-22 08:28:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1809/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-22 08:23:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1807/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Anita Przytuła 2018-05-21 15:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1806/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2018-05-21 15:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1808/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" do Częstochowy Anita Przytuła 2018-05-21 14:59:08 dodanie dokumentu