Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka", ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-06-06 10:46:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1821/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Przytuła 2018-06-06 08:24:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1820/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. Anita Przytuła 2018-06-06 08:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1819/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Przytuła 2018-06-06 08:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1817/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Anita Przytuła 2018-06-05 12:05:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1813/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-06-05 12:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1816/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2018-06-04 15:02:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1815/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2018-06-04 15:00:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1814/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Przytuła 2018-06-04 14:59:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Agnieszka Tomczyk 2018-06-01 11:44:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Agnieszka Tomczyk 2018-06-01 11:42:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu udziału społeczeństwa Chełpa Rozbudowa stawów Anita Przytuła 2018-05-30 14:34:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Anita Przytuła 2018-05-30 14:34:03 dodanie dokumentu
Informacja o złożonym wniosku o zmianie decyzji środowiskowej Anita Przytuła 2018-05-30 14:33:10 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Choszczna za 2017 r Anita Przytuła 2018-05-30 14:32:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1811/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Anita Przytuła 2018-05-30 08:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1812/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły Anita Przytuła 2018-05-29 14:49:06 dodanie dokumentu
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji osobowych przez gminę Choszczno - Ewidencja ludności. Anita Przytuła 2018-05-29 11:39:07 edycja dokumentu
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji osobowych przez gminę Choszczno - Ewidencja ludności. Anita Przytuła 2018-05-29 11:38:30 dodanie dokumentu
WSO kluzula informacyjna dowody osobiste Anita Przytuła 2018-05-29 11:37:16 edycja dokumentu
WSO kluzula informacyjna dowody osobiste Anita Przytuła 2018-05-29 11:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-28 15:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-28 15:11:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-28 15:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1810/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-28 15:06:12 dodanie dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-28 11:52:12 edycja dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-28 11:48:21 edycja dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa Nr 3 Anita Przytuła 2018-05-25 12:42:48 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa Nr 1 Anita Przytuła 2018-05-25 12:42:10 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 1 Anita Przytuła 2018-05-25 12:02:00 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 5 Anita Przytuła 2018-05-25 10:38:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2018 znak: IPP.6733.7.7.2018.KS z dnia 24 maj 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid.80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-24 14:59:48 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p. n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo , gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-05-24 14:57:59 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa w Suliszewie Anita Przytuła 2018-05-24 14:25:31 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Przedszkole Nr 2 Anita Przytuła 2018-05-24 14:08:01 dodanie dokumentu
RODP - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie Anita Przytuła 2018-05-24 14:06:33 dodanie dokumentu
RODO - Szkoła Podstawowa w Zamęcine Anita Przytuła 2018-05-24 14:05:13 dodanie dokumentu
RODO - Publiczne Gimnazjum Anita Przytuła 2018-05-24 14:04:23 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-05-24 12:39:08 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Anita Przytuła 2018-05-24 11:51:29 usunięcie dokument