Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-17 14:29:23 edycja dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-17 14:28:26 usunięcie załacznika
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-17 14:26:05 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 14:23:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie"- część 3, odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 14:23:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie"- część 3, odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 14:22:08 dodanie dokumentu
Petycja - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - Efektywność Energetyczna - optymalizacja kosztów Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 14:03:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1944/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 13:59:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 84/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 13:55:51 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 13:52:53 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-17 11:21:36 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody monitoring kontrolny Choszczno 13.09.2018 r. Anita Przytuła 2018-09-14 12:34:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1942/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-14 09:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1941/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-14 09:53:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 13:58:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1943/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 13:41:45 dodanie dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:44:39 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:42:07 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:41:08 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:39:20 usunięcie załacznika
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-12 14:29:52 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyzce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - korekta Anita Przytuła 2018-09-11 13:33:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:15:25 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:14:51 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:13:40 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE -na stanowisko administrator Anita Przytuła 2018-09-11 11:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1940/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:58:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1939/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkowa "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1938/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/315/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1937/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/314/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupa żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:43:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1936/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-10 13:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1935/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/312/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anita Przytuła 2018-09-10 13:38:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 13:08:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1934/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-10 13:03:31 dodanie dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 10:56:30 edycja dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 10:55:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 12:32:46 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 12:31:51 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-09-07 11:51:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:47:36 edycja dokumentu