Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2017 r. Anita Kalisiak 2017-12-21 15:05:02 dodanie dokumentu
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2017 r. Anita Kalisiak 2017-12-21 15:03:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1601/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:53:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1602/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania integracyjnego dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:48:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1599/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-12-20 14:46:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1601/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:33:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1602/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania integracyjnego dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:31:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1602/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania integracyjnego dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:24:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1601/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-20 14:17:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie skargi pana dotycząca braku odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Choszczna. Anita Kalisiak 2017-12-20 13:56:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-12-20 13:53:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2018. Anita Kalisiak 2017-12-20 13:52:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Kalisiak 2017-12-20 13:52:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2017-12-20 13:51:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2018. Anita Kalisiak 2017-12-20 13:49:21 dodanie dokumentu
Komisja Wsi i Rolnictwa Anita Kalisiak 2017-12-20 13:46:46 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty i Kultury Anita Kalisiak 2017-12-20 13:45:54 dodanie dokumentu
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Anita Kalisiak 2017-12-20 13:45:17 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów Anita Kalisiak 2017-12-20 13:43:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1600/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Anita Kalisiak 2017-12-19 11:05:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLXXX.707.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Kalisiak 2017-12-19 10:50:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLXXX.705.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na 2018 rok Anita Kalisiak 2017-12-19 10:46:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLXXX.706.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-19 10:40:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXVII.212.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Anita Kalisiak 2017-12-18 10:29:24 edycja dokumentu
Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej 2018r. Marta Desecka 2017-12-14 15:10:03 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018r. Marta Desecka 2017-12-14 15:09:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji Programu Ochrony Środowiska Anita Kalisiak 2017-12-13 14:05:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1598/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-12-13 12:40:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 136, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-12-12 13:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1597/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 13:36:41 dodanie dokumentu
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku Marta Desecka 2017-12-12 11:03:37 dodanie dokumentu
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:28:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1596/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:26:16 dodanie dokumentu
Petycja - Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:11:43 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2017 znak: IPP.6733.22.5.2017.KS z dnia 08 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 62/9, 140/1 i 75/7 na rzecz Pana Zbigniewa Walczyka, zam. ul. Jagiellońska 54/4, 25-606 Kielce. Agnieszka Tomczyk 2017-12-08 14:58:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-08 11:32:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1593/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:19:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1594/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Anita Kalisiak 2017-12-08 08:18:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1595/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 r." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:17:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1595/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 r." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:17:17 dodanie dokumentu