Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2019 znak: BP.6733.8.7.2019.JI z dnia 18 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej inii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice, na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-06-18 14:03:10 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-L7840.L26-13.2019.PM nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 81/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania mchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", rygor natychmiastowej wykonalności. Anita Przytuła 2019-06-17 14:52:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 14.06.2019r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-06-17 14:02:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 14.06.2019r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-06-17 14:02:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 13/2, 24/4 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno?. Anita Przytuła 2019-06-17 14:01:43 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 14 maja 2019 r. decyzję Nr 75/2019 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym l telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" Anita Przytuła 2019-06-17 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-06-14 12:46:45 dodanie dokumentu
WNIOSEK O oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Anita Przytuła 2019-06-14 12:43:11 edycja dokumentu
WNIOSEK O oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Anita Przytuła 2019-06-14 12:43:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-06-14 09:02:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem  wydawania decyzji Agnieszka Tomczyk 2019-06-13 15:15:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na dziatkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1, 55/1, 1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2019-06-13 15:11:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - na stanowisko urzędnicze w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-06-13 15:10:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie terminu obchodów "Pożegnania Sobótki" w 2019 roku Anita Przytuła 2019-06-13 13:15:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie terminu obchodów "Pożegnania Sobótki" w 2019 roku Anita Przytuła 2019-06-13 13:15:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1378 i 1380 Anita Przytuła 2019-06-13 12:45:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 Anita Przytuła 2019-06-13 12:43:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 Anita Przytuła 2019-06-13 12:42:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 Anita Przytuła 2019-06-13 12:42:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 Anita Przytuła 2019-06-13 12:40:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 292/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej Anita Przytuła 2019-06-13 12:38:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r." Anita Przytuła 2019-06-13 12:03:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r." Anita Przytuła 2019-06-13 12:02:53 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: BP.6733.2.38.2018.2019.JI z dnia 30 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Anita Przytuła 2019-06-13 11:33:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Przytuła 2019-06-12 14:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-06-12 12:00:38 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych dotyczących służbowych telefonów komórkowych Anita Przytuła 2019-06-12 11:52:35 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 62/9, 140/1,139/5, 75/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-06-12 09:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka ?Impresja? działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Przytuła 2019-06-11 12:01:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka ?Impresja? działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Przytuła 2019-06-11 12:00:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 286/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie Anita Przytuła 2019-06-11 09:20:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 284/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w systemie zaprojektuj i wybuduj". Anita Przytuła 2019-06-10 13:45:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 05 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami oraz zewnętrznymi instalacjami gazowymi na działkach oznaczonych nr ewid. 488/1, 459, 489/5, 458/1, 489/6, 490, 489/2, 489/3, 499/1, 499/5, 494, 488/3, 457/11 i 457/8, obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-06-10 12:44:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/40PE na działkach oznaczonych nr ewid. 61/5, 61/22, 59/3,30/2, 68/1 obręb Oraczewice oraz na dziatkach 1/4, 35, 353/1, 353/2, 352,18/2 obręb l miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-06-10 12:42:54 dodanie dokumentu
Robert Adamczyk - Burmistrz Anita Przytuła 2019-06-06 12:02:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 860/3 i 860/5 Anita Przytuła 2019-06-06 11:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 283/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 Anita Przytuła 2019-06-06 11:58:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 282/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2019-06-06 11:56:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXCIV.369.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-06-06 11:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXCIV.368.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno planowanego na 2019 rok Anita Przytuła 2019-06-06 11:49:10 dodanie dokumentu