Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewa Klińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:29:59 dodanie dokumentu
Joanna Czechowicz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:29:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 15:11:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 15:00:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 15:00:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 14:58:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-25 14:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-25 14:56:56 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie , ul. Obrońców Westerplatte 1a, 73-200 Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 10:04:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-04-25 10:03:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie, Zamęcin 2, 73-200 Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 10:01:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-04-25 09:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-25 09:57:55 dodanie dokumentu
Ireneusz Bogusław Siódmak- Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o Anita Przytuła 2019-04-25 09:51:28 dodanie dokumentu
Krzysztof Olszewski - Naczelnik Wydziału Podatkowego Anita Przytuła 2019-04-25 09:49:27 dodanie dokumentu
Magdalena Sieńko - Sekretarz Miejski Anita Przytuła 2019-04-25 09:48:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu odpowiednich dochodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczona działką nr 11/1 obręb 4102 Szczecin Anita Przytuła 2019-04-24 14:45:49 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2019 znak: BP.6733.5.8.2019.KS z dnia 24 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania ?Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)? na działkach oznaczonych nr ewid 23/6, 23/7, 23/8, obręb Stawin oraz działka nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno Anita Przytuła 2019-04-24 14:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-04-24 13:19:16 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 113, 277, 278, 279 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. Anita Przytuła 2019-04-24 12:03:12 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:27 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:16 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:50 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:08 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:13:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Recza postanawia podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: ? ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1- 10.2018/2019 z dnia 25 czerwca 2018r.. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:11:40 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 póz. póz. 2081 ze zm.), wystąpił do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie realizacji, 2) Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie o opinie zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz " Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:10:31 edycja dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 póz. póz. 2081 ze zm.), wystąpił do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie realizacji, 2) Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie o opinie zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz " Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:09:49 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 póz. 2096 ze zm.) Postanowieniem z dnia 15.04.2019 znak: BM 6220.1-14.2018/2019 w związku z wpłynięciem Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno podjął z urzędu zawieszone postępowanie. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:08:01 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:02:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 12/2019 znak: BP.6730.12.7.2019.KS z dnia 23 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15, 149/22 i 149/23 (infrastruktura) obręb Pakość, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 14:57:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczeń w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 14:50:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 13:46:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie? Anita Przytuła 2019-04-19 14:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Anita Przytuła 2019-04-19 14:04:36 dodanie dokumentu
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Anita Przytuła 2019-04-19 11:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2019-04-19 10:44:39 dodanie dokumentu
Krystyna Anna Górecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-19 09:20:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu wspołpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-18 13:52:04 dodanie dokumentu
Danuta Maria Stróżyńska - Gryćko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-04-18 13:02:28 dodanie dokumentu