Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1915/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 13:28:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1915/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 13:28:13 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1914/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 13:28:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1914/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 13:27:46 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1922/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 09:17:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1922/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-29 09:16:31 dodanie dokumentu
Główny specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Tomczyk 2018-08-28 14:49:43 edycja dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej Agnieszka Tomczyk 2018-08-28 14:49:07 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2018-08-28 14:42:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej nr działki 17/49 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-28 10:56:31 dodanie dokumentu
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-28 09:18:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1921/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 15:02:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1920/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 14:59:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 603/15 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 13:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1919/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 603/15. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 13:54:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego ZCH P740 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 12:08:16 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego ZCH U606 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-27 12:07:57 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w kajak polo , Organzacja Ogólnopolski Turniej Młodzików kajak polo Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 15:03:08 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w kajak polo , Organzacja Ogólnopolski Turniej Młodzików kajak polo Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 15:01:56 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOSZCZENSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia okręgow wyborczych w powiecie choszczenskim oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodzhv i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 12:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1918/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1906/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Wykonanie prac remontowo ? budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 11:19:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1916/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1897/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 11:16:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1915/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 11:10:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1914/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 11:08:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 09:59:12 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 09:58:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 09:51:59 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-24 09:49:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1917/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 15:01:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 13:47:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 13:46:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 13:45:44 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1913/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 12:58:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1912/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-203 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 12:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1911/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 12:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1910/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-22 09:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1906/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-21 09:39:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1909/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2018". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-21 09:36:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1909/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2018". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-21 09:35:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1909/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2018". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-21 09:34:55 dodanie dokumentu