Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1775/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-02 10:08:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1776/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-02 10:08:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1776/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-30 14:41:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1775/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-30 14:40:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1774/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Kalisiak 2018-04-30 09:37:24 dodanie dokumentu
Mariusz Okoński - Prezes Zarządu Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Anita Kalisiak 2018-04-30 09:31:29 dodanie dokumentu
Alicja Fedorowicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-30 09:30:10 dodanie dokumentu
Piotr Tomasz Kamela - Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-30 09:29:34 dodanie dokumentu
Elżbieta Kierlin - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. Anita Kalisiak 2018-04-30 09:29:02 dodanie dokumentu
Ewa Klińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-27 12:28:23 dodanie dokumentu
Ireneusz Bogusław Siódmak- Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o Anita Kalisiak 2018-04-27 10:42:27 dodanie dokumentu
Edyta Bogdanowicz - Dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-27 10:39:31 dodanie dokumentu
Zdzisław Kliński - Dyrektor Centrum Rekreacyjno Sportowego w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-27 10:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1772/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zarządzenie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-26 15:02:50 dodanie dokumentu
Magdalena Połomska - Gromadzka - Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-26 13:25:22 dodanie dokumentu
Beata Wójcik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-26 13:24:27 dodanie dokumentu
Daniela Lewandowska - p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-26 10:07:32 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce dla bydła mięsnego na działce nr 454 obręb Piasecznik Agnieszka Tomczyk 2018-04-25 15:08:42 dodanie dokumentu
Filomena, Agnieszka Bireta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-04-25 14:23:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1769/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Kalisiak 2018-04-25 12:26:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu zmiany decyzji w dniu 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce oznaczonej nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, gmina Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Anita Kalisiak 2018-04-25 11:31:04 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 24 kwietnia 2018 roku sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2017 znak: IPP.6733.14.7.2017.PK z dnia 15 września 2017 roku dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb 3 ul. obrońców Westerplatte, działka 258/3, gmina Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. Anita Kalisiak 2018-04-25 11:29:33 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca śmietnika na Miejskiej Górze Anita Kalisiak 2018-04-24 10:48:43 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca drogi na ul. Staszica Anita Kalisiak 2018-04-24 10:45:04 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca umieszczania anten na kominie PEC w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-04-24 10:39:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Anita Kalisiak 2018-04-23 15:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1771/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Anita Kalisiak 2018-04-23 15:08:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1771/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Anita Kalisiak 2018-04-23 15:07:41 dodanie dokumentu
Krzysztof Olszewski - Naczelnik Wydziału Podatkowego Anita Kalisiak 2018-04-23 14:49:02 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: "Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Fabrycznej 14 w Choszcznie" Agnieszka Tomczyk 2018-04-23 14:46:00 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: "Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Fabrycznej 14 w Choszcznie" Agnieszka Tomczyk 2018-04-23 14:45:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1770/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radaczewo. Anita Kalisiak 2018-04-23 12:45:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-23 12:25:13 dodanie dokumentu
Anna Stanisława Lewicka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-23 12:24:20 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2018 znak: IPP.6733.5.7.2018.JI z dnia 23 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka oznaczona nr ewid. 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce oznaczonej nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-23 11:56:02 dodanie dokumentu
Barbara Król - Skarbnik Miejski Anita Kalisiak 2018-04-23 11:18:03 dodanie dokumentu
Małgorzata Stanisława Kozłowska - Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Anita Kalisiak 2018-04-23 10:21:46 dodanie dokumentu
Katarzyna Kowalska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-04-23 10:20:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 14:12:00 dodanie dokumentu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 15 maja 2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny ? Szczecin Dąbie Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 12:18:36 dodanie dokumentu