Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1574/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:44:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1573/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zamęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zamęcinie Anita Kalisiak 2017-11-28 11:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-11-27 14:32:51 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2018 rok Anita Kalisiak 2017-11-27 14:28:57 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2018 rok Anita Kalisiak 2017-11-27 14:28:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 387/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-27 14:22:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1571/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. Anita Kalisiak 2017-11-27 14:21:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 r. Anita Kalisiak 2017-11-27 12:31:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r. Anita Kalisiak 2017-11-27 12:28:46 dodanie dokumentu
Informacja o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn budowie budynku inwentarskiego 453 Piasecznik Anita Kalisiak 2017-11-27 12:15:03 dodanie dokumentu
Informacja o wydanych opiniach Anita Kalisiak 2017-11-27 12:12:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-11-24 15:26:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-24 15:25:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:24:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr l im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr l im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:23:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:22:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korytowie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:21:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:20:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr l im.Jana Brzechwy w Suliszewie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr l im. Jana Brzechwy w Suliszewie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:18:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zamęcinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Zamęcinie. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:17:40 dodanie dokumentu
Sesja XXXII Anita Kalisiak 2017-11-24 15:16:23 usunięcie dokument
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:14:32 edycja dokumentu
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-24 15:14:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczętej na skutek wniesienia przez Burmistrza Gminy Choszczno odwołania od decyzji Starosty Choszczeńskiego Anita Kalisiak 2017-11-24 11:09:03 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2017-11-24 09:43:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1570/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-11-23 14:37:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1569/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-11-23 14:32:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1568/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-11-23 13:26:41 dodanie dokumentu
Monitoring kontrolny dla m. Wysokie - 25.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-23 08:51:47 dodanie dokumentu
Monitoring kontrolny dla m. Wardyń - 25.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-23 08:50:52 dodanie dokumentu
Monitoring kontrolny dla m. Raduń - 25.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-23 08:50:16 dodanie dokumentu
Monitoring kontrolny dla m. Korytowo - 25.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-23 08:49:25 dodanie dokumentu
Monitoring kontrolny dla m. Golcza - 25.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-23 08:48:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku nr 58 położonego przy ulicy Wolności w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 2156/10000 części w częściach wspólnych budynku wraz z udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-22 11:42:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1567/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 58 przy ul. Wolności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-22 11:40:48 dodanie dokumentu
PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2018 Anita Kalisiak 2017-11-22 09:50:48 edycja dokumentu
PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2018 Anita Kalisiak 2017-11-22 09:50:21 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2017-11-21 14:45:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1566/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-11-21 14:27:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1565/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2017-11-21 14:22:24 dodanie dokumentu