Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-02-19 14:06:42 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Przytuła 2020-02-19 14:06:34 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 568/20 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-02-19 12:55:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 566/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/140/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2024 Paulina Tomczak 2020-02-19 12:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 565/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-02-19 12:18:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 564/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/138/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-02-19 12:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 563/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr III/37/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych Paulina Tomczak 2020-02-19 12:12:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 562/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/136/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choszczno na lata 2020-2024" Paulina Tomczak 2020-02-19 12:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 561/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/135/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich Paulina Tomczak 2020-02-19 12:00:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, że z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, a także skutecznego powiadomienia stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Anita Przytuła 2020-02-19 11:58:49 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2020-02-19 11:56:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 560/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/134/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia przez Gminę Choszczno ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Paulina Tomczak 2020-02-19 11:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 559/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/133/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Paulina Tomczak 2020-02-19 11:52:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/132/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Paulina Tomczak 2020-02-19 11:43:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/131/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Paulina Tomczak 2020-02-19 11:36:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 556/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/130/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Krzowiec w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Kołki oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2020-02-19 11:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 555/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/129/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Stawin w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Koplin oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2020-02-19 11:22:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 554/20 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/128/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-02-19 11:12:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.8.2019.ASi z dnia 17.02.2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". Agnieszka Tomczyk 2020-02-18 14:38:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.3.2020.ASi z dnia 17 lutego 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Agnieszka Tomczyk 2020-02-18 13:39:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.3.2020.ASi z dnia 17 lutego 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Agnieszka Tomczyk 2020-02-18 13:39:01 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Agnieszka Tomczyk 2020-02-18 13:38:02 edycja dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Agnieszka Tomczyk 2020-02-18 13:37:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/20 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-02-18 13:36:24 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 143/4 oraz 144/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez sprostowanie omyłki pisarskiej błędnie wskazanego nr jednej z działek z 143/9 na 144/9 obręb Koplin, gmina Choszczno, oraz o wysłaniu w dniu 17 lutego 2020 roku ponownie celem uzgodnienia poprawionego projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Przytuła 2020-02-17 14:25:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Ireneusz Bogusław Siódmak Paulina Tomczak 2020-02-17 10:16:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno" Anita Przytuła 2020-02-14 14:21:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19,1358/2, 1358/15,1358/16,1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2020-02-14 14:19:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem". Anita Przytuła 2020-02-14 14:18:51 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 143/4, 143/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Przytuła 2020-02-10 15:09:06 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych Anita Przytuła 2020-02-10 12:35:26 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody ? Suliszewo - 06.02.2020 r. Anita Przytuła 2020-02-10 12:32:20 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Choszczno - 06.02.2020 r. Anita Przytuła 2020-02-10 12:26:20 dodanie dokumentu
Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2020-02-10 12:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-02-07 14:02:04 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19, 1358/2, 1358/15, 1358/16, 1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno o wysłaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Anita Przytuła 2020-02-07 12:37:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 553/20 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-02-07 10:54:17 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Choszczna w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Choszczno przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 10:54:56 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 09:11:08 dodanie dokumentu
Wybory Prezydenta RP 2020 (zakładka menu) Agnieszka Tomczyk 2020-02-06 09:08:22 dodanie pozycji menu