Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2019-05-21 08:41:49 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na sprzedaż truskawek Anita Przytuła 2019-05-21 08:25:36 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na sprzedaż truskawek Anita Przytuła 2019-05-21 08:25:08 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 253/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Anita Przytuła 2019-05-20 14:56:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-20 14:32:11 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-20 14:14:52 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY Anita Przytuła 2019-05-20 13:42:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 252/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1920/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 Anita Przytuła 2019-05-20 13:35:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 250/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-05-20 13:27:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-20 13:26:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 251/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Polnej. Anita Przytuła 2019-05-20 13:06:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. Anita Przytuła 2019-05-20 13:04:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 247/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-05-20 13:02:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 246/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Anita Przytuła 2019-05-17 15:08:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej z jednotorowej na dwutorowa z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od dokonania się obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-05-17 15:04:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na sprzedaż truskawek Anita Przytuła 2019-05-17 14:20:18 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu choszczeńskiego 2019 rok Anita Przytuła 2019-05-17 13:56:19 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu choszczeńskiego 2019 rok Anita Przytuła 2019-05-17 13:55:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-05-17 12:11:35 dodanie dokumentu
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Anita Przytuła 2019-05-17 10:15:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-05-17 09:44:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (2) Agnieszka Tomczyk 2019-05-17 08:13:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (1) Agnieszka Tomczyk 2019-05-17 08:13:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-05-17 08:13:08 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko Głównego Księgowego w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-05-16 14:37:55 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-05-16 14:37:44 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 maja 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowei telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce nr ewid. 355/1 obręb Kolki, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-05-16 13:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 244/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Przytuła 2019-05-16 13:47:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej Anita Przytuła 2019-05-16 13:46:19 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwarał Anita Przytuła 2019-05-16 10:23:28 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2019-05-16 10:22:02 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał Anita Przytuła 2019-05-16 10:21:23 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał Anita Przytuła 2019-05-16 10:19:25 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2019-05-16 10:18:47 dodanie dokumentu
Wykaz osób, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej Anita Przytuła 2019-05-16 09:40:32 dodanie dokumentu
Wykaz osób, którym w 2018 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Anita Przytuła 2019-05-16 09:39:41 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: ""Kreatywni" budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w starym Klukomiu" Anita Przytuła 2019-05-16 09:21:55 dodanie dokumentu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie Anita Przytuła 2019-05-15 10:24:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Tomczyk 2019-05-15 08:34:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Anita Przytuła 2019-05-14 15:08:27 dodanie dokumentu