Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Orzeczenie o jakości wody - Suliszewo 31 grudnia 2018 r. Agnieszka Tomczyk 2019-01-02 15:25:15 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 31 grudnia 2018 r. Agnieszka Tomczyk 2019-01-02 15:24:33 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-01-02 09:48:36 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-01-02 09:46:08 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Piasecznik 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:46:09 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody -Radaczewo 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:45:28 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Gleźno 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:44:40 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Stary klukom 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:43:43 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Zamęcin 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:38:15 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Zwierzyn 28 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-31 12:37:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2018-12-31 12:27:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2018-12-31 12:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2018-12-31 12:21:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-12-31 12:16:02 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 36/2/2018 znak: IPP.6730.36.14.2018.JI z dnia 28 grudnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid. 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-12-28 14:21:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki Anita Przytuła 2018-12-27 14:38:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-12-27 10:24:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 12:31:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CDLXIII.878.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Anita Przytuła 2018-12-21 12:28:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CDLXXII.936.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 15 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na 2019 r. Anita Przytuła 2018-12-21 12:21:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 525 Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 12:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1 Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 11:58:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 524 Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 11:41:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonych numerami działek 524, 525 Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 11:38:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 416/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 10:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Agnieszka Tomczyk 2018-12-21 08:55:20 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2018-12-20 10:27:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-12-19 14:32:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca zarządzenie Nr 1673/18 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Przytuła 2018-12-19 12:56:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Anita Przytuła 2018-12-19 12:12:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" Anita Przytuła 2018-12-18 14:16:48 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY Anita Przytuła 2018-12-18 13:23:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-12-18 12:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy Anita Przytuła 2018-12-18 12:03:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki Anita Przytuła 2018-12-18 12:01:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:59:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:56:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:54:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 32/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-12-17 15:19:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-17 09:54:56 dodanie dokumentu