Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1662/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2018-02-01 14:06:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1661/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Raduń Anita Kalisiak 2018-02-01 14:04:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1660/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2018-02-01 14:01:56 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2018r. Marta Desecka 2018-02-01 13:49:45 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2018-02-01 10:41:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1649/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. Anita Kalisiak 2018-02-01 10:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1646/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-02-01 10:34:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1651/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Anita Kalisiak 2018-02-01 10:34:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1646/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-02-01 10:23:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach. Anita Kalisiak 2018-01-31 15:02:44 dodanie dokumentu
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-01-31 15:02:02 dodanie dokumentu
Formularz opiniowania projektu programu Anita Kalisiak 2018-01-31 15:01:16 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2018-01-31 14:36:31 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2018-01-31 14:33:36 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2018-01-31 14:33:16 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR XXXV/258/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020 Anita Kalisiak 2018-01-31 14:31:03 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/258/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020 Anita Kalisiak 2018-01-31 14:30:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/256/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV /248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Kalisiak 2018-01-31 14:26:23 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/256/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV /248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Kalisiak 2018-01-31 14:26:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/255/2018 RADY MIEJSKIE J W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-31 14:25:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-31 14:24:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/253/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Wolności w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-31 14:23:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2018. Anita Kalisiak 2018-01-31 14:19:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1650/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. Anita Kalisiak 2018-01-31 09:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1648/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2018-01-31 09:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1647/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2018-01-31 09:21:30 dodanie dokumentu
Łukasz Młynarczyk - Zastępca Burmistrza Anita Kalisiak 2018-01-30 14:05:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego, na działce o nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Anita Kalisiak 2018-01-30 12:46:33 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2018-01-29 14:45:08 edycja dokumentu
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.02.2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-01-29 13:48:55 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie Marta Desecka 2018-01-26 13:21:33 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie Anita Kalisiak 2018-01-26 11:50:26 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 stycznia 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz zmianie sposobu użytkowania części piwnic na pomieszczenia użytkowe - siłownie, na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. Anita Kalisiak 2018-01-24 14:29:49 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 stycznia 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz zmianie sposobu użytkowania części piwnic na pomieszczenia użytkowe - siłownie, na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. Anita Kalisiak 2018-01-24 14:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1643/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-01-24 12:47:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1643/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" Anita Kalisiak 2018-01-24 12:44:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 30.01.2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-24 12:12:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z kontroli zarządczej - 2017 r. Anita Kalisiak 2018-01-23 14:27:01 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej Marta Desecka 2018-01-23 13:30:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 136, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-23 11:16:26 dodanie dokumentu