Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-06-15 12:23:28 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-06-15 12:21:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 13:27:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 13:26:45 dodanie dokumentu
Obwieszczeni Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 09:17:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:54:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:53:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:52:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 12:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1834/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Przytuła 2018-06-11 14:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1833/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Przytuła 2018-06-11 14:57:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1832/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Przytuła 2018-06-11 14:56:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1831/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Przytuła 2018-06-11 14:54:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1830/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Raduń Anita Przytuła 2018-06-11 14:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1829/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Przytuła 2018-06-11 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1828/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-06-11 14:49:15 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Przytuła 2018-06-11 11:41:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1826/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2018 roku Anita Przytuła 2018-06-11 10:21:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1827/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Przytuła 2018-06-11 10:21:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1827/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Przytuła 2018-06-11 10:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1826/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2018 roku Anita Przytuła 2018-06-11 10:19:15 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Przytuła 2018-06-11 08:37:45 edycja dokumentu
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerem działki 17/49 Anita Przytuła 2018-06-08 10:39:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79, 17/80. Anita Przytuła 2018-06-08 10:39:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1825/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Przytuła 2018-06-08 10:37:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1824/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/49. Anita Przytuła 2018-06-08 10:36:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1823/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80. Anita Przytuła 2018-06-08 10:34:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1822/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79. Anita Przytuła 2018-06-08 10:33:35 dodanie dokumentu
Głównego specjalistę ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej Anita Przytuła 2018-06-07 13:18:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1818/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2018-06-07 12:42:41 dodanie dokumentu
Głównego specjalistę ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej Anita Przytuła 2018-06-07 12:41:30 edycja dokumentu
Głównego specjalistę ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej Anita Przytuła 2018-06-07 12:37:39 edycja dokumentu
Biuro Funduszy Pomocowych Anita Przytuła 2018-06-07 12:37:21 edycja dokumentu
Biuro Rady Miejskiej Anita Przytuła 2018-06-07 12:32:41 edycja dokumentu
Biuro Funduszy Pomocowych Anita Przytuła 2018-06-07 12:32:24 edycja dokumentu
Głównego specjalistę ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej Anita Przytuła 2018-06-07 12:30:22 edycja dokumentu
Głównego specjalistę ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Anita Przytuła 2018-06-07 12:27:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1818/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Przytuła 2018-06-07 12:25:25 dodanie dokumentu
Bogusław Ireneusz Szymański Anita Przytuła 2018-06-06 12:22:59 dodanie dokumentu
Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna Anita Przytuła 2018-06-06 12:16:12 dodanie dokumentu