Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-25 09:29:11 dodanie dokumentu
Rozporządzenie MSWiA w sprawie usuwania pojazdów Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-25 09:06:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/80/2003 Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-25 09:04:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zabudowę i zagospodarowanie terenu, na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, na działce o Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-19 13:39:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zabudowe i zagospodarowanie terenu, dla budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-19 13:34:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie garażu blaszanego samochodowego Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-19 13:32:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-19 13:28:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenia sierpień 2003 r. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-19 13:17:20 dodanie dokumentu
Wydział Aktywizacji Gospodarczej Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:33:19 dodanie dokumentu
Do zadań Biura Prawnego należy: Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:32:41 dodanie dokumentu
Biuro Prawne Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:31:23 dodanie dokumentu
Biuro Edukacji, Kultury i Sportu Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:29:55 dodanie dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:27:42 dodanie dokumentu
Biuro Kontroli Podatkowej Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:24:36 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. Finansowej Kontroli Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:20:10 dodanie dokumentu
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-18 08:05:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dn. 31.07.2003r. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-05 11:19:49 dodanie dokumentu
Sesja IV 2002 r. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-05 11:15:42 dodanie dokumentu
Sesja III 2002 r Robert Marciniak Administrator BIP 2003-08-05 11:15:23 dodanie dokumentu
Mariusz Przytuła - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2003-08-04 16:15:58 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty 2003r, 2003-08-04 15:15:27 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty 2002r. 2003-08-04 15:15:05 dodanie dokumentu
Statut Gminy Choszczno 2003-07-24 14:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/77/2003 Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-23 16:21:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/67/2003 Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-23 16:20:35 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O UROCZYSTOŚCIACH „ZŁOTYCH GODÓW” ZWIĄZANYCH Z NADANIEM MEDALI „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-23 16:18:07 dodanie dokumentu
Robert Adamczyk p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-23 16:14:12 dodanie dokumentu
Anna Lewicka Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-23 16:12:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dn. 15.07.2003 Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-21 16:44:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-21 16:36:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenia 2003 r. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-21 16:33:36 dodanie dokumentu
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985r. Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-18 15:18:39 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-18 15:17:31 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Robert Marciniak Administrator BIP 2003-07-18 15:16:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie rozprawy-Apagbumar 2003-07-18 10:53:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie Drzymała 2003-07-18 10:53:15 dodanie dokumentu
obwieszczenie Bumar 2003-07-18 10:52:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-07-18 10:51:07 dodanie dokumentu
Zakres działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 2003-07-17 14:51:51 dodanie dokumentu
Jednostki pomocnicze 2003-07-17 12:56:21 dodanie dokumentu