Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-26 11:10:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-26 11:10:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-26 09:32:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-26 09:31:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 24.06.2003 - 23.09.2003 2003-09-25 11:40:59 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Przyjmowanie i załatwianie skarg 2003-09-24 11:21:19 dodanie dokumentu
Jerzy Jabłoński - Prezes PEC Sp. z o.o. 2003-09-23 13:28:07 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Przyjmowanie i załatwianie wniosków 2003-09-22 09:43:33 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Przyjmowanie i załatwianie skarg 2003-09-22 09:42:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku 2003-09-19 13:43:51 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2003 r. 2003-09-19 13:43:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 110, obręb 4 w Choszcznie. 2003-09-17 14:48:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-17 14:48:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 121, obręb 4 w Choszcznie. 2003-09-17 14:47:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-17 12:43:52 dodanie dokumentu
2003-09-17 11:25:26 dodanie dokumentu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2003-09-17 10:15:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-17 10:12:19 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) 2003-09-17 09:34:12 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Wydawanie świadectw pracy 2003-09-17 09:33:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-16 14:37:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wrzesień 2003r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2003-09-16 14:01:42 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY: Przyjmowanie i załatwianie wniosków 2003-09-16 10:19:43 dodanie dokumentu
Do zadań Stanowiska ds. Finansowej Kontroli Wewnętrznej należy: 2003-09-16 10:12:02 dodanie dokumentu
Biuro Edukacji, Kultury i Sportu 2003-09-15 14:13:26 dodanie dokumentu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2003-09-15 14:12:45 dodanie dokumentu
Wydział Wsi, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 2003-09-15 14:12:07 dodanie dokumentu
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2003-09-15 14:11:05 dodanie dokumentu
Do zadań Biura Kontroli Podatkowej należy: 2003-09-15 14:10:34 dodanie dokumentu
Wydział Podatkowy 2003-09-15 14:09:55 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu 2003-09-15 14:09:23 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny 2003-09-15 14:08:44 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Poręczeń Kredytowych 2003-09-15 14:08:16 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. Finansowej Kontroli Wewnętrznej 2003-09-15 14:07:10 dodanie dokumentu
Biuro Prawne 2003-09-15 14:06:41 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego 2003-09-15 14:04:16 dodanie dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna 2003-09-15 12:54:19 dodanie dokumentu
Wydział Aktywizacji Gospodarczej 2003-09-15 11:11:00 dodanie dokumentu
Wydział Budżetowy 2003-09-15 10:47:23 dodanie dokumentu
Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy: 2003-09-15 10:39:30 dodanie dokumentu