Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wiesław Kaszak 2005-05-31 10:31:27 dodanie dokumentu
Krzysztof Ogonowski 2005-05-31 10:30:39 dodanie dokumentu
Teresa Kasior 2005-05-31 10:30:04 dodanie dokumentu
Zbigniew Stróżyński 2005-05-31 10:27:56 dodanie dokumentu
Wojciech Szczepański 2005-05-31 10:27:18 dodanie dokumentu
Stefan Szemlij 2005-05-31 10:26:36 dodanie dokumentu
Krzysztof Ozon 2005-05-31 10:23:00 dodanie dokumentu
Anna Fic-Łasowska - Wiceprzewodnicząca 2005-05-31 10:21:18 dodanie dokumentu
Bogusław Szymański 2005-05-31 10:19:32 dodanie dokumentu
Aleksandra Rytwińska - Wiceprzewodnicząca Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-30 15:26:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej kontynuacji robót budowlanych budynku socjalno-klubowego Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-30 13:19:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 19/2005 z dnia 23 maja 2005r. 2005-05-30 11:17:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-05-23 13:48:00 dodanie dokumentu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2005-05-20 15:53:29 dodanie dokumentu
Unieważnienie postępowania w trybie „zapytania o cenę” na obsługę rekreacyjno - rozrywkową placu na „Dni Choszczna 2005” 2005-05-20 12:47:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" - plan Placu Witosa 2005-05-20 12:42:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" - opis 2005-05-20 12:41:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" 2005-05-20 12:36:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" - plan Placu Witosa Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:08:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" - opis Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:07:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na codzienny dowóz uczniów do szkół w gminie Choszczno Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:06:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005r. - zabezpieczenie służb porządkowych Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:05:29 dodanie dokumentu
PLAN Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:04:28 dodanie dokumentu
OPIS Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:03:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie techniki estradowej wraz z obsługą imprezy „Dni Choszczna 2005r. Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-19 15:03:01 dodanie dokumentu
Ryszard Boratyński - Burmistrz Choszczna 2005-05-17 12:26:17 dodanie dokumentu
Piotr Nahorski - Przewodniczący Rady Miejskiej 2005-05-17 12:24:26 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - 2004 r. 2005-05-17 12:23:36 dodanie dokumentu
Zbigniew Garzyński - Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury 2005-05-17 12:22:15 dodanie dokumentu
Sprostowanie do ogłoszenia o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005” 2005-05-16 09:19:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na obsługę rekreacyjno - rozrywkową Placu Witosa w czasie imprezy „Dni Choszczna 2005r. 2005-05-12 13:56:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie drogi, wraz ze zmianą sposobu użytkowania Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-11 15:32:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia maj 2005r. Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-11 15:32:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę placu pod stoiska handlowe w Choszcznie na placu Witosa z okazji „Dni Choszczna 2005” Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-11 15:31:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005r. - zabezpieczenie służb porządkowych Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-11 15:30:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005r Robert Marciniak Administrator BIP 2005-05-11 15:30:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1955/05 zmieniające Zarządzenie Nr 1244/04 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2004r., Zarządzenie Nr 1618/04 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2004r. i Zarządzenie Nr 1818/05 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2005r. 2005-05-11 13:51:03 dodanie dokumentu
Zarząrzenie Nr 1958/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-05-11 13:48:59 dodanie dokumentu
Andrzej Malinowski - p.o. Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych 2005-05-11 13:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/214/2005 2005-05-10 13:09:49 dodanie dokumentu