Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne 2004-11-15 10:35:51 dodanie dokumentu
Udzielanie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy Choszczno 2004-11-15 10:35:30 dodanie dokumentu
Zatrzymanie dowodu osobistego po otrzymaniu nowego dowodu 2004-11-15 10:35:01 dodanie dokumentu
Utrata dowodu osobistego 2004-11-15 10:34:48 dodanie dokumentu
Znalezienie dowodu osobistego 2004-11-15 10:34:35 dodanie dokumentu
Zgłoszenie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony 2004-11-15 10:34:20 dodanie dokumentu
Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 2004-11-15 10:34:08 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych - utraconych 2004-11-15 10:33:48 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych - wymiana 2004-11-15 10:33:32 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy 2004-11-15 10:33:19 dodanie dokumentu
Programy pomocowe 2004-11-15 10:32:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z powiązaniami do szafek kablowo-rozdzielczych KSR i SPP oraz linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 37, 65, 69/1, 69/4, 69/8, 85, 86, 110/2 w obrębie 4 miasta Choszczno, zlokalizowanych przy ul. Dąbrowszczaków. 2004-11-10 14:59:10 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszeniowy dla organizacji/stowarzyszeń 2004-11-10 13:59:26 dodanie dokumentu
Oferta nr 10 - Teren przeznaczony pod działalność gospodarczą, zakład produkcyjny 2004-11-10 12:07:57 dodanie dokumentu
Oferta nr 9 - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 2004-11-10 12:07:19 dodanie dokumentu
Oferta nr 8 - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 2004-11-10 12:06:24 dodanie dokumentu
Oferta nr 7 - Teren przeznaczony pod działalność gospodarczą, zakład produkcyjny. 2004-11-10 12:05:42 dodanie dokumentu
Oferta nr 6 - Teren przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne 2004-11-10 12:04:59 dodanie dokumentu
Oferta nr 5 - Teren na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2004-11-10 12:04:07 dodanie dokumentu
Oferta nr 4 - Teren na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2004-11-10 12:03:13 dodanie dokumentu
Oferta nr 3 - Teren przeznaczony na szerokopojęte usługi, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 2004-11-10 12:02:23 dodanie dokumentu
Oferta nr 2 - Teren na szerokopojęte usługi, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 2004-11-10 12:01:25 dodanie dokumentu
Oferta nr 1- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze, usługi nieuciążliwe. 2004-11-10 11:59:09 dodanie dokumentu
Wzory druków do pobrania 2004-11-10 11:56:51 dodanie dokumentu
Programy pomocowe 2004-11-10 11:56:17 dodanie dokumentu
Przepisy prawne 2004-11-10 11:54:45 dodanie dokumentu
Oferta nr 23-Teren zieleni nieurządzonej - podmokłe łęgi z istniejącym zadrzewieniem, należy czyścić, uregulować i umocnić brzegi kanału i urządzić jako zbiornik retencyjny oczyszczonych wód opadowych 2004-11-09 14:25:42 dodanie dokumentu
Oferta nr 22-Teren centralnego zespołu handlowo-usługowego z dopuszczeniem mieszkań na piętrach 2004-11-09 14:24:28 dodanie dokumentu
Oferta nr 21-Teren parkingu na samochody osobowe z zielenią ozdobną i izolacyjną, stanowiska o nawierzchni ażurowej z ekologicznym zabezpieczeniem gleby 2004-11-09 14:23:23 dodanie dokumentu
Oferta nr 20-Teren zieleni parkowej w połączeniu z ciągiem pieszo-rowerowym, istniejące zadrzewienie do utrzymania, modernizacji i wzbogacenia, zbocza należy umocnić murkami i obsadzić krzewami ozdobnymi 2004-11-09 14:22:30 dodanie dokumentu
Oferta nr 19-Teren stanicy wodnej i kąpieliska otwartego z plażą z niezbędnymi obiektami i urządzeniami (hangary dla różnych jednostek pływajacych, wypożyczalnia sprzętu pływającego, warsztat szkutniczy, mieszkanie służbowe, obiekty sanitarno-socjalne), wszystkie budynki parterowe z dachem o nachyleniu do 22 procent, także obiekty WOPR na wydzielonej i ogrodzonej posesji z dostępem do jeziora 2004-11-09 14:21:27 dodanie dokumentu
Oferta nr 18-Teren stanicy wodnej i kąpieliska otwartego z plażą z niezbędnymi obiektami i urządzeniami (hangary dla różnych jednostek pływajacych, wypożyczalnia sprzętu pływającego, warsztat szkutniczy, mieszkanie służbowe, obiekty sanitarno-socjalne), wszystkie budynki parterowe z dachem o nachyleniu do 22 procent, także obiekty WOPR na wydzielonej i ogrodzonej posesji z dostępem do jeziora 2004-11-09 14:20:07 dodanie dokumentu
Oferta nr 17-Teren usług turystyki motorowej i wodnej, kajakowej, pole biwakowe i carawaning z pełnym zapleczem sanitarnym, socjalnym, biurowym, informacją, recepcją itp. 2004-11-09 13:32:34 dodanie dokumentu
Oferta nr 16-Teren usług kultury (mała sala widowiskowa do 200 miejsc z zapleczem dla artystów) z salką bankietową (30 miejsc), tarasami letnimi, ewentualnie kawiarnia w oranżerii - obiekt całoroczny; tereny zieleni parkowej, amfiteatr na wolnym powietrzu z zapleczem socjalno-gastronomicznym, ciąg pieszy w połączeniu z molem, mała architektura, całość wg indywidualnego projektu i programu użytkowego opracowanego na podstawie wybranej koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym 2004-11-09 13:29:01 dodanie dokumentu
Oferta nr 15-Teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego oraz zieleni ozdobnej z urządzeniami ścieżki zdrowia, zieleni towarzyszącej, elementami małej architektury i urządzeniami zabaw dla dzieci 2004-11-09 12:18:21 dodanie dokumentu
Oferta nr 14-Teren handlu artykułami codziennego użytku i gastronomii (np. bar zwykły, mała gastronomia), parterowa 2004-11-09 12:17:58 dodanie dokumentu
Oferta nr 13-Teren zieleni nieurządzonej, przewidziane do czasowego wykorzystania jako zbiornik retencyjny na podczyszczone wody opadowe zebrane z ulic, częściowa wymiana gruntu, zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ozdobną. Teren ogólnodostępnej, wysokiej i zwartej zieleni ozdobnej z urządzeniami sportu osiedlowego, ścieżka zdrowia z zielenią towarzyszącą, elementami małej architektury i urządzeniami zabaw dla dzieci 2004-11-09 12:17:43 dodanie dokumentu
Oferta nr 12-Teren zieleni parkowej w połączeniu z ciągiem pieszo-rowerowym, istniejące zadrzewienie do utrzymania, modernizacji i wzbogacenia, zbocza należy umocnić murkami i obsadzić krzewami ozdobnymi. Teren centralnego pasażu spacerowego z zielenią ozdobną, małą architekturą i urządzeniami sportu - wg indywidualnego projektu i programu użytkowego opracowanego na podstawie wybranej koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym. Na etapie projektu budowlanego należy wykonać ocenę wpływu inwestycji na środowisko 2004-11-09 12:17:29 dodanie dokumentu
Oferta nr 11-Teren urządzeń turystyki i sportu - pole namiotowe z niezbędnymi obiektami sanitarnymi i socjalnymi, zaplecze turystyki wodnej (kajakowej). Poziom terenu należy podwyższyć min. 0,5m, istniejące zadrzewienie należy odnowić wzbogacając go gatunkowo,urządzenia sportowe, boiska oraz obiekty małej architektury, w tym ogrodzenie stałe 2004-11-09 11:53:06 dodanie dokumentu
Oferta nr 10-Teren usług i urządzeń handlu (artykuły użytku codziennego), gastronomii (bar samoobsługowy i bistro kawowo-cukiernicze) i turystyki (wieża spadochronowa i widokowa o wysokości ok. 35m, wc publiczne, kryta winda, sala wystaw okolicznościowych i ekspozycji stałych, parkingi ogólnodostępne 2004-11-09 11:46:19 dodanie dokumentu