Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2005-07-04 15:27:35 dodanie dokumentu
Złożenie oferty na zamianę mieszkania 2005-07-04 15:13:20 dodanie dokumentu
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2005-07-04 15:12:55 dodanie dokumentu
Wyrażenie zgody na podnajem lokalu 2005-07-04 14:20:32 dodanie dokumentu
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-07-04 14:19:28 dodanie dokumentu
Wydzierżawienie lub wynajem gruntu 2005-07-04 14:16:20 dodanie dokumentu
Wydzierżawienie gruntu na umieszczenie reklam, szyldów i tablic ogłoszeniowych 2005-07-04 14:16:03 dodanie dokumentu
Warunki zabudowy Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:15:49 dodanie dokumentu
Warunki zabudowy 2005-07-04 14:15:41 dodanie dokumentu
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:08:19 dodanie dokumentu
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:08:00 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:07:28 dodanie dokumentu
Skierowanie do zawarcia umowy najmu Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:07:02 dodanie dokumentu
Rezygnacja z umowy dzierżawy lub najmu gruntu Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:06:27 dodanie dokumentu
Realizacja wyroku eksmisyjnego Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 14:05:46 dodanie dokumentu
Przydział lokalu socjalnego Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 13:56:34 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 13:55:46 dodanie dokumentu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 13:55:13 dodanie dokumentu
Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy Robert Marciniak Administrator BIP 2005-07-04 13:54:22 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości 2005-07-04 13:42:33 dodanie dokumentu
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 2005-07-04 13:18:43 dodanie dokumentu
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2005-07-04 12:57:14 dodanie dokumentu
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie - z Urzędu 2005-07-04 12:56:13 dodanie dokumentu
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie - na wniosek użytkownika wieczystego 2005-07-04 12:55:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (ciąg pieszo – jezdny) wraz z niezbędną infrastrukturą, z uwzględnieniem dwóch nawrotów ( dz. nr 613 i 603/4), na działkach o nr ewid. 603/3, 602/1, 604, 606/1, 613, 603/4, obręb 1, miasta Choszczno Robert Marciniak Administrator BIP 2005-06-29 14:33:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Bankową obsługę budżetu gminy Choszczno oraz jej jednostek organizacyjnych o formie jednostek budżetowych” Robert Marciniak Administrator BIP 2005-06-29 14:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/227/2005 2005-06-28 14:09:48 dodanie dokumentu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Robert Marciniak Administrator BIP 2005-06-27 15:09:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2003/05 z dnia 8 czerwca 2005r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-06-27 12:27:33 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/249/2005 2005-06-27 12:27:07 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/248/2005 2005-06-27 12:26:52 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/247/2005 2005-06-27 12:26:38 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/246/2005 2005-06-27 12:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/245/2005 2005-06-27 12:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/244/2005 2005-06-27 12:25:40 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/243/005 2005-06-27 12:25:24 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/242/2005 2005-06-27 12:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/241/2005 2005-06-27 12:24:32 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/240/2005 2005-06-27 12:24:14 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/239/2005 2005-06-27 12:23:58 dodanie dokumentu