Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/2004 2004-12-29 13:55:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/190/2004 2004-12-29 12:54:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/189/2004 2004-12-29 12:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/188/2004 2004-12-29 12:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/187/2004 2004-12-29 12:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/186/2004 2004-12-29 12:44:59 dodanie dokumentu
Sesja XXIV 2004-12-29 12:26:34 dodanie dokumentu
Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r. 2004-12-29 12:17:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 30.11.2004r. - 22.12.2004r. 2004-12-29 11:39:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 04.11.2004r. - 30.11.2004r. 2004-12-29 11:38:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami napowietrzno-kablowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV na działce o numerze ewid. 242/1 obręb 4 miasta Choszczno, oraz na działkach 10/1, 10/3, 10/2, 9/1, 9/10, 9/8 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2004-12-23 13:13:11 dodanie dokumentu
Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r. 2004-12-22 14:00:04 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych w 2005r. 2004-12-21 12:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Nr:4/2004 polegającej na budowie podziemnej lini kablowej do przesyłu sygnału telewizji kablowej, na działkach o numerach ewid. 379/7, 374, 373, 372, 353, obręb 1 miasta Choszczno. 2004-12-21 12:39:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z powiązaniami kablowymi do istniejących budynków mieszkalnych, oraz oświetleniowej linii kablowej przechodzącej przez działki (obręb 3 miasta Choszczno) o numerach ewidencyjnych: 781, 782/6, 782/8, 782/13, 783/1. 2004-12-21 09:32:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenia grudzień 2004r. 2004-12-21 09:32:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV z powiązaniami kablowymi do istniejących budynków mieszkalnych, oraz oświetleniowej linii kablowej przechodzącej przez działki (obręb 3 miasta Choszczna) o numerach ewidencyjnych: 781, 782/6, 782/8, 782/13, 783/1. 2004-12-14 14:01:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A.na terenie obejmującym działki o numerze ewid. 230/15, obręb Stradzewo, gmina Choszczno oraz o możliwości składania do Burmistrza Choszczna uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu. 2004-12-14 14:01:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. na terenie obejmującym działki o numerze ewid. 230/15, obręb Stradzewo, gmina Choszczno 2004-12-14 13:59:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/185/2004 2004-12-10 09:42:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/184/2004 2004-12-10 09:41:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/183/2004 2004-12-10 09:39:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/182/2004 2004-12-10 09:26:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia grudzień 2004r.> 2004-12-09 13:00:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/181/2004 2004-12-09 12:14:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/180/2004 2004-12-09 12:13:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/179/2004 2004-12-09 12:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/178/2004 2004-12-09 12:10:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/177/2004 2004-12-09 12:09:53 dodanie dokumentu
Sesja XXIII 2004-12-09 12:09:24 dodanie dokumentu
Sesja XXII 2004-12-09 12:08:24 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Choszczno na rok 2005 2004-11-29 15:24:39 dodanie dokumentu
Zgłoszenie działalności gospodarczej - formularz 2004-11-26 13:54:01 dodanie dokumentu
Zgłoszenie działalności gospodarczej - formularz 2004-11-26 12:43:47 dodanie dokumentu
Zgłoszenie likwidacji działalnosci gospodarczej - formularz 2004-11-26 11:42:37 dodanie dokumentu
Zgłoszenie likwidacji działalnosci gospodarczej - formularz 2004-11-26 11:07:03 dodanie dokumentu
Zgłoszenie likwidacji działalnosci gospodarczej - formularz 2004-11-26 10:38:41 dodanie dokumentu
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 2004-11-26 10:37:05 dodanie dokumentu
Zgłoszenie działalności gospodarczej - formularz 2004-11-26 10:35:59 dodanie dokumentu
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej 2004-11-26 10:35:14 dodanie dokumentu