Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:26:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:25:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:24:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 747/08 z dnia 22 lutego 2088r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 792/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:06:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 792/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 793/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, zlokalizownego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:01:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 794/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, położonego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 07:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 796/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem na rzecz osoby trzeciej terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 07:53:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 797/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 07:45:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 798/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 07:41:31 dodanie dokumentu
Zrządzenie nr 799/08 w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym napowietrznym przez nieruchomości stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 14:21:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 800/08 z dnia 10marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomości stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 14:13:32 dodanie dokumentu
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 14:04:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 marca 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej niskiego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 457/10, 459, 479, 463/2, 470/2, 471, 506, 515, obręb 3, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 11:22:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 marca 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi na działkach o numerach ewidencyjnych 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/9, 480/10, 478/1, 478/2, obręb Smoleń, gmina Choszczno, Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 11:17:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej 0,4 kV z przyłączami kablowymi 0,4 kV do istniejących budynków na działkach o numerach ewidencyjnych 36/1, 45 obręb 2, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 11:10:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu n/c de 125 PE wraz z przyłączami n/c de 40 PE do budynku mieszkalnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 32/1, 155, 165/3,obręb Koplin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 11:07:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu n/c de 125 PE wraz z przyłączami n/c de 40 PE do budynku mieszkalnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 32/1, 155, 165/3,obręb Koplin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 11:07:26 dodanie dokumentu
WYKAZ dotyczący nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 07:34:57 dodanie dokumentu
WYKAZ dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-12 07:32:25 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonej dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Choszczno . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-10 12:36:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 772/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie wykonania uchwały nr XV/226/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-10 11:22:29 edycja dokumentu
Protokół nr XIV/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-10 10:49:30 edycja dokumentu
Protokół nr XIV/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-10 10:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 785/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego -1/1 etatu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:30:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 786/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds.informatyki - 1/1 etatu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 787/08 z dnia 05 marca 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia noboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: specjalistę ds. zamówień publicznych - 1/1 etatu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:25:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 788/08 z dnia sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:21:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 789/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:18:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 790/08 z dnia 05 marca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonych nr działek 60/8,59/1,60/2, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-07 13:15:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIII/168/2007 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielenia pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-06 10:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 757/08 z dnia 25 lutego 2008 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, połozonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 752/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Chszcznie przy ul. Staszica. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenia nr 751/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprwie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, połozonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:26:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 754/08 z dnia 25 lutego 2008 w sprawie dzierżawy części nieruchmości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:18:40 dodanie dokumentu
zarządzenie nr 758/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/212/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2007-2011. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:14:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 759/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/213/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości w drodze darowizny. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 09:06:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 760/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/214/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu państwa. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 08:51:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 760/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/214/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu państwa. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-04 08:51:45 dodanie dokumentu