Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie drogi szerokości 5,5 mb o nawierzchni mineralno – bitumicznej, chodnika szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej, przebudowa kładki na rzece Stobnicy, budowa oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej w ul. Kanałowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 29/1, 31/1, 32/1, 39/1, 47/1, 142/2, obręb 3, Choszczno, oraz na działce o nr ewid. 66/1, obręb 1, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 10:37:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie drogi szerokości 5,5 mb o nawierzchni mineralno – bitumicznej, chodnika szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej, przebudowa kładki na rzece Stobnicy, budowa oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej w ul. Kanałowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 29/1, 31/1, 32/1, 39/1, 47/1, 142/2, obręb 3, Choszczno, oraz na działce o nr ewid. 66/1, obręb 1, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 10:37:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 712/08 z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem energetycznym, kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 09:22:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 711/08 z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście liniami kablowymi oraz przyłączami energetycznymi, kablowymi przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 09:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 708/08 z dnia 04 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 09:18:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 31 marca 2008r. o godzinie 10.oo w sali narad Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej 1. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 09:08:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 816/08 z dnia 21 marca 2088r w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na wygonywanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno-Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008r., w obrębach numer 2 i 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, w trybie zaputania o cenę. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 07:39:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 819/08 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-26 07:36:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 802/08 z dnia 13 marca 2088r. w sprawie ufundowania nagród w IV Powiatowym Turnieju w Badmintonie Szkół Podstawowych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 803/08 z dnia 13 marca 2088r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 805/08 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie dofinansowania zakupu jednego saksofonu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 806/08 z dnia 13 marca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości, stanowiących własność gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 810/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 813/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, położonego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:14:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 814/08 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 475, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:11:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 815/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno - Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008, w obrębie numer 2i3 ewidencji gruntów m. Choszczno, w trybie zapytania o cenę. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 817/08 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie ufundowania nagród w IX Konkursie Ortograficznym dla uczniów Gimnazjów Powiatu Choszczeńskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 14:01:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 818/08 z dnia 25 marca 2008r w sprawie ufundowania w IV Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej klas I-IV. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-25 13:58:33 dodanie dokumentu
Odwołanie III przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 26 marca 2008 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-21 13:40:44 edycja dokumentu
Odwołanie III przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 26 marca 2008 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-21 13:39:53 edycja dokumentu
Odwołanie III przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 26 marca 2008 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-21 13:39:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 32/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/32/5/2007/2008, z dnia 20 marca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 6, 12/4, 18, 723/1, 725/1 obręb Chełpa 20/1, 206/2, 220/6 obręb Radlice gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-21 10:02:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 32/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/32/5/2007/2008, z dnia 20 marca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 6, 12/4, 18, 723/1, 725/1 obręb Chełpa 20/1, 206/2, 220/6 obręb Radlice gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-21 10:01:48 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-20 08:51:03 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-20 08:48:53 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Gruca - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych p.o. Dyrektor. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-20 08:20:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/6/5/2008, z dnia 14 marca 2008 r. dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej n/c dz 125 PE w ul. Kościuszki na działkach o numerach ewidencyjnych: 817/1, 813/11, w obrębie 3 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 13:39:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi 0,4 kV do istniejących budynków i działek przy ul. Kanałowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 29/1, 31/1, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 142/1, 142/2, obręb 3, Choszczno, oraz na działce o nr ewid. 66/1,obręb 1, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:17:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi 0,4 kV do istniejących budynków i działek przy ul. Kanałowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 29/1, 31/1, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 142/1, 142/2, obręb 3, Choszczno, oraz na działce o nr ewid. 66/1,obręb 1, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:12:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi 0,4 kV do istniejących budynków i działek przy ul. Kanałowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 29/1, 31/1, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 142/1, 142/2, obręb 3, Choszczno, oraz na działce o nr ewid. 66/1,obręb 1, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:11:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi do istniejących budynków i działek przy ul. Zielnej na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 14, 18, 19, 27, 28, 29/1, 30, 31/1, 48/1, 49, 310/1, 311/1, 312/1, 312/3, 313, 314, 315/2, 315/3, 321, 322/1, 323, 324/1, 324/2, 376, 377, 378, 379/1, 380/1, 404/1, 405/1 obręb 3, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:05:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi do istniejących budynków i działek przy ul. Zielnej na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 14, 18, 19, 27, 28, 29/1, 30, 31/1, 48/1, 49, 310/1, 311/1, 312/1, 312/3, 313, 314, 315/2, 315/3, 321, 322/1, 323, 324/1, 324/2, 376, 377, 378, 379/1, 380/1, 404/1, 405/1 obręb 3, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:05:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami kablowymi do istniejących budynków i działek przy ul. Zielnej na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 14, 18, 19, 27, 28, 29/1, 30, 31/1, 48/1, 49, 310/1, 311/1, 312/1, 312/3, 313, 314, 315/2, 315/3, 321, 322/1, 323, 324/1, 324/2, 376, 377, 378, 379/1, 380/1, 404/1, 405/1 obręb 3, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-14 12:04:47 dodanie dokumentu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 13:28:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 09:47:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 09:46:35 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 745/08 z dnia 22 luty 2008r. w sprawie dofinansowania zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wardyń Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 09:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 09:30:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 09:30:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-03-13 08:26:43 edycja dokumentu