Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu 2005-09-05 09:58:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu 2005-09-05 09:58:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-09-05 09:57:58 dodanie dokumentu
Szkoły podstawowe i Gimnazja Robert Marciniak Administrator BIP 2005-09-02 12:19:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2005-09-01 14:13:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/242/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń 2005-09-01 09:51:11 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2005-08-25 09:17:40 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. 2005-08-25 09:17:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Suliszewo-Krzowiec 2005-08-24 15:52:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Suliszewo-Krzowiec 2005-08-24 12:18:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie wyborcze Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-22 14:34:07 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2005-08-22 11:44:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o rozszerzeniu zakresu wniosku z dnia 7 lipca 2005r., Zakładu Remontowo-Budowlanego Energobud Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Gorzowie - Terenowa Pracownia Projektowa w Choszcznie. 2005-08-19 10:48:54 dodanie dokumentu
Wniosek o zasiłek szkolny 2005-08-17 14:49:33 dodanie dokumentu
Wniosek o stypendium szkolne 2005-08-17 14:48:10 dodanie dokumentu
Rejestr organizacji pozarządowych 2005-08-17 14:42:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenu pola golfowego „Modry Las” wraz z infrastrukturą 2005-08-16 14:32:40 dodanie dokumentu
Spotkanie z okazji Dnia Strażnika Miejskiego Cywilnego Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-16 11:36:12 dodanie dokumentu
Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-16 11:27:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie radiowej nadawczo-odbiorczej stacji cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-10 14:56:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie długookresowego kredytu dla gminy Choszczno na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005 Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-09 14:54:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie Piasecznika 2005-08-08 14:38:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenia sierpień 2005r. 2005-08-08 14:38:07 dodanie dokumentu
Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2005-08-08 10:20:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-08-03 09:30:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu 2005-08-03 09:30:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-07-28 14:39:37 dodanie dokumentu
Rejestr organizacji pozarządowych 2005-07-22 09:40:09 dodanie dokumentu
Rejestr organizacji pozarządowych 2005-07-22 09:39:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji /Piasecznik/ 2005-07-22 09:33:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont trzech klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie 2005-07-19 10:32:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie 2005-07-19 10:32:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 29 kwietnia do 17 czerwca 2005r. 2005-07-18 15:29:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa istniejącego Cmentarza Komunalnego 2005-07-18 15:28:30 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na:budowie oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej 2005-07-14 10:45:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2078/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-07-14 10:44:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXIX/242/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń. 2005-07-08 15:24:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia lipiec 2005r. 2005-07-08 15:23:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-07-08 14:45:52 dodanie dokumentu
Wnioski do projektu budżetu 2006r. 2005-07-07 10:02:55 dodanie dokumentu