Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIII/180/2004:Obniżenie ceny żyta 2005-01-05 14:14:15 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty 2005 2005-01-05 14:14:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w szczególności: kanalizacja tłoczna Ø160 PE80 SDR17, 6 PN6; przepompownie ścieków; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, przyłącza kanalizacyjne i energetyczne, na działkach o nr ewidencyjnych: 37/1, 58/1, obręb Pakość, 83, 61/4, 61/3, 58, 76/1, 71/2, 54, 56, 93 obręb Sulino, gmina Choszczno 2005-01-04 15:19:32 dodanie dokumentu
Wykaz umorzeń z dnia 03.01.2005r. 2005-01-04 15:06:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenia 2005 r. 2005-01-04 15:04:02 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2005-01-04 15:00:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w szczególności: kanalizacja tłoczna Ø160 PE80 SDR17, 6 PN6; przepompownie ścieków; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, przyłącza kanalizacyjne i energetyczne, na działkach o nr ewidencyjnych: 37/1, 58/1, obręb Pakość, 83, 61/4, 61/3, 58, 76/1, 71/2, 54, 56, 93 obręb Sulino, gmina Choszczno 2005-01-04 13:09:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenia luty 2005r. 2005-01-04 13:08:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenia styczeń 2005r. 2005-01-04 13:07:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia 2005r. 2005-01-04 13:06:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w szczególności: kanalizacja tłoczna Ø160 PE80 SDR17, 6 PN6; przepompownie ścieków; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, przyłącza kanalizacyjne i energetyczne, na działkach o nr ewidencyjnych: 37/1, 58/1, obręb Pakość, 83, 61/4, 61/3, 58, 76/1, 71/2, 54, 56, 93 obręb Sulino, gmina Choszczno 2005-01-04 13:02:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie 1) budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z odgałęzieniami do SPP i KH 00 o odległości 0,9km. 2) budowy kablowych szafek rozdzielczych KSR na trasie linii kablowej 0,4 kV 3) przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV. 4) budowy lini kablowej oświetlenia ulic na działkach o nr ewidencyjnych: 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580/1, 580/2, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 785, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 788, 786/2, 786/5, 789/1, 813/9, 813/1, 790, 679/2, 679/1, 659, 658, 657, 648, 647, 646, 645, 641, 624, 635, 644, 643, 642, 620, 619, 618, 617, 613, 607, 263, obręb 3 miasta Choszczno. 2005-01-04 13:01:26 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2005-01-04 12:57:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2004 2004-12-29 14:00:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/196/2004 2004-12-29 14:00:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/195/2004 2004-12-29 13:59:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/194/2004 2004-12-29 13:58:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/193/2004 2004-12-29 13:58:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/192/2004 2004-12-29 13:58:01 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały Nr XXIV/191/2004 2004-12-29 13:57:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/191/2004 2004-12-29 13:56:46 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/2004 2004-12-29 13:55:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/190/2004 2004-12-29 12:54:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/189/2004 2004-12-29 12:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/188/2004 2004-12-29 12:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/187/2004 2004-12-29 12:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/186/2004 2004-12-29 12:44:59 dodanie dokumentu
Sesja XXIV 2004-12-29 12:26:34 dodanie dokumentu
Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r. 2004-12-29 12:17:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 30.11.2004r. - 22.12.2004r. 2004-12-29 11:39:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 04.11.2004r. - 30.11.2004r. 2004-12-29 11:38:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami napowietrzno-kablowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV na działce o numerze ewid. 242/1 obręb 4 miasta Choszczno, oraz na działkach 10/1, 10/3, 10/2, 9/1, 9/10, 9/8 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2004-12-23 13:13:11 dodanie dokumentu
Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r. 2004-12-22 14:00:04 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych w 2005r. 2004-12-21 12:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Nr:4/2004 polegającej na budowie podziemnej lini kablowej do przesyłu sygnału telewizji kablowej, na działkach o numerach ewid. 379/7, 374, 373, 372, 353, obręb 1 miasta Choszczno. 2004-12-21 12:39:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z powiązaniami kablowymi do istniejących budynków mieszkalnych, oraz oświetleniowej linii kablowej przechodzącej przez działki (obręb 3 miasta Choszczno) o numerach ewidencyjnych: 781, 782/6, 782/8, 782/13, 783/1. 2004-12-21 09:32:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenia grudzień 2004r. 2004-12-21 09:32:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV z powiązaniami kablowymi do istniejących budynków mieszkalnych, oraz oświetleniowej linii kablowej przechodzącej przez działki (obręb 3 miasta Choszczna) o numerach ewidencyjnych: 781, 782/6, 782/8, 782/13, 783/1. 2004-12-14 14:01:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A.na terenie obejmującym działki o numerze ewid. 230/15, obręb Stradzewo, gmina Choszczno oraz o możliwości składania do Burmistrza Choszczna uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu. 2004-12-14 14:01:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. na terenie obejmującym działki o numerze ewid. 230/15, obręb Stradzewo, gmina Choszczno 2004-12-14 13:59:48 dodanie dokumentu