Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zameldowanie na pobyt czasowy, ponad dwa miesiące 2004-10-21 11:08:26 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały 2004-10-21 11:08:17 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 2004-10-21 11:08:08 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych - utraconych 2004-10-21 11:07:58 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 2004-10-21 11:06:47 dodanie dokumentu
USC 2004-10-21 11:05:09 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ PODATKOWY 2004-10-21 11:04:31 dodanie dokumentu
BIURO AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 2004-10-21 11:04:14 dodanie dokumentu
Teren zabudowy mieszkaniowej, rezydencyjnej, wolnostojącej o zabudowie parterowej. 2004-10-18 13:28:40 dodanie dokumentu
Zabudowa rezydencyjna 1 2004-10-18 12:04:02 dodanie dokumentu
Wykaz umorzeń z dn. 14.10.2004r. 2004-10-18 10:38:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 141/17 obr. 4 miasta Choszczno oraz zmianie sposobu zagospodarowania działki o numerze ewid. 141/18 położonej w obr. 4 miasta Choszczno z uwzględnieniem: budowy drogi dojazdowej do budynku nr 40 przy ul. Dąbrowszczaków, budowie boiska sportowego o wym. 16x30 m, budowie parkingu na 11 stanowisk samochodowych, budowie murowanej osłony śmietnikowej wraz z wydzieleniem terenów rekreacji i zieleni parkowej na działce nr 141/18. 2004-10-15 09:03:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z kablową szafą rozdzielczą KSR oraz przyłączami kablowymi, na działkach o nr ewid.: 67/3, 67/5, 73/10, 73/9, 73/8, 73/7, 73/6, 75/1, 78/6 w obrębie 3 miasta Choszczno, zlokalizowanych przy ul. Matejki. 2004-10-15 09:00:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/172/2004 2004-10-12 14:38:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/169/2004 2004-10-12 09:50:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/168/2004 2004-10-12 09:50:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/167/2004 2004-10-12 09:49:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/166/2004 2004-10-12 09:49:23 dodanie dokumentu
Sesja XX 2004r. 2004-10-12 09:49:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 2/9, 3/1, 3/7, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 6/1, 6/2, 9/4, 12, 13, 19, 20/1, 21, 37, 41, położonych w obrębie Smoleń, w gminie Choszczno. 2004-10-06 14:52:25 dodanie dokumentu
Jerzy Jabłoński - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie 2004-10-05 14:18:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV z przyłączami kablowymi do istniejących budynków oraz budowie kablowej linii oświetleniowej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 126, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679/2, 680, 765, 784, 785, 787/1, 789/1, 790, 791, 792, 794/1, 794/2, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 801, 802, 817/1, 819, 824/1 w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Mickiewicza. 2004-10-04 08:53:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenia październik 2004r. 2004-10-04 08:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1616/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie kompetencji Skarbnika Miejskiego w Choszcznie 2004-09-30 09:25:54 dodanie dokumentu
Sprawozadanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie: 01.07.2004 - 29.09.2004 2004-09-29 08:54:15 dodanie dokumentu
Krystyna Anna Górecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2004-09-20 10:55:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1434/04 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie podziału kompetencji Burmistrza i jego zastępców. 2004-09-15 14:58:19 dodanie dokumentu
Lucyna Kamińska - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2004-09-13 15:22:16 dodanie dokumentu
Eugeniusz Ziemczonek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2004-09-13 15:21:45 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I półrocze 2004r. 2004-09-13 13:49:07 dodanie dokumentu
Wykaz umorzeń z dn. 01.09.2004r. 2004-09-08 13:55:15 dodanie dokumentu
Józef Staruch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2004-09-07 14:15:29 dodanie dokumentu
Wanda Puczyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2004-09-07 14:14:20 dodanie dokumentu
Bogdan Winiarski - Zastępca Burmistrza Choszczna 2004-09-07 12:54:02 dodanie dokumentu
Tadeusz Horbacz - Pełnomocnik Burmistrza 2004-09-07 12:51:55 dodanie dokumentu
Renata Lechner - Naczelnik Wydziału Aktywizacji Gospodarczej 2004-09-07 12:50:11 dodanie dokumentu
Jacek Łuszczyński - Naczelnik Wydziau Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 2004-09-07 12:49:02 dodanie dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich 2004-09-06 14:20:28 dodanie dokumentu
Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 2004-09-06 14:19:48 dodanie dokumentu
Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2004-09-06 14:19:34 dodanie dokumentu