Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała XXIX/249/2005 2005-06-27 12:27:07 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/248/2005 2005-06-27 12:26:52 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/247/2005 2005-06-27 12:26:38 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/246/2005 2005-06-27 12:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/245/2005 2005-06-27 12:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/244/2005 2005-06-27 12:25:40 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/243/005 2005-06-27 12:25:24 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/242/2005 2005-06-27 12:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/241/2005 2005-06-27 12:24:32 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/240/2005 2005-06-27 12:24:14 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/239/2005 2005-06-27 12:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/238/2005 2005-06-27 12:23:42 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/237/2005 2005-06-27 12:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/236/2005 2005-06-27 12:23:06 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/235/2005 2005-06-27 12:22:51 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/234/2005 2005-06-27 12:22:32 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/233/2005 2005-06-27 12:21:54 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/232/2005 2005-06-27 12:20:15 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/231/2005 2005-06-27 12:19:18 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/230/2005 2005-06-27 12:18:59 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/229/2005 2005-06-27 12:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/228/2005 2005-06-27 12:18:29 dodanie dokumentu
Uchwała XXIX/227/2005 2005-06-27 12:18:03 dodanie dokumentu
Sesja XXIX 2005-06-27 12:17:41 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie konta bankowego Urzędu Miejskiego 2005-06-24 13:47:29 dodanie dokumentu
Józef Sakowski 2005-06-24 13:46:59 dodanie dokumentu
Adam Piłaszewicz 2005-06-24 13:46:19 dodanie dokumentu
Rajmund Mintus 2005-06-24 13:45:41 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego 2005-06-24 13:44:40 dodanie dokumentu
Programy unijne dla młodzieży 2005-06-23 13:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na „Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2005r. na terenie gminy Choszczno” 2005-06-20 15:45:01 dodanie dokumentu
Daniela Lewandowska - p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2005-06-20 15:44:26 dodanie dokumentu
Robert Adamczyk - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2005-06-20 15:42:58 dodanie dokumentu
Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego Robert Marciniak Administrator BIP 2005-06-17 11:05:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczna 2005-06-14 14:34:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie drogi dojazdowej do terenu pola golfowego „Modry Las” wraz z infrastrukturą 2005-06-10 15:33:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenia zcerwiec 2005r. 2005-06-10 15:33:12 dodanie dokumentu
Robert Adamczyk - Zastępca Burmistrza 2005-06-07 13:06:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1981/05 z dnia 31 maja 2005r. zmieniające załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-06-07 13:05:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1973/05 z dnia 27 maja 2005r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-06-07 13:05:02 dodanie dokumentu