Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 932/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na świadczeie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/272/2008r. z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:31:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/271/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:28:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/269/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ststutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:24:07 dodanie dokumentu
Uchwała XVIII/268/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:20:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/267/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:18:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/266/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/265/08 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:10:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/264/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:07:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/263/2008r z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/262/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 09:00:42 dodanie dokumentu
Sesja XVIII Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:58:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 950/08 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:46:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 948/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn:"Docieplenie wraz z nową elewacją Biblioteki Publicznej w Choszcznie" "Renowacja elewacji Barbakanu. Renowacja ścian wewnętrznych Barbakanu" w składzie: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:41:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 947/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście energetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/08 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji obchodów "Dnia Dziecka" dla dzieci z sołectwa Zwierzyń. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:29:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 939/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-12 08:25:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, przy ul. Wolności Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-11 11:14:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, przy ul. Wolności Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-11 11:14:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, przy ul. Wolności Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-11 11:11:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 25 kwietnia 2008r. do 10 czerwca 2008r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-10 13:29:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU "WITACZY" ORAZ SLOGANU REKLAMOWEGO DLA MIASTA CHOSZCZNO Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-10 10:50:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 946/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 12:04:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 945/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:59:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 945/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:58:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 944/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie zgody na przejście kablowym przyłączem energetycznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:54:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 943/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:51:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 941/08 z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście siecią elektroenergetyczną oraz przyłączami energetycznymi, kablowymi przez nieruchomości stanowiące wlasność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:45:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 940/08 z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączem nieruchomości stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:38:52 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 942/08 z dnia 02 czrewca 2008r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie i kierowników miejsko - gminnych jednostek organizacyjnych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 11:32:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie do przeniesienia Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 07:32:46 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 07:31:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 czerwca 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dz 125 PE w ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Fabrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 35/1, 36/1, 77, obręb 2, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 07:26:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 czerwca 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dz 125 PE w ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Fabrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 35/1, 36/1, 77, obręb 2, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-06-05 07:25:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 15:34:19 usunięcie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 15:33:59 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 15:33:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 15:33:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 15:31:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 4 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-06-04 12:31:08 dodanie dokumentu