Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005-09-14 12:37:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2005-09-14 12:35:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2005-09-14 12:34:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005-09-14 12:00:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2005-09-14 11:59:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie 2005-09-14 11:58:15 dodanie dokumentu
Mapa gminy Choszczno 2005-09-13 15:56:48 dodanie dokumentu
Część opisowa 2005-09-13 15:48:39 dodanie dokumentu
Ustalenia generalne 2005-09-13 15:48:02 dodanie dokumentu
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2005-09-13 15:47:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wysokości szacunkowej do 60.000 euro na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia realizowanych w Przychodnii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Dąbrowszczaków 40 2005-09-13 12:36:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji celu publicznego nr NPP.III.7331-2/7/3/2005 z dnia 08 września 2005r. 2005-09-13 11:08:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wrzesień 2005 2005-09-13 11:08:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o likalizacji celu publicznego nr 23/2005 z dnia 20 września 2005r. 2005-09-12 15:54:58 dodanie dokumentu
Ankieta Organizacji Pozarządowych 2005-09-07 11:55:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego 2005-09-06 15:14:21 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Gleźnie 2005-09-06 14:54:21 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zamęcinie 2005-09-06 14:53:06 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Korytowie 2005-09-06 14:51:33 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-09-06 14:40:17 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-09-06 14:38:46 dodanie dokumentu
Szymon Jerzy Napierała - Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2005-09-06 12:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno Robert Marciniak Administrator BIP 2005-09-05 13:16:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu 2005-09-05 09:58:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu 2005-09-05 09:58:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-09-05 09:57:58 dodanie dokumentu
Szkoły podstawowe i Gimnazja Robert Marciniak Administrator BIP 2005-09-02 12:19:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2005-09-01 14:13:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/242/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń 2005-09-01 09:51:11 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2005-08-25 09:17:40 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. 2005-08-25 09:17:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Suliszewo-Krzowiec 2005-08-24 15:52:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Suliszewo-Krzowiec 2005-08-24 12:18:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie wyborcze Robert Marciniak Administrator BIP 2005-08-22 14:34:07 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2005-08-22 11:44:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o rozszerzeniu zakresu wniosku z dnia 7 lipca 2005r., Zakładu Remontowo-Budowlanego Energobud Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Gorzowie - Terenowa Pracownia Projektowa w Choszcznie. 2005-08-19 10:48:54 dodanie dokumentu
Wniosek o zasiłek szkolny 2005-08-17 14:49:33 dodanie dokumentu
Wniosek o stypendium szkolne 2005-08-17 14:48:10 dodanie dokumentu
Rejestr organizacji pozarządowych 2005-08-17 14:42:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenu pola golfowego „Modry Las” wraz z infrastrukturą 2005-08-16 14:32:40 dodanie dokumentu