Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIII/315/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:36:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/314/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:34:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/313/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:31:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/312/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:29:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/311/2008 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:26:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/311/2008 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:25:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/310/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w obrębie miejscowości Stawin, Koplin w gminie Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:23:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/310/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w obrębie miejscowości Stawin, Koplin w gminie Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:23:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/309/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych wiejskich. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:19:23 dodanie dokumentu
Sesja XXIII Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-28 14:16:27 dodanie dokumentu
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Łukasz Młynarczyk 2008-11-27 13:31:08 edycja dokumentu
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Łukasz Młynarczyk 2008-11-27 13:29:35 edycja dokumentu
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Łukasz Młynarczyk 2008-11-27 13:27:54 dodanie dokumentu
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Łukasz Młynarczyk 2008-11-27 13:22:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/308/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia w roku 2009 do realizacji zadania pn. " Przebudowa ulicy Zielnej w Choszcznie". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-24 15:13:47 dodanie dokumentu
Sesja XXII Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-24 15:10:12 dodanie dokumentu
Z A W I A D O M I E N I E o XX III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 27 listopada 2008r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-24 11:01:40 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N I E o XX III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 27 listopada 2008r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-24 11:00:29 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N I E o XX III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 27 listopada 2008r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-24 08:38:34 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie układu grzewczego dla Świetlicy Wiejskiej w Wardyniu gm. Choszczno Marta Desecka 2008-11-21 15:10:40 dodanie dokumentu
Założenia projektu budżetu na rok 2009, kierunki polityki społecznej i gospodarczej Administrator BIP 2008-11-21 08:50:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1143/08 Burmistrz Choszczna z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej " Moje boisko ORLIK 2012" na działkach o numerze Ew. 230/4 i 230/5 obręb 3 - II etap." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 12:25:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1143/08 Burmistrz Choszczna z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej " Moje boisko ORLIK 2012" na działkach o numerze Ew. 230/4 i 230/5 obręb 3 - II etap." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 12:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1146/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 12:23:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1145/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 12:22:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1145/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 12:21:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 listopada 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Piasecznik - kolonia Piasecznik, na działkach o numerach ewidencyjnych 209, 238/3, 271/5, 412, 467/1, 473, 474/3, 475, 476, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-20 10:52:06 edycja dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie układu węzła cieplnego dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Dąbrowszczaków 40 w Choszcznie Marta Desecka 2008-11-19 14:47:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 18 listopada 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu, ciepłociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: 267/2, 276/2, 277/4, 277/6, 279, 288, 290, 1260/4, 1356, obręb 3, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-19 12:17:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 18 listopada 2008 roku do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Piasecznik - kolonia Piasecznik, na działkach o numerach ewidencyjnych 209, 238/3, 271/5, 412, 467/1, 473, 474/3, 475, 476, obręb Piasecznik, gmina Choszczno . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 14:31:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 18 listopada 2008 roku do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Choszczno - Pakość, na działkach o numerach ewid. 1, 116/1, 117, 134, obręb 1, Choszczno, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/1, 50/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80/1, 80/2, 80/7, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 97, obręb Oraczewice oraz na dz o nr ewid. 14, 25/1, 45/1, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58/1, 63, 68/1, 69, 76/1, 76/2, obr. Pakość, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 14:30:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 18 listopada 2008 roku do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Piasecznik - kolonia Piasecznik, na działkach o numerach ewidencyjnych 209, 238/3, 271/5, 412, 467/1, 473, 474/3, 475, 476, obręb Piasecznik, gmina Choszczno . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 14:27:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 18 listopada 2008 roku do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Pakość - Bonin, na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19/1, 25/1, 76/1, 76/2, obręb Pakość oraz na dz o nr ewid. 22, 28, 29, 34, 35, 42/1, 42/2, 43, 103, 108/2, 109, 899, obr. Bonin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 14:26:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 18 listopada 2008 roku do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Choszczno - Pakość, na działkach o numerach ewid. 1, 116/1, 117, 134, obręb 1, Choszczno, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/1, 50/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80/1, 80/2, 80/7, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 97, obręb Oraczewice oraz na dz o nr ewid. 14, 25/1, 45/1, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58/1, 63, 68/1, 69, 76/1, 76/2, obr. Pakość, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 14:23:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ulicy Zielnej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-18 12:16:54 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-14 14:41:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie - nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-14 09:37:25 dodanie dokumentu
Wykonanie prac projektowych, dla zadania:Przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie. Marta Desecka 2008-11-13 15:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/296/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działki 41/1. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-13 14:13:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/297/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-11-13 14:12:25 edycja dokumentu