Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 993/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią elektroenergetyczną wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 13:38:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 992/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączami: kanalizacyjnym i wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 13:25:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 986/ Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja ściekowa Gminy Choszczno obejmującego swym zakresem kanalizację Osiedla Północnego w Choszcznie". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 13:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 998/08 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:54:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1000/08 Burmistrza Choszczna z dnia 14 Lipca 2008r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Słoneczna Czwórka w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:50:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 990/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2008 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Wykonanie zieleni i towarzyszącej małej architektury ogrodowej przy budynku socjalno- klubowym w Choszcznie (od strony jeziora) przy ul. Sportowej". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 991/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażckiej w Suliszewie, gm. Choszczno." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:28:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 991/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażckiej w Suliszewie, gm. Choszczno." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:27:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 989/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - termomodernizacje budynków placówek oświatowych i budynku Urzędu, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:17:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 988/08 burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią kablową elektroenergetyczną wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 982/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 12:08:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 975/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 11:30:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/281/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008roku w sprawie przystąpienia gminy Choszczno do Stowarzyszenia pn. "Lider Pojezierza". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 11:12:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/279/2008 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodniki i kanalizacja deszczowa w obrebie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 11:10:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/278/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 11:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/280/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo jezdnego ul.St. Czarnieckiego : kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłoczonej, oświetlenie uliczne, nawierzchnia drogi". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:54:10 dodanie dokumentu
Uchwał Nr XIX/277/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Choszczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzowiec. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:45:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/276/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zsadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:36:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/275/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:33:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/274/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:30:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/273/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:23:11 dodanie dokumentu
Sesja XIX Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 10:14:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 25/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/25/5/2008, z dnia 15 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie oświetleniowej linii kablowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 208/1, 210/1 obręb 3. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 09:39:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 29/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/29/3/2008, z dnia 15 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie oświetleniowej linii kablowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 602/1, 603/3, 603/4, 604, 606/1, 613 przy ul. Czarneckiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 09:25:39 dodanie dokumentu
Wykonanie studni głębinowej nr 1 i 2, przyłączenie studni do układu technologicznego wraz z budową stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w m. Golcza gmina Choszczno Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-15 15:00:46 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 22:01:07 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 22:00:31 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 21:59:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 889/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy" Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 14:51:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 889/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy" Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 14:42:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 972/08 z dnia 20 czerwca 2008r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Choszczno z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-10 14:40:34 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/20/5/2008, z dnia 8 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dz 90 PE w ul. Artylerzystów na działce o numerze ewidencyjnym 7/13, oraz w części działki o numerze ewidencyjnym 7/1 w obrębie 1 w Choszcznie Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-09 16:21:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 26/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/26/5/2008, z dnia 8 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 259/1, 259/2, 317 obręb Stary Klukom gm. Choszczno. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-09 16:20:25 dodanie dokumentu
Choszczno: Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej w Suliszewie, gm. Choszczno Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-08 15:02:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-08 07:55:02 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-08 07:53:45 edycja dokumentu
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-03 13:51:43 dodanie dokumentu
Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-03 10:44:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia oraz słupów z oprawami na działkach o numerach ewidencyjnych 602/1, 603/3, 603/4, 604, 606/1, 613 obręb 1, ul. Czarnieckiego, Choszczno. Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-03 10:11:54 dodanie dokumentu