Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1014/08 burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowejcdo przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. planwania przestrzennego - 1/1 etatu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:52:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1013/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:49:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1012/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1010/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/280/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. St. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłoczonej, oświetlenie uliczne, naierzchnia drogi". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:45:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1009/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/279/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodniki i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1008/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/278/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1007/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/277/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Choszczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzowiec Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:31:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1011/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/281/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do Stowarzyszenia pn. "Lider Pojezierza". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:28:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1006/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/276/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:24:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1005/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/275/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:21:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1004/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:14:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1003/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX /273/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 Lipca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 10:01:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1002/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-22 09:54:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/19/7/2008, z dnia 18 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329 przy ul. Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-21 13:16:36 dodanie dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-21 10:20:35 dodanie dokumentu
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 122/1 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-21 10:18:34 dodanie dokumentu
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 121/1 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-21 10:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:27:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 995/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:23:16 usunięcie dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:22:37 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:21:10 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:19:20 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:18:08 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:16:13 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 995/08 Burmistrza Choszczno z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkloli na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:13:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:11:18 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:11:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:04:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 12:01:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 11:59:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 11:44:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 11:42:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 11:40:54 dodanie dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 10:35:26 edycja dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 10:28:36 dodanie dokumentu
I Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchopmości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 10:25:01 edycja dokumentu
I Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchopmości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-18 10:20:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 997/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 791/08 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 13:58:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 994/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-16 13:54:23 dodanie dokumentu