Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/18/5/2008, z dnia 28 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na: budowie boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o nr ewid. 230/4, 230/5, obręb 3, Choszczno . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-30 09:20:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w rejonie miasta Choszczno i miejscowości Oraczewice oraz Koplin. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-30 09:04:57 dodanie dokumentu
Choszczno: Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie w podziale na części obejmujące następujące zadania: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A. Numer ogłoszenia: 173741 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008 Robert Marciniak Administrator BIP 2008-07-28 16:08:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 12:02:57 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 12:02:25 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 12:01:42 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 12:00:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 22/1, położonej w obrębie Smoleń. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 11:54:19 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 22/1, położonej w obrębie Smoleń. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-28 11:53:32 dodanie dokumentu
Budowa ulicy Czarnieckiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 14:07:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 975/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 13:57:34 dodanie dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 13:15:27 dodanie dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do najmu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 13:13:55 dodanie dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 13:11:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1017/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2008 zmieniające zarządzenie Nr 981/08 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania trybie przetargu na zadanie pn."budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 12:51:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1018 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Czarnieckiego w Choszcznie wraz z uzbrojeniem terenu". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 12:47:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1016/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci ciepłowniczej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 12:38:49 dodanie dokumentu
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 10:30:28 dodanie dokumentu
W YKAZ Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-25 10:04:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 lipca 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 33/2, 59/3, 61/5, 68/2 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 13:07:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowiska: personel pomocniczy w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie i Korytowie w wymiarze 60 godzin miesięcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:42:45 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie i Korytowie w wymiarze 60 godzin miesięcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:42:35 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie i Korytowie w wymiarze 60 godzin miesięcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:42:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowiska: personel pomocniczy w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie i Korytowie w wymiarze 60 godzin miesięcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:41:45 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ INFORMATYKI I PROMOCJI Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:32:52 edycja dokumentu
Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie - informacje Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:32:04 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-24 10:21:48 edycja dokumentu
Szkoły podstawowe i Gimnazja Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 11:23:59 edycja dokumentu
Szkoły podstawowe i Gimnazja Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 11:22:34 edycja dokumentu
Przedszkola Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 11:21:37 edycja dokumentu
Przedszkola Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 11:18:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w ustaleniach projektu decyzji z dnia 4 czerwca 2008 r. przez dopisanie działki o numerze ewidencyjnym 47/2 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dz 125 PE w ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Fabrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 35/1, 36/1, 77, 47/2 obręb 2, Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 10:59:32 dodanie dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:38:36 edycja dokumentu
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:36:31 edycja dokumentu
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:33:15 edycja dokumentu
Biuro Promocji i Kultury Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:30:40 usunięcie dokumentu
Biuro Informatyki Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:29:37 edycja dokumentu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:18:53 edycja dokumentu
Choszczeński Dom Kultury Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:08:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" obejmującego część południowo-wschodnią miasta . Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2008-07-23 09:04:04 edycja dokumentu