Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno -Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:30:42 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 05.09.2018 r Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:26:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:25:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:24:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1933/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:07:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1931/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1932/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:02:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1930/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miejskiemu prowadzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 10:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1929/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 09:38:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1929/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 09:37:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 43/2018 znak: IPP.6730.43.4.2018.KS z dnia 05 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-09-05 15:06:03 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2018-09-05 15:05:08 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2018-09-05 15:04:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:24:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA CCCXXII.573.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-05 09:24:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:21:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA CCCXXVII.572.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-05 09:20:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1923/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 14:14:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1928/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:48:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:10:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1926/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 752/16 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowania i zamieszczania materiałów w BIP. Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:09:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1926/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 752/16 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowania i zamieszczania materiałów w BIP. Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:08:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1927/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2018-09-04 10:01:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-03 13:00:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-03 12:59:38 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie Marta Desecka 2018-09-03 11:39:38 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Anita Przytuła 2018-08-31 15:20:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: KO.6220.3.6.2016.ES dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno, poprzez rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o przebudowę 50 metrowego odcinka ulicy Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanej na działkach o nr 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 232 i 267/4 obręb 3 Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 14:54:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: KO.6220.3.6.2016.ES dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno, poprzez rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o przebudowę 50 metrowego odcinka ulicy Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanej na działkach o nr 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 232 i 267/4 obręb 3 Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 14:53:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 13:00:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 06.09.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 12:59:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 12:58:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 12:57:17 edycja dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 12:57:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2018 z przebiegu XLI sesji Rady Miejskie w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-31 12:55:55 dodanie dokumentu
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-30 13:44:58 edycja dokumentu
Zawiadomiienie o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid.: 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin oraz działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, Gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór wodny Choszczno, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-30 09:15:11 dodanie dokumentu
Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie Marta Desecka 2018-08-29 14:33:32 dodanie dokumentu