Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wynikach naboru w ChZNK Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:23:04 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie 1/1 etatu Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:22:44 edycja dokumentu
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:22:33 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent ds. technicznych Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:21:34 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:21:12 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłosza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 15:21:00 edycja dokumentu
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-Gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:58:19 edycja dokumentu
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-Gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:56:54 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Geodeta - w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:54:25 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:53:29 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. windykacji Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:53:12 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Szkoł Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:52:51 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:52:28 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina", ul. Sucharskiego 9 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:52:15 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową , ul. Energetyków 7 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:51:51 edycja dokumentu
WYNIK KONKURSU - NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 2 Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:51:10 edycja dokumentu
WYNIK KONKURSU - NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:50:51 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:50:24 edycja dokumentu
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:49:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. amortyzacji i gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:49:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:46:58 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia wieczystego użytkowania i uwłaszczenia Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:46:45 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:46:19 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:44:24 edycja dokumentu
Dyrektor Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomicznych Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:44:03 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka", ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:43:17 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:42:18 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:41:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:40:21 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:39:45 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE -na stanowisko administrator Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:38:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:38:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:37:18 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:36:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:36:00 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:29:11 dodanie dokumentu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie: udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji inwestycji "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do kin 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,668 do km 140,250. Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:26:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 14:02:56 dodanie dokumentu
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-Gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 13:06:41 edycja dokumentu
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-Gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-01-03 13:05:06 dodanie dokumentu