Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-16 13:43:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Anita Kalisiak 2018-05-16 13:28:54 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-16 12:18:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-16 12:18:16 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1801/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-16 11:50:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-16 11:04:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1800/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-05-16 10:11:34 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wysokie 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:44:50 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:44:24 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:43:58 dodanie dokumentu
orzeczenie o jakości wody Korytowo 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:43:26 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Golcza 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:42:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Anita Kalisiak 2018-05-15 13:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1794/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/289/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Anita Kalisiak) na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-15 13:06:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1799/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/294/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-15 12:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1798/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018 - 2030 Anita Kalisiak 2018-05-15 12:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1797/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/292/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-05-15 12:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1796/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/291/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Anita Kalisiak 2018-05-15 12:47:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1795/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/290/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2018 - 2020 Anita Kalisiak 2018-05-15 12:45:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1793/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/288/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 247 położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Kalisiak 2018-05-15 12:39:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1792/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-15 12:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1791/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/286/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Anita Kalisiak 2018-05-15 12:31:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1790/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-15 12:29:41 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 10/2018 znak: IPP.6730.10.6.2018.JI z dnia 14 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-14 14:55:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1789/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2018-05-14 14:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1788/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-14 14:34:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1787/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-14 14:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1786/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Kalisiak 2018-05-14 14:30:49 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 15/2018 znak: IPP.6730.15.6.2018.KS z dnia 11 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-11 14:35:23 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-05-11 14:02:57 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-05-11 14:01:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-11 09:14:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Kalisiak 2018-05-11 09:06:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/292/2018 RADY MTEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-05-11 09:05:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/291/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Anita Kalisiak 2018-05-11 09:04:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/290/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2018 - 2020 Anita Kalisiak 2018-05-11 09:03:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie skargi Pani ... na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-11 09:02:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 247 położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Kalisiak 2018-05-11 08:59:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-11 08:58:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do uowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Anita Kalisiak 2018-05-11 08:56:45 dodanie dokumentu