Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1941/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-14 09:53:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 13:58:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1943/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 13:41:45 dodanie dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:44:39 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:42:07 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:41:08 edycja dokumentu
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-13 12:39:20 usunięcie załacznika
Dyżury i skład komisji Agnieszka Tomczyk 2018-09-12 14:29:52 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyzce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - korekta Anita Przytuła 2018-09-11 13:33:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:15:25 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:14:51 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego Anita Przytuła 2018-09-11 13:13:40 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE -na stanowisko administrator Anita Przytuła 2018-09-11 11:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1940/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:58:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1939/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkowa "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1938/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/315/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1937/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/314/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupa żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-10 13:43:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1936/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-10 13:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1935/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/312/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anita Przytuła 2018-09-10 13:38:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 13:08:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1934/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-10 13:03:31 dodanie dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 10:56:30 edycja dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-09-10 10:55:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 12:32:46 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 12:31:51 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-09-07 11:51:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:47:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:47:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/314/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkoda Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Przytuła 2018-09-07 11:39:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-09-07 11:36:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/312/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anita Przytuła 2018-09-07 11:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 11:31:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/310/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Anita Przytuła 2018-09-07 11:28:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/309/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 wrzesnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-09-07 11:27:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Tomczyk 2018-09-07 08:58:34 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-07 08:52:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1925/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:47:31 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 49/2018 znak: IPP.6730.49.4.2018.KS z dnia 06 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-09-06 13:43:09 dodanie dokumentu