Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:11:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i dostarczenie posiłków podczas warsztatów i szkoleń dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:11:20 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla beneficjentów w ramach projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:11:13 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Transport na warsztaty oraz kursy zawodowe dla beneficjentów w ramach Projektu " Lepsze Jutro " Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:11:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Transport na warsztaty oraz kursy zawodowe dla beneficjentów w ramach Projektu " Lepsze Jutro " Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:09:22 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla beneficjentów w ramach projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:08:13 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:07:25 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i dostarczenie posiłków podczas warsztatów i szkoleń dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 14:06:26 edycja dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 22, 23/1 obręb Raduń, gmina Choszczno" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 12:37:56 edycja dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 22, 23/1 obręb Raduń, gmina Choszczno" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-18 12:37:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2000/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-17 11:02:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2001/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-17 10:56:08 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-17 09:27:06 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 149/25 oraz 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 16 października 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-16 09:41:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1999/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-12 15:26:22 dodanie dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-10-12 13:26:43 edycja dokumentu
Dyżur Urzędnika Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2018-10-12 13:25:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1998/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 12 października 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-12 09:14:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 14:39:47 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 14:09:24 edycja dokumentu
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 14:08:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1997/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 13:00:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1996/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położongo w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 12:35:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1995/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Choszczna. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 12:34:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1994/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 12:33:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1993/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 12:32:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 603/15, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-11 12:13:16 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie Marta Desecka 2018-10-11 11:28:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1992/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-10 13:02:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1975/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Anita Przytuła 2018-10-10 11:39:36 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1975/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-10 11:21:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1975/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-10 11:21:53 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 1991/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 14:15:23 dodanie dokumentu
Niepubliczne Placówki Oświatowe Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 10:57:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1990/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 10:04:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1989/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 10:03:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1988/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/320/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 10:01:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1987/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/319/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 10:00:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1986/16 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/318/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 09:59:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/318/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-10-09 08:58:36 edycja dokumentu