Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR CXLIV.255.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-30 14:04:19 dodanie dokumentu
Alicja Fedorowicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-04-30 14:02:21 dodanie dokumentu
Elwira Najdora - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku Anita Przytuła 2019-04-30 14:01:09 dodanie dokumentu
Daniela Lewandowska - p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-30 14:00:06 dodanie dokumentu
Elżbieta Kierlin - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. Anita Przytuła 2019-04-30 13:59:02 dodanie dokumentu
Filomena, Agnieszka Bireta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Choszcznie Anita Przytuła 2019-04-30 13:57:03 dodanie dokumentu
Elżbieta Szyszka - Naczelnik Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska Anita Przytuła 2019-04-30 13:55:46 dodanie dokumentu
Barbara Król Anita Przytuła 2019-04-30 13:52:24 dodanie dokumentu
Maciej Kamiński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Anita Przytuła 2019-04-30 13:51:26 dodanie dokumentu
Elżbieta Szyszka - Naczelnik Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska Anita Przytuła 2019-04-30 13:48:03 usunięcie dokumentu
Elżbieta Szyszka - Naczelnik Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska Anita Przytuła 2019-04-30 13:45:38 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choszczno za 2018r. Agnieszka Tomczyk 2019-04-30 12:25:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Agnieszka Tomczyk 2019-04-30 10:16:05 dodanie dokumentu
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 15:18:56 edycja dokumentu
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 15:18:35 edycja dokumentu
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 15:18:04 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 29 kwietnia 2019 r. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 15:06:35 dodanie dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 61/2019 z 23.04.2019 zatwierdzającej projekt budowlany na rozbudowę i przebudowę obiektu hodowli pstrągów wraz z infrastrukturą służącą do uzdatniania wody, dz nr 61/2 obr. Chełpa gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 14:51:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania przez osoby trzecie z nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej (poprzednia ul. Dąbrowszczaków) Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 13:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2018 Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 13:10:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2018 Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 13:09:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 13:06:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 1378 i 1380, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 13:00:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 545/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 12:45:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 12:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 11:57:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 11:56:37 dodanie dokumentu
Postanowienie prostujące omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018. LK/IW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dobie, tj. od km 105,820 do km 197,540"- Unia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych. Agnieszka Tomczyk 2019-04-29 11:39:24 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-04-26 15:22:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj". Anita Przytuła 2019-04-26 14:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:53:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:43:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:43:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:40:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (2) Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:40:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy (1) Agnieszka Tomczyk 2019-04-26 14:36:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie. Anita Przytuła 2019-04-26 14:36:22 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2019 znak: BP.6733.6.6.2019.JI z dnia 26 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno, na części działki nr 193 obręb Pakość, gmina Choszczno . Anita Przytuła 2019-04-26 14:34:51 dodanie dokumentu
Agata Bruzgo - Skarbnik Miejski Anita Przytuła 2019-04-26 09:33:36 dodanie dokumentu
Anna Stanisława Lewicka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-26 09:32:05 dodanie dokumentu