Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agnieszka Tomczyk 2019-11-13 13:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Paulina Tomczak 2019-11-13 08:50:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:10:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:10:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:09:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:09:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:08:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 15:07:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 439/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno. Paulina Tomczak 2019-11-08 14:57:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na; budowle budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 61/53 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego. Agnieszka Tomczyk 2019-11-08 14:36:13 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2020 rok Anita Przytuła 2019-11-08 13:33:55 edycja dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2020 rok Anita Przytuła 2019-11-08 13:33:46 dodanie dokumentu
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2020 rok Anita Przytuła 2019-11-08 13:33:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 419/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-11-08 10:05:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, legalizującej istotne odstępstwa dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 257/3, 257/4, 257/5,257/6 i 211/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2019-11-06 15:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 438/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Paulina Tomczak 2019-11-06 14:59:21 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choszcznie Uchwały Nr XII/93/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. Granice obszaru obejmują całą gminę Choszczno w jej granicach administracyjnych. Agnieszka Tomczyk 2019-11-06 13:43:22 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Montaż sufitu w świetlicy w Korytowie" Paulina Tomczak 2019-11-06 10:32:42 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2019-11-05 14:27:29 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2019-11-05 14:26:24 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2019 z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr. ewid. 62/9, 140/1, 139/5, 75/7 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Kossaka, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania z urzędu oczywistej omyłki. Agnieszka Tomczyk 2019-11-05 14:24:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 437/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2019 Paulina Tomczak 2019-11-05 10:22:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 436/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 435/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:17:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 433/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych w administrowanie Choszczeńskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:12:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 432/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:10:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 431/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno oznaczonych numerami działek 230/9, 859, 860/6, 813/4, 813/7 i 825/1 Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:08:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powierzenia "Centrum Rekreacji i Sportu" Spółce z o.o. z siedzibą w Choszcznie zadań własnych Gminy Choszczno w zakresie spraw związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 14:05:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-11-04 12:52:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 428/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" Paulina Tomczak 2019-11-04 12:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna Paulina Tomczak 2019-11-04 12:38:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 426/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Paulina Tomczak 2019-11-04 12:27:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 425/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy Paulina Tomczak 2019-11-04 12:17:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 424/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie Paulina Tomczak 2019-11-04 12:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 423/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Agnieszka Tomczyk 2019-11-04 12:00:07 edycja dokumentu
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. - Senior+ Agnieszka Tomczyk 2019-10-31 15:12:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 423/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Paulina Tomczak 2019-10-31 14:26:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku usługowego na mieszkalno-usługowy na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 października 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Paulina Tomczak 2019-10-31 13:44:25 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25.10.2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7,139/5,140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Paulina Tomczak 2019-10-31 13:41:24 dodanie dokumentu