Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 687/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Paulina Tomczak 2020-07-02 11:54:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 49-12, obr. 2 Choszczno Paulina Tomczak 2020-07-02 11:38:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 691/20 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 49/12 Paulina Tomczak 2020-07-02 11:35:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5 Paulina Tomczak 2020-07-02 11:22:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 690/20 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 Paulina Tomczak 2020-07-02 11:12:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 681/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Paulina Tomczak 2020-07-02 10:49:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 681/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Paulina Tomczak 2020-07-02 10:46:47 dodanie dokumentu
INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ZA ROK 2019 Agnieszka Tomczyk 2020-06-30 14:40:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Paulina Tomczak 2020-06-30 11:04:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie, i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku usługowym na lokal usługowo handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/35, 725/51 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Paulina Tomczak 2020-06-29 15:14:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237 i 13 obręb Raduń, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Paulina Tomczak 2020-06-29 14:33:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 686/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Paulina Tomczak 2020-06-29 14:21:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 685/20 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno stanowiącej własność Gminy Choszczno. Paulina Tomczak 2020-06-29 14:16:22 dodanie dokumentu
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jezioro Klukom 2020 r. Anita Przytuła 2020-06-26 15:10:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020 Anita Przytuła 2020-06-26 15:09:10 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku "Plaża Miejska" z dnia 26 czerwca 2020 r Anita Przytuła 2020-06-26 15:07:35 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku "Plaża Miejska" z dnia 26 czerwca 2020 r Anita Przytuła 2020-06-26 15:07:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie?. Anita Przytuła 2020-06-26 14:26:47 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie?. Anita Przytuła 2020-06-26 14:25:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Anita Przytuła 2020-06-26 14:24:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 684/20 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-06-26 11:24:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej sn 15 kV i nn 0,4 kV, w tym: stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych 15 i 0,4 kV, złączy i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2 i 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2020-06-26 10:50:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 683/20 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 678/2020 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1401 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 1400, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Paulina Tomczak 2020-06-25 15:24:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 682/20 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Choszczna. Paulina Tomczak 2020-06-25 13:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 679/20 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-06-25 12:03:17 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/42 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2020-06-24 14:31:43 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Stargard oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Przytuła 2020-06-24 14:29:33 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Choszczno Paulina Tomczak 2020-06-24 13:11:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 680/20 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kołki Paulina Tomczak 2020-06-24 11:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 675/20 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Paulina Tomczak 2020-06-23 12:26:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 677/20 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Paulina Tomczak 2020-06-23 11:43:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 676/20 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Paulina Tomczak 2020-06-23 11:38:18 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 24/2020 znak: BP.6730.24.8.2020.JI z dnia 22 czerwca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 107/2 obręb Rudniki, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-06-22 14:13:45 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 22 czerwca 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Anita Przytuła 2020-06-22 14:12:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 678/20 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1401 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 1400, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Przytuła 2020-06-22 13:38:44 dodanie dokumentu
Andrzej Korzeniewski Anita Przytuła 2020-06-22 10:19:03 dodanie dokumentu
Andrzej Zakrzewski Anita Przytuła 2020-06-22 10:17:48 dodanie dokumentu
Anetta Bikowska Anita Przytuła 2020-06-22 10:17:07 dodanie dokumentu
Bogusław Szymański Anita Przytuła 2020-06-22 10:16:35 dodanie dokumentu
Ewa Jabłońska Anita Przytuła 2020-06-22 10:15:55 dodanie dokumentu