Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam strony o ponownym wznowieniu postępowania, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lipca 2019 roku, znak SKO/Ma/420/2348/2019, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-08-02 14:50:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obr. 4 m. Choszczno. Anita Przytuła 2019-08-02 14:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Przytuła 2019-08-02 14:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Zwierzyniu Anita Przytuła 2019-08-02 10:21:39 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-08-01 15:18:45 edycja dokumentu
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Agnieszka Tomczyk 2019-08-01 10:22:10 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 336/11 obręb Kolki, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu. Anita Przytuła 2019-07-31 14:51:50 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid. 7/13, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie Anita Przytuła 2019-07-31 14:51:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-07-30 14:05:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-07-30 14:05:18 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.11.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań główny - Szczecin Dąbie Anita Przytuła 2019-07-29 12:08:12 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 23/5 obręb Stawin, gmina Choszczno usytuowanej na terenie zamkniętym PKP S.A Anita Przytuła 2019-07-29 12:01:23 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowvch w Choszcznie (2) Agnieszka Tomczyk 2019-07-26 10:20:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowvch w Choszcznie (1) Agnieszka Tomczyk 2019-07-26 10:19:48 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie udostępnienia komórkowych telefonów służbowych pracowników Urzędu Anita Przytuła 2019-07-25 14:14:00 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU i DZIERŻAWY Anita Przytuła 2019-07-25 13:56:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2019 znak: BP.6733.11.8.2019.KS z dnia 25 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 nr projektu CHS1601A na części działki oznaczonej nr 355/1 obręb Kolki, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-07-25 13:55:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dot. wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenie kotłowni na działce oznaczonej nr ewid. 240 obręb Wardyń, gmina Choszczno, że nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie w związku z przedłużająca się procedurą powiadamiania stron. Nowy termin załatwienia sprawy do dnia - 31 sierpnia 2019 roku. Anita Przytuła 2019-07-25 13:54:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 334/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Anita Przytuła 2019-07-25 13:53:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 333/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Piaseczniku Anita Przytuła 2019-07-25 10:32:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 332/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wardyniu Anita Przytuła 2019-07-25 10:30:23 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Przytuła 2019-07-25 10:15:25 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2019 znale: BP.6733.14.5.2019.KS z dnia 24 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 62/9,140/1,139/5 i 75/7 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Kossaka. Anita Przytuła 2019-07-24 14:00:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-07-24 13:10:08 dodanie dokumentu
SERWIS KĄPIELISKOWY - Główny Inspektorat Sanitarny Anita Przytuła 2019-07-23 12:44:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 330/19 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 r. Anita Przytuła 2019-07-22 13:32:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Choszcznie - 1/1 etatu Agnieszka Tomczyk 2019-07-22 12:26:57 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/40PE na dziatkach nr 1/4, 35, 353/1, 353/2, 352 i 18/2 obręb l miasta Choszczno oraz na działkach nr 61/5, 61/22, 59/3, 30/2 i 68/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-07-19 14:36:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez zmianę nazwy inwestycji, która będzie polegać na budowę gazociągu niskiego ciśnienia PN 90 PE-HD i sprostowaniu mylnie podanego numeru działki na której będzie prowadzona inwestycja, winno być na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4, gmina Choszczno oraz o wysłaniu w dniu 19 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-07-19 14:36:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-07-18 08:47:57 dodanie dokumentu
Wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-07-18 08:43:20 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Anita Przytuła 2019-07-17 15:06:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 329/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Przytuła 2019-07-17 15:05:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 328/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Anita Przytuła 2019-07-17 15:03:45 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. "Remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Roosevelta 8/6". Anita Przytuła 2019-07-17 12:17:30 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. "Remont dwóch mieszkań w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 1". Anita Przytuła 2019-07-17 12:16:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 327/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie Anita Przytuła 2019-07-17 12:12:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 326/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-07-17 12:03:48 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - RODO Anita Przytuła 2019-07-16 11:57:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2019-07-16 11:54:20 dodanie dokumentu