Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu POŚ Anita Kalisiak 2017-10-19 07:43:14 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ustawowym terminie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę korespondencji oraz znaczną ilość stron postępowania. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 24 listopada 2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-19 07:42:07 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-18 14:54:41 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-18 14:53:43 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zmiany nazw ulic oraz numeracji w Choszcznie i Rzecku Anita Kalisiak 2017-10-18 11:16:48 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zmiany nazw ulic oraz numeracji w Choszcznie i Rzecku Anita Kalisiak 2017-10-18 11:16:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1508/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2017-10-17 12:14:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1507/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Anita Kalisiak 2017-10-17 11:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1506/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-10-17 11:10:59 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:22:20 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:21:54 usunięcie załacznika
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:20:53 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Anita Kalisiak 2017-10-17 09:32:22 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ustawowym terminie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę korespondencji oraz znaczną ilość stron postępowania. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 24 listopada 2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-16 15:07:52 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-16 14:28:42 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-16 14:27:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-16 14:27:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1498/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-10-16 14:25:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1504/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. Anita Kalisiak 2017-10-16 14:20:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1501/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. Anita Kalisiak 2017-10-16 14:17:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1499/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie udostępnienia do remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Choszczno, na rzecz przyszłego najemcy Anita Kalisiak 2017-10-16 14:14:42 dodanie dokumentu
Informacja - wniosek Ekosfera Anita Kalisiak 2017-10-13 13:38:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 1381, 1382 Anita Kalisiak 2017-10-13 13:21:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1505/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1381 i 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-10-13 13:21:01 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Anita Kalisiak 2017-10-13 13:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1502/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-10-13 11:45:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1500/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-10-13 11:43:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1503/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-13 10:28:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1497/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-12 15:01:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1496/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-10-12 14:59:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1495/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-12 14:56:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1494/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-12 14:54:50 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-11 10:00:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie ponieważ przed sporządzeniem projektu decyzji wniosek był konsultowany pod względem potencjalnego oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu i wymagał uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obecnym etapie, po 21 dniowym ustawowym terminie oczekiwania na uzgodnienia organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Anita Kalisiak 2017-10-10 15:02:40 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-10 14:19:32 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 września 2017 r. ( uzupełnionego w dniu 28 września 2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-10 14:18:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1488/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-10 10:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1487/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-10 10:46:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1486/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-10 10:44:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1485/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-10 10:42:52 dodanie dokumentu