Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2020-05-26 13:33:28 edycja dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej Agnieszka Tomczyk 2020-05-26 13:30:16 edycja dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej Agnieszka Tomczyk 2020-05-26 13:27:23 edycja dokumentu
Choszczeński Dom Kultury Agnieszka Tomczyk 2020-05-26 13:24:16 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczeniu usług w zakresie załadunku, transportu i rozładunku przy użyciu ładowarki i samochodu ciężarowego ?wywrotki Anita Przytuła 2020-05-25 13:54:21 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Suliszewo-22.05.2020 r. Anita Przytuła 2020-05-25 08:42:56 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-Suliszewo-22.05.2020 r. Anita Przytuła 2020-05-25 08:41:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. dostawy, instalacji i uruchomienia publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowej realizacji projektu budowy sieci HotSpot'ow w ramach instrumentu ,,Łącząc Europę" (CEF) - WiFi4EU, dziatanie ,,Propagovvanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" w gminie Choszczno Agnieszka Tomczyk 2020-05-22 17:06:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 634/20 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 146/17 Paulina Tomczak 2020-05-22 14:13:51 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy m: 15/2020 znak: BP.6730.15.6.2020.KS z dnia 22 maja 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 171/9 i 172/10 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-05-22 09:51:41 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczone! nr ewid. 145/42 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w. Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Anita Przytuła 2020-05-22 09:32:18 dodanie dokumentu
Alicja Fedorowicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-05-22 08:55:19 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12.05.2020 r. wydał decyzję nr 13/2020, zmieniającą decyzję nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu Anita Przytuła 2020-05-21 08:20:25 edycja dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12.05.2020 r. wydał decyzję nr 13/2020, zmieniającą decyzję nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu Anita Przytuła 2020-05-21 08:18:57 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał Anita Przytuła 2020-05-20 14:45:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 633/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-05-20 13:47:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 632/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/152/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paulina Tomczak 2020-05-20 13:43:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 631/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/151/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2020-05-20 13:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 630/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2020-2022 Paulina Tomczak 2020-05-20 13:36:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 629/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/149/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Paulina Tomczak 2020-05-20 13:34:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 628/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/148/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Paulina Tomczak 2020-05-20 13:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 627/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-05-20 13:24:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 626/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Paulina Tomczak 2020-05-20 13:20:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-05-20 13:15:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 624/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/144/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku Paulina Tomczak 2020-05-20 13:12:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 623/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/143/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-05-20 13:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 622/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce Choszczno" Paulina Tomczak 2020-05-20 13:05:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 621/20 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sprawienia przez Gminę Choszczno pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych Paulina Tomczak 2020-05-20 13:02:01 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Anita Przytuła 2020-05-19 14:32:42 dodanie dokumentu
Uchwała RIO - sprawozdanie za rok 2019 Anita Przytuła 2020-05-19 14:31:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne MBP Choszczno za rok 2019 Anita Przytuła 2020-05-19 14:30:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne CHDK za rok 2019 Anita Przytuła 2020-05-19 14:30:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza- załączniki Anita Przytuła 2020-05-19 14:27:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu za rok 2019 Anita Przytuła 2020-05-19 14:27:18 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2020-05-19 14:21:27 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2020-05-19 14:21:13 edycja dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał Anita Przytuła 2020-05-19 14:20:52 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2020-05-19 14:20:32 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Anita Przytuła 2020-05-19 12:20:53 dodanie dokumentu
Sprawozdania Burmistrza Choszczna 2011 r. Administrator BIP 2020-05-19 12:15:20 usunięcie dokumentu