Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej 2018r. Marta Desecka 2017-12-14 15:10:03 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018r. Marta Desecka 2017-12-14 15:09:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji Programu Ochrony Środowiska Anita Kalisiak 2017-12-13 14:05:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1598/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-12-13 12:40:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 136, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-12-12 13:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1597/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 13:36:41 dodanie dokumentu
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku Marta Desecka 2017-12-12 11:03:37 dodanie dokumentu
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:28:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1596/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:26:16 dodanie dokumentu
Petycja - Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych Agnieszka Tomczyk 2017-12-12 09:11:43 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2017 znak: IPP.6733.22.5.2017.KS z dnia 08 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 62/9, 140/1 i 75/7 na rzecz Pana Zbigniewa Walczyka, zam. ul. Jagiellońska 54/4, 25-606 Kielce. Agnieszka Tomczyk 2017-12-08 14:58:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-12-08 11:32:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1593/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:19:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1594/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Anita Kalisiak 2017-12-08 08:18:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1595/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 r." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:17:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1595/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 r." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:17:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1594/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Anita Kalisiak 2017-12-08 08:15:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1593/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku." Anita Kalisiak 2017-12-08 08:14:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 18.12.2017 r. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 15:26:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 18.12.2017 r. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 15:25:49 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/1/01/2018 Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 14:07:44 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/2/01/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Agnieszka Tomczyk 2017-12-07 14:05:40 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku Marta Desecka 2017-12-07 13:29:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1592/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-07 12:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1585/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-12-07 12:11:50 dodanie dokumentu
Sekretarz Miejski Administrator BIP 2017-12-07 08:22:16 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Administrator BIP 2017-12-07 08:21:01 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna Administrator BIP 2017-12-07 08:18:32 edycja dokumentu
Zastępcy Burmistrza Administrator BIP 2017-12-07 08:17:33 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Anita Kalisiak 2017-12-06 13:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1591/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu Anita Kalisiak 2017-12-06 13:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-06 10:12:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Anita Kalisiak 2017-12-06 10:12:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 1381, 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-12-05 11:59:43 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2017-12-05 11:57:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1590/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2017-12-05 08:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1589/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-12-05 08:37:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1588/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2017-12-04 14:50:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1587/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-12-01 15:17:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1586/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-12-01 15:16:09 dodanie dokumentu