Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na legalizacji istotnych odstępstw dla inwestycji rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 211/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 18 listopada 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 14:42:56 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno - edycja 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 14:02:34 edycja dokumentu
Samorzadowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że na Decyzję SKO 31.07.2019 r. znak SKO/Ma/420/2626/2019 utrzymująca w mocy Decyzje Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno, została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 12:29:38 dodanie dokumentu
Petycja dot. dokonania analizy - możliwości wdrozenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantow - dot. płatności bezgotowkowych Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 11:17:41 edycja dokumentu
Petycja dot. dokonania analizy - możliwości wdrozenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantow - dot. płatności bezgotowkowych Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 11:15:26 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie udostępnienia komórkowych telefonów służbowych pracowników Urzędu Agnieszka Tomczyk 2019-10-18 08:47:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 410/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Paulina Tomczak 2019-10-17 08:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej Paulina Tomczak 2019-10-16 15:15:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-10-16 14:43:30 dodanie dokumentu
Wpis do Bazy Danych Odpadowych Anita Przytuła 2019-10-16 09:52:14 edycja dokumentu
Wpis do Bazy Danych Odpadowych Anita Przytuła 2019-10-16 09:51:28 edycja dokumentu
Wpis do Bazy Danych Odpadowych Anita Przytuła 2019-10-16 09:51:01 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2019 znak: BP.6733.15.7.2019.KS z dnia 20 września roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid.: 7/13, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Anita Przytuła 2019-10-15 14:27:32 dodanie dokumentu
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Anita Przytuła 2019-10-15 14:24:50 edycja dokumentu
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Anita Przytuła 2019-10-15 14:24:31 edycja dokumentu
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Anita Przytuła 2019-10-15 14:21:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Paulina Tomczak 2019-10-15 13:23:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy Choszczno Anita Przytuła 2019-10-15 12:37:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 406/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Promocji Paulina Tomczak 2019-10-15 11:14:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-10-15 11:07:05 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-10-15 11:06:12 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-10-15 11:06:08 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-10-15 11:05:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 października 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na legalizacji istotnych odstępstw dla inwestycji: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 211/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-10-11 14:49:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 Anita Przytuła 2019-10-11 14:41:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 Anita Przytuła 2019-10-11 14:40:50 usunięcie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 Anita Przytuła 2019-10-11 14:31:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 405/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Paulina Tomczak 2019-10-11 11:30:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. Paulina Tomczak 2019-10-11 11:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 403/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. Paulina Tomczak 2019-10-11 10:56:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-10-11 10:30:42 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Choszcznie Anita Przytuła 2019-10-11 10:00:13 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Anita Przytuła 2019-10-10 08:57:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 07 października 2019 r., znak: GN-2.7570.175.2019.MB, w sprawie zebrana całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 72/4 o pow. 0,0724 ha, obręb 0025 Stary Klukom, gmina Choszczno (o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym - dot. udziału do 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego), przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.11- 8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,500 do km 141,250 (odc. LOT E2)", sprostowanej postanowieniem z 21 lutego 2019 r., znak: AP-1.747.1-14.2018.PM, która z dniem 27.12.2018 r. przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Agnieszka Tomczyk 2019-10-08 15:19:37 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 07 października 2019 r., znak: GN-2.7570.175.2019.MB, w sprawie zebrana całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 72/4 o pow. 0,0724 ha, obręb 0025 Stary Klukom, gmina Choszczno (o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym - dot. udziału do 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego), przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.11- 8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,500 do km 141,250 (odc. LOT E2)", sprostowanej postanowieniem z 21 lutego 2019 r., znak: AP-1.747.1-14.2018.PM, która z dniem 27.12.2018 r. przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Agnieszka Tomczyk 2019-10-08 15:17:02 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 07 października 2019 r., znak: GN-2.7570.175.2019.MB, w sprawie zebrana całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 72/4 o pow. 0,0724 ha, obręb 0025 Stary Klukom, gmina Choszczno (o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym - dot. udziału do 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego), przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak: AP-1.747.11- 8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,500 do km 141,250 (odc. LOT E2)", sprostowanej postanowieniem z 21 lutego 2019 r., znak: AP-1.747.1-14.2018.PM, która z dniem 27.12.2018 r. przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Agnieszka Tomczyk 2019-10-08 15:16:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno III?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gostyczyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Anita Przytuła 2019-10-08 14:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-10-07 14:46:36 dodanie dokumentu
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ul. Drawieńska 54 73-200 Choszczno ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac Agnieszka Tomczyk 2019-10-07 14:18:08 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz-Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-10-04 14:41:28 dodanie dokumentu