Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-12-18 12:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy Anita Przytuła 2018-12-18 12:03:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki Anita Przytuła 2018-12-18 12:01:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:59:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:56:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1418/13 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-18 08:54:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 32/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-12-17 15:19:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-12-17 09:54:56 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Spółdzielczej w Rzecku Anita Przytuła 2018-12-14 11:59:13 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Malczewskiego Anita Przytuła 2018-12-14 11:57:00 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Majowej Anita Przytuła 2018-12-14 11:56:14 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Lipcowej Anita Przytuła 2018-12-14 11:55:24 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Kossaka Anita Przytuła 2018-12-14 11:54:27 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Gorzowskiej Anita Przytuła 2018-12-14 11:53:23 dodanie dokumentu
Zmiana numeracji porządkowej nieruchomości przy ul. Drawieńskiej Anita Przytuła 2018-12-14 11:52:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-12-14 11:49:19 usunięcie dokument
Spis ulic Anita Przytuła 2018-12-14 11:48:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-12-14 11:35:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 11:23:32 usunięcie dokument
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 11:23:26 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2018-12-14 10:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 Anita Przytuła 2018-12-14 08:36:39 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:21:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:20:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2018-12-13 15:20:52 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Raduniu Anita Przytuła 2018-12-13 14:36:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2018-12-13 14:31:26 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 12 grudnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-13 10:42:16 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno 29 listopada 2018 r. Anita Przytuła 2018-12-13 10:41:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku" Anita Przytuła 2018-12-13 10:27:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2018-12-13 10:26:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku" Anita Przytuła 2018-12-12 12:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2019 roku.? Anita Przytuła 2018-12-12 10:51:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 19.12.2018 r. Anita Przytuła 2018-12-12 07:35:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pobierania opłat z automatów wrzutowych zlokalizowanych w toaletach publicznych, usytuowanych w poczekalni dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-12-11 13:27:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. Anita Przytuła 2018-12-11 11:47:52 dodanie dokumentu
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380?? Anita Przytuła 2018-12-11 11:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. Anita Przytuła 2018-12-11 11:44:40 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2018-12-10 14:22:43 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia Anita Przytuła 2018-12-10 13:42:55 dodanie dokumentu