Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1898/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-14 14:09:28 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-14 12:28:08 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-14 12:27:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionych odwołań od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-14 11:05:31 dodanie dokumentu
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79 i 17/80 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-13 14:39:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 1862/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 1862/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 483, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-13 14:37:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 1366, 1368 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-13 14:35:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1902/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367 Anita Przytuła 2018-08-13 14:35:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1901/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367 Anita Przytuła 2018-08-13 14:34:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1905/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 Anita Przytuła 2018-08-13 14:33:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1904/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79. Anita Przytuła 2018-08-13 14:32:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1903/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 483, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Przytuła 2018-08-13 14:31:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1902/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367 Anita Przytuła 2018-08-13 14:30:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1901/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367 Anita Przytuła 2018-08-13 14:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1900/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-08-13 14:27:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1899/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2018-08-10 14:54:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1897/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Anita Przytuła 2018-08-10 14:52:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1897/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie." Anita Przytuła 2018-08-10 14:51:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym na kaczki Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-10 11:47:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1896/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Przytuła 2018-08-10 08:40:13 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, 206 obręb Koplin, 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-09 12:38:20 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 09 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Powiatowego Zarządu dróg w Choszcznie Anita Przytuła 2018-08-09 11:11:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1895/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-09 09:11:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1894/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w "PATRONKA" Sp. z o.o. Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinku Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-09 09:09:12 dodanie dokumentu
Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie Marta Desecka 2018-08-08 14:17:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2018 znak: IPP.6733.9.8.2018.JI z dnia 07 sierpnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-08-07 14:12:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wynajem świetlicy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-07 12:51:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych o bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-07 12:13:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1893/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji. Anita Przytuła 2018-08-07 09:57:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1892/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 13:24:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1891/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 13:17:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 84/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 12:47:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 416/1 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 12:41:57 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 12:40:04 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 12:38:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1887/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 11:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1886/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 11:47:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1886/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 11:47:16 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania przez Starostę Choszczeńskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: :Przebudowa ulic Rybackiej oraz Obrońców Westerplatte: w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 10:40:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 2 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 38/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Choszczno, zlokalizowanej na działkach: 26/37 w obrębie 2 m. Choszczno oraz nr 207 w obrębie Koplin gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-08-06 10:37:01 dodanie dokumentu