Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ewid. 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 położonych w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno Anita Kalisiak 2017-03-28 14:36:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Objezierzu, gmina KRZĘCIN, obręb OBJEZIERZE, działka nr 341/1. Anita Kalisiak 2017-03-28 13:40:39 dodanie dokumentu
Edyta Marciniak - Dyrektor Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-03-28 13:25:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rozpoczętym naborze wniosków o wakacyjnych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzone w latach 2002 - 2010. Anita Kalisiak 2017-03-28 11:41:38 dodanie dokumentu
Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574"" Anita Kalisiak 2017-03-28 11:05:12 edycja dokumentu
Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574"" Anita Kalisiak 2017-03-28 11:04:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1230/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Kalisiak 2017-03-27 15:17:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1236/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2017 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-03-27 15:15:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1237/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XXIII Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pt. " Zdrowym być" przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-03-27 15:12:30 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2017-03-27 14:53:15 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku na działce o nr ewid.: 169/2 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Anita Kalisiak 2017-03-27 14:13:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1235/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. Anita Kalisiak 2017-03-24 14:33:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1234/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2017 roku oraz układu wykonawczego na rok 2017. Anita Kalisiak 2017-03-24 12:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-03-23 13:14:02 dodanie dokumentu
Zmiana harmonogramu - odpady wielkogabarytowe Anita Kalisiak 2017-03-23 13:07:49 dodanie dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2017-03-23 09:34:15 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2017-03-23 09:32:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - zbierania odpadów. Anita Kalisiak 2017-03-23 08:52:41 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku Anita Kalisiak 2017-03-23 08:51:22 dodanie dokumentu
KARTA USŁUG - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-03-22 14:22:27 edycja dokumentu
KARTA USŁUG - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-03-22 14:08:54 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Pływalnia Choszczno z dnia 20 marca 2017r. Anita Kalisiak 2017-03-22 13:52:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 marca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6, miasto i gmina CHOSZCZNO, obręb CHOSZCZNO 1, działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2 i 52/2, obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3, działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77 i 36/1 Anita Kalisiak 2017-03-21 14:52:48 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie, gmina KRZĘCIN, obręb GRANOWO, działka nr 94/2 o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Anita Kalisiak 2017-03-21 14:52:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-03-21 13:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1231/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Kalisiak 2017-03-21 13:09:37 dodanie dokumentu
Anna Rolińska - Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Anita Kalisiak 2017-03-21 12:35:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 30.03.2017 r. Anita Kalisiak 2017-03-21 11:54:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 228/1 Anita Kalisiak 2017-03-21 11:51:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 150/3, 151/1, 152/3 Anita Kalisiak 2017-03-21 11:51:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 7/3 i 8/2 Anita Kalisiak 2017-03-21 11:50:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem działki 1358/26, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-03-21 11:49:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonych numerami działek: 101/6 i 104 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-03-21 11:49:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1229/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2017/2018 Anita Kalisiak 2017-03-21 07:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1228/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej, dotyczącej korzystania przez dzieci 6-letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne z usług realizowanych przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno, zawieranej pomiędzy Gminą Choszczno- przedszkolem publicznym a rodzicami/opiekunami prawnymi. Anita Kalisiak 2017-03-21 07:55:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1227/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-03-21 07:53:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1226/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-03-21 07:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1225/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie użyczenia części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2017-03-21 07:49:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1224/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno, na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczonych nr działek: 101/6 i 104 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-03-21 07:41:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 407/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-03-20 15:30:28 dodanie dokumentu