Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji Paulina Tomczak 2020-08-12 14:55:40 dodanie dokumentu
Planu polowań zbiorowych KŁ "Hodowca" Dolice w sezonie 2020/21 Anita Przytuła 2020-08-11 14:15:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 oferta wraz z łazienką Anita Przytuła 2020-08-10 15:04:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2020 znak: BP.6733.4.7.2020.JI z dnia 10 sierpnia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD, na działkach oznaczonych nr ewid. 6/2 i 6/4, obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-08-10 14:29:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 Anita Przytuła 2020-08-10 14:25:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 746/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna Paulina Tomczak 2020-08-10 13:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 745/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie Paulina Tomczak 2020-08-10 13:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 744/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-08-10 13:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 743/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Paulina Tomczak 2020-08-10 13:08:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 742/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Paulina Tomczak 2020-08-10 13:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 741/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 Paulina Tomczak 2020-08-10 13:04:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 740/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 Paulina Tomczak 2020-08-10 12:44:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 739/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Paulina Tomczak 2020-08-10 12:10:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 738/20 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Paulina Tomczak 2020-08-10 12:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 737/20 Burmistrza Choszczna z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Paulina Tomczak 2020-08-07 14:42:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach oznaczonych nr ewid. 465/2 oraz 464/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Anita Przytuła 2020-08-06 14:25:23 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 Anita Przytuła 2020-08-05 14:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 736/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Paulina Tomczak 2020-08-05 10:38:22 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek w sezonie łowieckim 2020/2021 na kaczki Anita Przytuła 2020-08-05 09:01:47 dodanie dokumentu
Anita Przytuła 2020-08-05 08:57:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 735/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kożedo. Paulina Tomczak 2020-07-31 12:59:27 dodanie dokumentu
Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r. Monika Olędzka 2020-07-31 12:43:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 734/20 Burmistrza Choszczna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Paulina Tomczak 2020-07-30 13:22:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 48/2020 znak: BP.6730.48.6.2020.JI z dnia 30 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania, lokalu usługowego w budynku usługowym na lokal usługowo handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/35, 725/51 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno Anita Przytuła 2020-07-30 12:55:41 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2020-07-30 12:54:03 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał Anita Przytuła 2020-07-30 12:53:05 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2020-07-30 12:51:58 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał Anita Przytuła 2020-07-30 12:51:18 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał Anita Przytuła 2020-07-30 12:50:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 733/20 Burmistrza Choszczna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Paulina Tomczak 2020-07-30 10:14:48 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Choszczna dot. budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 Anita Przytuła 2020-07-30 08:30:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasiającej budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działkach oznaczonych nr ewid. 106 i 107/1 obręb Rudniki, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 29 lipca 2020 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Paulina Tomczak 2020-07-29 13:57:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2020 znak: BP.6733.3.7.2020.JI z dnia 29 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej, na działkach oznaczonych nr ewid. 23/1, 22, 237, 13, obręb Raduń, gmina Choszczno, Paulina Tomczak 2020-07-29 13:54:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 732/20 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Choszczno stanowiącej własność Gminy Choszczno. Paulina Tomczak 2020-07-28 14:28:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 731/20 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Paulina Tomczak 2020-07-28 13:43:48 dodanie dokumentu
Termin polowań Koła łowieckiego SZARAK Anita Przytuła 2020-07-28 11:00:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - PV Choszczno I działka 206 Sławęcin Anita Przytuła 2020-07-27 14:49:51 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń - 26 lipca 2020 r. Anita Przytuła 2020-07-27 14:47:46 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Stary Klukom - 26 lipca 2020 Anita Przytuła 2020-07-27 14:47:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2020 znak: BP.6733.2.7.2020.JI z dnia 27 lipca 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej sn 15 kV i nn 0,4 kV, w tym: stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych 15 i 0,4 kV, złączy i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 527/1, 529/1, 530/1, 552, 545/3, 554, 553, 263/4, 226, 259/1, 259/2 i 229/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2020-07-27 14:03:01 dodanie dokumentu