Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1335/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-05-24 14:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1334/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-05-24 14:36:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1333/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-05-24 14:33:52 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 17.05.2017 Anita Kalisiak 2017-05-24 12:45:39 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 04.04.2017 Anita Kalisiak 2017-05-24 12:45:25 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 04.04.2017 Anita Kalisiak 2017-05-24 12:45:23 usunięcie załacznika
Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 04.04.2017 Anita Kalisiak 2017-05-24 12:38:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1332/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. Anita Kalisiak 2017-05-24 12:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1331/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA"ARKA" do Częstochowy. Anita Kalisiak 2017-05-24 11:11:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1330/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji warsztatów profilaktycznych pt. "Jestem sobą" dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-05-24 10:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1328/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmieniającej uchwałę Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-24 10:42:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1327/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-05-24 10:40:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dla stron o wydanej decyzji Anita Kalisiak 2017-05-24 10:32:28 dodanie dokumentu
Informacja o wydanej decyzji Anita Kalisiak 2017-05-24 10:31:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2017-05-23 14:05:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1329/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu rozwoju oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony sieci dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Choszczno na lata 2017-2021" Anita Kalisiak 2017-05-23 12:45:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1326/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do realizacji projektu "Lepsze Jutro" Anita Kalisiak 2017-05-23 12:43:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1325/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/199/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 Anita Kalisiak 2017-05-23 12:40:48 dodanie dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Kalisiak 2017-05-23 11:40:48 edycja dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-05-23 11:40:25 edycja dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-05-23 11:35:52 dodanie dokumentu
Jak wynająć świetlicę wiejską? Anita Kalisiak 2017-05-23 11:29:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1324/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Kalisiak 2017-05-23 07:50:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do realizacji projektu "Lepsze Jutro". Anita Kalisiak 2017-05-22 08:18:42 edycja dokumentu
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-19 10:24:00 edycja dokumentu
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-19 10:23:46 dodanie dokumentu
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-19 08:42:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020 Anita Kalisiak 2017-05-19 08:34:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do realizacji projektu "Lepsze Jutro". Anita Kalisiak 2017-05-19 08:33:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017. Anita Kalisiak 2017-05-19 08:33:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI /173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałą Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-19 08:31:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu rozwoju oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony sieci dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Choszczno na lata 2017-2021" Anita Kalisiak 2017-05-19 08:29:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1323/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-05-19 08:22:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2017-05-18 14:59:43 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski wydał Decyzji nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na remoncie linii kolejowej na wybranych odcinkach (od stacji kolejowej Słonice do stacji kolejowej Szczecin - Dąbie) Agnieszka Tomczyk 2017-05-18 10:28:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1322/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uczestnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym połączonym z elementami zarządzania kryzysowego i OC "Gniewosz-17" Anita Kalisiak 2017-05-17 14:03:15 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 17.05.2017 Agnieszka Tomczyk 2017-05-17 13:20:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GDOS przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV Anita Kalisiak 2017-05-16 13:01:39 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 15 maja 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-16 12:58:40 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 15 maja 2017 r. Anita Kalisiak 2017-05-16 12:58:28 dodanie dokumentu