Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1841/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18 i K18 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 12:56:13 dodanie dokumentu
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jez Klukom Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:53:01 edycja dokumentu
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jez Klukom Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:51:09 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w kąpielisku 18 czerca 2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:45:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/294/20 18 RADY MIEJSKIEJ W CHO SZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:43:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1840/18 Burmistrz Choszczno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Mechaniczne profilowanie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 08:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1840/18 Burmistrz Choszczno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Mechaniczne profilowanie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 08:42:57 dodanie dokumentu
MECHANICZNE PROFILOWANIE ORAZ WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO W 2018 ROKU Marta Desecka 2018-06-21 15:09:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2018 znak: IPP.6733.8.7.2018.KS z dnia 21 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN-15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 14:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1839/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 14:01:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1838/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 12:28:40 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 1837/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 12:24:38 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 20.06.2018 r. Anita Kalisiak 2018-06-21 10:26:40 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Golcza 20.06.2018 r. Anita Kalisiak 2018-06-21 10:25:01 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Korytowo 20.06.2018 r. Anita Kalisiak 2018-06-21 10:22:15 dodanie dokumentu
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Agnieszka Tomczyk 2018-06-19 14:49:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1837/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:23:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1836/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:20:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1836/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:19:30 dodanie dokumentu
Przebudowa istniejącego ogrodzenia (strona frontowa) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-18 12:31:23 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego), na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-15 14:27:51 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna do wniosków dla wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Anita Kalisiak 2018-06-15 13:39:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-06-15 12:23:54 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-06-15 12:23:28 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-06-15 12:21:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 13:27:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 22.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 13:26:45 dodanie dokumentu
Obwieszczeni Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-14 09:17:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:54:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:53:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1835/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 13:52:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-13 12:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1834/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Kalisiak 2018-06-11 14:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1833/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Kalisiak 2018-06-11 14:57:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1832/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Kalisiak 2018-06-11 14:56:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1831/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Kalisiak 2018-06-11 14:54:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1830/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Raduń Anita Kalisiak 2018-06-11 14:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1829/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej Anita Kalisiak 2018-06-11 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1828/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-06-11 14:49:15 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Anita Kalisiak 2018-06-11 11:41:56 edycja dokumentu