Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1384/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-06-28 14:26:14 dodanie dokumentu
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-28 12:41:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1383/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca. Anita Kalisiak 2017-06-28 12:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/293/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020. Agnieszka Tomczyk 2017-06-28 08:58:10 edycja dokumentu
Petycja - Inicjatywa - Lepsze Powietrze - Dbajmy o zdrowie Meszkańców Anita Kalisiak 2017-06-28 08:27:56 edycja dokumentu
Komunikat o dopuszczeniu do organizowania kąpieliska nad jeziorem Klukom Anita Kalisiak 2017-06-27 15:04:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2/2011 z dnia 22 lutego 2012r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-06-27 13:54:06 dodanie dokumentu
Petycja - Inicjatywa - Lepsze Powietrze - Dbajmy o zdrowie Meszkańców Anita Kalisiak 2017-06-27 13:44:28 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie: ,,Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno do szkoły w roku szkolnym 2017-2018" Agnieszka Tomczyk 2017-06-27 11:33:35 dodanie dokumentu
Oferta nr 2 - Działki przy ul. Jagiełły, Fredry, 23 Lutego Anita Kalisiak 2017-06-27 10:02:04 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w udziale w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr dz. 462, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno oraz sprzedaży własności lokalu mieszkalnego Anita Kalisiak 2017-06-22 13:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1382/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem 462, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2017-06-22 13:30:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1381/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Anita Kalisiak 2017-06-21 14:13:15 dodanie dokumentu
Jakość wody - Korytowo 20 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-21 12:02:12 dodanie dokumentu
Jakość wody - Wysokie 19 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-21 12:01:21 dodanie dokumentu
Jakość wody - Korytowo 13 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-21 12:00:24 dodanie dokumentu
Mnitoring kontrolny Choszczno 13 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-21 11:59:40 dodanie dokumentu
Komisja Wsi i Rolnictwa Anita Kalisiak 2017-06-21 09:07:52 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Anita Kalisiak 2017-06-21 09:07:07 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Anita Kalisiak 2017-06-21 09:06:24 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Anita Kalisiak 2017-06-21 09:04:43 usunięcie załacznika
Skład osobowy Rady Miejskiej Anita Kalisiak 2017-06-21 09:03:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1380/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. Anita Kalisiak 2017-06-20 10:16:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1379/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2017 roku Anita Kalisiak 2017-06-19 14:47:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1379/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2017 roku Anita Kalisiak 2017-06-19 14:47:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1378/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-06-19 10:03:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Anita Kalisiak 2017-06-16 14:42:19 dodanie dokumentu
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego Agnieszka Tomczyk 2017-06-14 15:29:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1377/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-06-14 13:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1376/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-06-14 13:33:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1375/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-06-14 13:31:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1374/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-06-14 13:28:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1373/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Anita Kalisiak 2017-06-14 13:25:26 dodanie dokumentu
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Anita Kalisiak 2017-06-14 11:47:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2. Anita Kalisiak 2017-06-13 10:30:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1372/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2. Anita Kalisiak 2017-06-13 10:28:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1371/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej Anita Kalisiak 2017-06-13 10:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1370/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Anita Kalisiak 2017-06-13 10:25:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1369/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/207/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. i Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. Anita Kalisiak 2017-06-13 10:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1368/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/206/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-06-13 10:22:15 dodanie dokumentu