Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno VI?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radlice, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. Anita Przytuła 2019-12-12 14:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego Anita Przytuła 2019-12-12 14:37:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 478/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Przytuła 2019-12-12 14:35:33 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7,139/5,140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-12-12 13:15:58 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.11.2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wod-kan na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7,170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-11 13:52:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 477/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Paulina Tomczak 2019-12-11 13:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze??. Anita Przytuła 2019-12-10 15:00:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 18 obręb Roztocze??. Anita Przytuła 2019-12-10 14:58:40 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie terminu polowania Koła łowieckiego SZARAK Anita Przytuła 2019-12-10 14:55:59 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. " Budowa i rozbiórka infrastruktury towarzyszacej w ramach projektu " Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznan Głowny - Szczecin Dąbie"część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540". Anita Przytuła 2019-12-10 14:47:01 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. Anita Przytuła 2019-12-10 14:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-12-10 14:26:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Agnieszka Tomczyk 2019-12-10 14:13:09 dodanie dokumentu
Paweł Czapiewski - Prezes Spółki Centrum Rekreacji i Sportu Paulina Tomczak 2019-12-10 12:28:28 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Anita Przytuła 2019-12-10 12:13:04 dodanie dokumentu
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Anita Przytuła 2019-12-10 12:12:06 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Anita Przytuła 2019-12-10 12:12:01 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:57 usunięcie dokumentu
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:54 usunięcie dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Anita Przytuła 2019-12-10 12:11:48 usunięcie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Agnieszka Tomczyk 2019-12-09 15:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. Paulina Tomczak 2019-12-09 15:20:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 102/2019 znak: BP.6730.102.6.2019.KS z dnia 09 grudnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 61/53 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-09 14:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 451/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Paulina Tomczak 2019-12-09 12:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 457/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Choszczno obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 14:14:36 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych Anita Przytuła 2019-12-06 12:52:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 12:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 472/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania do uroczystości Wigilijnej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 12:24:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno??. Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 11:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Tomczyk 2019-12-06 10:43:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, planowanej na działkach nr 194/1 i 194/2 obręb ewidencyjny Gleźno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-12-06 08:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "POMREBUD" na działalność Burmistrza Choszczna Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:12:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:06:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 13:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 466/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:17:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2019-12-05 12:12:05 dodanie dokumentu