Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - korekta Agnieszka Tomczyk 2017-08-23 13:26:56 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Choszczna, w terminie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. Anita Kalisiak 2017-08-23 11:57:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (sala narad),w dniu 14 września 2017 r. o godz. 12.00. Anita Kalisiak 2017-08-23 11:56:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno Anita Kalisiak 2017-08-23 11:54:08 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 15:26:19 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wardyń, gmina Choszczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 59 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 60, 83, 122. Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 10:57:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wardyń, gmina Choszczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 59 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 60, 83, 122. Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 10:56:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 31, w klatce "C" Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 09:20:09 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 31, w klatce "C" Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 09:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1424/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2017" Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 08:41:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1425/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 08:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1424/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2017" Agnieszka Tomczyk 2017-08-22 08:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1423/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-08-21 12:12:30 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Wydanie i wymiana dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-08-18 12:00:10 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-08-18 11:56:30 dodanie dokumentu
KARTA USŁUGI - Udostępnienie danych i dokumentacji Anita Kalisiak 2017-08-18 11:52:37 dodanie dokumentu
AKTUALNOŚCI - Dowody osobiste Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:42 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Znalezienie dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:36 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Wydanie dowodów osobistych- utraconych Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:31 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Wydawanie dowodów osobistych-wymiana Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:26 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Wydanie dowodów osobistych po raz pierwszy Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:20 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Utrata dowodu osobistego Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:14 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych Anita Kalisiak 2017-08-18 11:47:06 usunięcie dokument
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anita Kalisiak 2017-08-18 11:46:56 usunięcie dokument
KARTA USŁUGI - Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych Anita Kalisiak 2017-08-18 11:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1422/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej Agnieszka Tomczyk 2017-08-18 11:39:41 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1,167/3,167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2017-08-17 15:18:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/76, 17/77, 17/78, 17/79, 17/80, 17/81, 17/82 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1421/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/76 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:18:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1420/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/77 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1419/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/78 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:14:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1418/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:12:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1417/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:09:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1416/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/81 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:07:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1415/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/82 Agnieszka Tomczyk 2017-08-16 12:05:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "szlaku przygody" nad jeziorem Barlineckim na działkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek. Anita Kalisiak 2017-08-14 15:11:40 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "szlaku przygody" nad jeziorem Barlineckim na działkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek. Anita Kalisiak 2017-08-14 15:11:27 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "szlaku przygody" nad jeziorem Barlineckim na działkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek. Anita Kalisiak 2017-08-14 15:11:06 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek. Anita Kalisiak 2017-08-14 15:10:17 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek. Anita Kalisiak 2017-08-14 15:09:51 dodanie dokumentu