Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzone ustawą - Prawo oświatowe Anita Kalisiak 2017-02-20 14:52:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1115/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-02-20 14:47:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-02-20 14:45:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1179/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-20 09:04:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 263/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-17 10:36:15 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SZKOŁA - Korytowo z dnia 07.02.2017 r. Anita Kalisiak 2017-02-17 08:59:14 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń z dnia 31.01.2017 r. Anita Kalisiak 2017-02-17 08:58:17 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Korytowo z 31.01.2017 r. Anita Kalisiak 2017-02-17 08:57:32 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Raduń z dnia 31.01.2017 r. Anita Kalisiak 2017-02-17 08:56:40 dodanie dokumentu
Monitorin kontrolny Choszczno Stacja Uzdatniania Wody 13 stycznia 2017 r. Anita Kalisiak 2017-02-17 08:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1178/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-02-17 08:40:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1176/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania udziałów oraz ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. 22 Lipca 1. Anita Kalisiak 2017-02-16 14:23:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. Anita Kalisiak 2017-02-16 14:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1175/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-02-16 14:04:22 dodanie dokumentu
Unieważnienie postępowania z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczącego złożenia oferty na "Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno" Anita Kalisiak 2017-02-14 13:27:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1174/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-02-14 13:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1173/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-02-14 13:15:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK Anita Kalisiak 2017-02-14 12:10:43 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Anita Kalisiak 2017-02-14 10:36:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Jarzębinowej 2/25 w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-02-13 15:08:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Anita Kalisiak 2017-02-13 14:22:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.14.7.2016.2017.DB dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w miejscowości Choszczno planowanego na działkach o nr 141/18 i 141/1 7 obręb 4 miasta Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-13 09:30:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574" Anita Kalisiak 2017-02-10 09:41:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574" Anita Kalisiak 2017-02-10 09:39:03 dodanie dokumentu
KARATA USŁUGI -Wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź o stanie zaległości Anita Kalisiak 2017-02-09 15:07:38 usunięcie dokument
KARATA USŁUGI -Wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź o stanie zaległości Anita Kalisiak 2017-02-09 15:06:31 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa z przebiegu sesji Adrian Dąbrowski 2017-02-09 11:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-02-08 15:09:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. Anita Kalisiak 2017-02-08 15:07:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26 Anita Kalisiak 2017-02-08 15:04:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-02-08 15:02:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/184/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-08 15:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/183/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-08 14:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/182/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-08 14:55:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2017-02-08 14:53:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1160/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/180/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w akcie darowizny brukowca (z kamienia polnego) stanowiacego własność Gminy Choszczno na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej Anita Kalisiak 2017-02-08 14:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu Anita Kalisiak 2017-02-08 14:49:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/177/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2017-02-08 14:47:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 17/75, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń Anita Kalisiak 2017-02-08 14:27:48 usunięcie dokument
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 17/75, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń Anita Kalisiak 2017-02-08 14:27:44 dodanie dokumentu