Dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011 - 2014

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2011-06-15 12:52:37 161KB 415 razy
2 ogA_oszenie_dodatkowych_informacji,_informacje_o_niekompletnej_procedurze_lub_sprostowanie.pdf 2011-06-28 15:04:38 90.KB 371 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaA_A_cznik_nr_4_wykaz_usA_ug.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:13:12 19KB 309 razy
2 zaA_A_cznik_nr_7_wzA_r_umowy.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:14:41 73.KB 336 razy
3 zaA_A_cznik_nr_6_wykaz_sprzA_tu.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:14:26 19.KB 311 razy
4 zaA_A_cznik_nr_1_formularz_oferty_cenowej.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:10:58 25KB 312 razy
5 zaA_A_cznik_nr_5_wykaz_osA_b.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:14:09 20.KB 305 razy
6 zaA_A_cznik_nr_2_oA_wiadczenie_art.22.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:12:35 15.KB 306 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_1_do_formularza_oferty_cenowej.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:12:21 80.KB 313 razy
8 zaA_A_cznik_nr_3_oA_wiadczenie_art.24.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:12:53 25KB 307 razy
9 SIWZ__dowA_z_uczniA_w_2011_BOSS.doc po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:10:38 460KB 339 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytanie_2_do_SIWZ.doc 2011-07-25 14:59:19 296KB 324 razy
2 zapytania_dowA_z_uczniA_w_BOSS.doc 2011-07-12 08:58:57 309KB 465 razy
3 zmany_do_SIWZ_autobus.doc 2011-06-29 08:38:09 299KB 325 razy
4 zmana_SIWZ_2.doc 2011-07-05 12:58:40 317KB 421 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postA_powania_-_dowA_z.doc 2011-08-12 09:40:12 42KB 403 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2011-08-29 12:23:50 117KB 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Desecka 15-06-2011 12:52:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adriana Białek 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Desecka 29-08-2011 12:23:50