Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2 UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno
3 UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno
4 UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno
5 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia, że wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji ,,Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny-Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,680 do km l40,250" decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r., znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI, na wykonanie urządzeń wodnych, określone w pkt. I. ppkt 6 (dot. budowy przepustów drogowych) oraz ppkt. 14 (dot. wykonania nieszczelnych trawiastych rowów drogowych).
6 Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
7 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
8 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
9 Zarządzenie Nr 537/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
10 Zarządzenie Nr 536/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do użyczenia.