Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2019 znak: BP.6733.8.7.2019.JI z dnia 18 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej inii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice, na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno.
2 Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-L7840.L26-13.2019.PM nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 81/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania mchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", rygor natychmiastowej wykonalności.
3 Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 14.06.2019r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno".
4 Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 13/2, 24/4 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno?.
5 Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 14 maja 2019 r. decyzję Nr 75/2019 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym l telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie"
6 Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno
7 Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie
8 Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem  wydawania decyzji
9 Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na dziatkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1, 55/1, 1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
10 Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie terminu obchodów "Pożegnania Sobótki" w 2019 roku