Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na legalizacji istotnych odstępstw dla inwestycji rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 211/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 18 listopada 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu.
2 Samorzadowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że na Decyzję SKO 31.07.2019 r. znak SKO/Ma/420/2626/2019 utrzymująca w mocy Decyzje Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno, została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
3 Petycja dot. dokonania analizy - możliwości wdrozenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantow - dot. płatności bezgotowkowych
4 Zarządzenie Nr 410/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.
5 Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej
6 Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019
7 Wpis do Bazy Danych Odpadowych
8 Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2019 znak: BP.6733.15.7.2019.KS z dnia 20 września roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid.: 7/13, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
9 Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
10 Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.