Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwum zakładowe 0 0
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Funduszy Pomocowych 0 0
Biuro Planowania Przestrzennego 1 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział budownictwa i inwestycji 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 8 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwum zakładowe 0 0
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Funduszy Pomocowych 1 0
Biuro Planowania Przestrzennego 1 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 9 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział budownictwa i inwestycji 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 2 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 4 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwum zakładowe 0 0
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Funduszy Pomocowych 1 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 4 4
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 2
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział budownictwa i inwestycji 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 1 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 14 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak