Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwum zakładowe 0 0
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 1 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1 0
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 4 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwum zakładowe 0 0
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 1 2
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 6 0
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 5 3
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor wewnętrzny 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz Miejski 0 14
Skarbnik Miejski 5 42
Urząd Stanu Cywilnego 0 1
Wydział Budżetu 0 9
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 1 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 1 2
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 8 19
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 1 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak