Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor 0 0
Biuro Informatyki 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
KIEROWNICTWO 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 0 0
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 2 0
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor 0 0
Biuro Informatyki 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
KIEROWNICTWO 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej 0 0
Sekretarz Miejski 6 19
Skarbnik Miejski 5 1
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 2 1
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 4 0
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy 0 0
Audytor 0 0
Biuro Informatyki 0 0
Biuro Promocji 0 0
Biuro Rady Miejskiej 0 0
Burmistrz 0 0
Główny Specjalista ds. Funduszy Pomocowych 0 0
Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 1 0
Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej 0 0
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych 0 0
Główny specjlaista ds. Kadr 0 0
KIEROWNICTWO 0 0
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej 0 0
Sekretarz Miejski 0 0
Skarbnik Miejski 0 0
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Budżetu 0 0
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 0 0
Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Podatkowy 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1 0
Wydział zamówień publicznych, inwestycji i planowania przestrzennego 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak