Zarządzenie Nr 1865/18 Burmistrza Choszcznaz dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica.

ZARZĄDZENIE NR 1865/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.Postanawiam wynająć Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy oochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Aldona Szymoniak, część nieruchomości gruntowej o pow. 18,00m2 z działki, oznaczonej nr 140/4, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica z przeznaczeniem terenu pod garaż blaszany.
    2. Umowa najmu zostaje zawarta na okres trzech miesięcy.  
    3. Czynsz zostanie ustalony zgodnie z zarządzeniem Nr 1174/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza
 
Łukasz  Młynarczyk


Otrzymują:
1. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa.
2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 1865.pdf 2018-07-11 15:09:02 pobrano 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-07-2018 15:09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Młynarczyk 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-07-2018 15:10:04