Zarządzenie Nr 1866/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 1866/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2018r.


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2018 r. poz.967) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Kucza ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela- przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Ewa Klińska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka  – ekspert z listy MEN,
5) Elżbieta Andruszewska - ekspert z listy MEN,
2. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Moniki Chełstowskiej ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela- przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Ewa Klińska  – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka – ekspert z listy MEN,
5) Elżbieta Andruszewska - ekspert z listy MEN.
3. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Kornelii Słotwińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Ewa Klińska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka - ekspert z listy MEN,
5) Elżbieta Andruszewska – ekspert z listy MEN,
4. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Leny Możdżyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Ewa Klińska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka - ekspert z listy MEN,
5) Elżbieta Andruszewska – ekspert z listy MEN,
5. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Wioletty Woś ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Krystyna Górecka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie,
4) Anetta Bikowska - ekspert z listy MEN,
5) Elżbieta Andruszewska – ekspert z listy MEN,
6. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Barbary Kędzierskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Edyta Bogdanowicz – dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka - ekspert z listy MEN,
5) Anetta Bikowska – ekspert z listy MEN,
7. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Magdaleny Szankowskiej ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Piotr Kamela - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Krystyna Gziut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Filomena Bireta– dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie,
4) Krystyna Górecka - ekspert z listy MEN,
5) Anetta Bikowska – ekspert z listy MEN.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych  w Choszcznie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                  

 

Burmistrz Choszczna
 
Robert Adamczyk

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 1866.pdf 2018-07-11 13:06:18 pobrano 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-07-2018 13:06:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-07-2018 13:07:20