Zarządzenie Nr 1658/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego na rok 2018, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018

Zarządzenie Nr 1658/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego na rok 2018, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018

Na podstawie art. 249 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)  oraz  § 19 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018, w zarządzeniu Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz w zarządzeniu Nr 1623/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018, wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk


Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski.

2) Wydział Budżetu.

3) Regionalna Izba Obrachunkowa.

4) Wydział Organizacyjno - Prawny.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zarządzenie Nr 1658_18.pdf 2018-02-07 09:53:38 pobrano 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 07-02-2018 09:53:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 31-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 07-02-2018 09:53:38