Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Choszczno prowadzony na podstawie:

  • art. 36 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015, poz. 719)

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja I

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja II

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja III

ZBIÓR NR 1 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 2 - EWIDENCJA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU TOŻSAMOŚCI

ZBIÓR NR 3 - EWIDENCJA LUDNOŚCI

ZBIÓR NR 4 - EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

ZBIÓR NR 5 - EWIDENCJA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZBIÓR NR 6 - EWIDENCJA DECYZJI O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

ZBIÓR NR 7 - REJESTR NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

ZBIÓR NR 8 - REJESTR DZIERŻAWCÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 9 - REJESTR WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 10 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

ZBIÓR NR 11 - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT

ZBIÓR NR 12 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO

ZBIÓR NR 13 - AKTA STANU CYWILNEGO

ZBIÓR NR 14 - REJESTR OSÓB POUCZONYCH ORAZ UKARANYCH MANDATEM KARNYM  (ZBIÓR ARCHIWALNY)

ZBIÓR NR 15 - REJESTR WNIOSKÓW DO KOLEGIUM DO SPRAW WYKROCZEŃ O UKARANIE  (ZBIÓR ARCHIWALNY)

ZBIÓR NR 16 - EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

ZBIÓR NR 17 - TRANSPORT - ZEZWOLENIA - KONCESJE

ZBIÓR NR 18 - WNIOSKI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZBIÓR NR 19 - EWIDENCJA UCZESTNIKÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZBIÓR NR 20 - EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJACYCH REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZBIÓR NR 21 - KARTY GOSPODARSTW ROLNYCH DOTYCZĄCE KRUS

ZBIÓR NR 22 - EWIDENCJA OSÓB FIZYCZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU

ZBIÓR NR 23 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

ZBIÓR NR 24 - ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ZBIÓR NR 25 - REJESTR ZAŚWIADCZEŃ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZBIÓR NR 26 - REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

ZBIÓR NR 27 - EWIDENCJA WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZBIÓR NR 28 - EWIDENCJA WNIOSKÓW DO CEIDG - CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZBIÓR NR 29 - EWIDENCJA BENEFICJENTÓW ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

ZBIÓR NR 30 - EWIDENCJA OPŁAT ZA POSIADANIE PSA

ZBIÓR NR 31 - REJESTR DECYZJI O OPŁATACH ADIACENCKICH

ZBIÓR NR 32 - REJESTR DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 33 - EWIDENCJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA)


ZBIÓR NR 34 - ODPADY KOMUNALNE - wersja z dn. 01.07.2015r.

ZBIÓR NR 34 - ODPADY KOMUNALNE - wersja z dn. 04.05.2016r.

HISTORIA ZMIAN W ZB. NR 34 - ODPADY KOMUNALNE


ZBIÓR NR 35 - REJESTR DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UZGODNIEŃ DROGOWYCH

ZBIÓR NR 36 - REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

ZBIÓR NR 37 - REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

ZBIÓR NR 38 - REJESTR WYDANYCH DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

ZBIÓR NR 39 - REJESTR DECYZJI O ŚWIADCZENIA RZECZOWE I OSOBISTE

ZBIÓR NR 40 - EWIDENCJA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 41 - REJESTR NAJEMCÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 42 - EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH DO ZASOBU GMINY

ZBIÓR NR 43 - EWIDENCJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ


ZBIÓR NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY - wersja 01.07.2015

ZBIÓR NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY - wersja 06.10.2016

HISTORIA ZMIAN W ZB. NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY


ZBIÓR NR 45 - PROJEKTY REGIONALNE PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZBIÓR NR 46 - CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL 2014 WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 18-04-2016 11:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Tatol-Baczyńska 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 24-08-2017 11:50:53