Wolne stanowiska pracy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw technicznych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 2018-11-28 14:57:58
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2018-11-26 12:41:58
OGŁOSZENIE O NABORZE -na stanowisko administrator 2018-09-11 11:33:24
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej 2018-08-28 14:42:39
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska 2018-07-18 09:45:32
OGŁOSZENIE O NABORZE- na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami 2018-07-18 09:44:19
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka", ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie 2018-05-22 08:28:05
Dyrektor Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomicznych 2018-02-08 12:54:04
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2018-01-04 14:47:49
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej 2017-10-25 11:53:08
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia wieczystego użytkowania i uwłaszczenia 2017-09-20 12:35:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2017-04-03 12:42:31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. amortyzacji i gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2016-11-23 12:28:24
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2016-09-26 09:07:39
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2016-08-16 12:19:58
WYNIK KONKURSU - NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 2016-08-10 12:17:16
WYNIK KONKURSU - NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 2 2016-08-10 12:16:45
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową , ul. Energetyków 7 w Choszcznie 2016-07-22 09:30:35
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina", ul. Sucharskiego 9 w Choszcznie 2016-07-22 09:29:58
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2016-07-07 09:22:22
Biuro Obsługi Szkoł Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy 2016-06-21 10:04:07
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. windykacji 2016-05-19 16:20:24
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2016-03-23 14:33:44
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Geodeta - w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2015-09-09 12:42:57
Burmistrz Choszczna ogłosza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2015-05-04 09:20:42
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2015-03-04 10:45:43
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent ds. technicznych 2015-01-26 12:35:22
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2014-11-24 13:11:42
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie 1/1 etatu Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie 2014-08-26 10:25:52
Ogłoszenie o wynikach naboru w ChZNK 2014-07-23 11:21:52
Ogłoszenie ChZNK II etap konkursu 2014-07-10 09:11:13
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- referent ds. gospodarki lokalowej 2014-06-23 09:18:20
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4 w Korytowie 2014-05-16 14:38:34
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2014-05-16 14:38:07
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie - OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Specjalista ds. ekonomicznych 2014-04-07 11:19:46
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska 2014-01-07 11:46:14
Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" , ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie 2013-07-29 14:01:02
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2013-06-10 14:19:52
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Kierownik Biura Promocji 2013-03-25 14:23:23
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2013-03-11 15:01:14
Burmistrz Choszczna informuje, iż na otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta. Nabór nie został rozstrzygnięty. 2012-12-19 10:01:21
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie - pełny etat 2012-12-07 14:16:21
WYNIKI ROZMÓW REKRUTACYJNYCH NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT D.S. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH 2012-08-23 13:05:20
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta d.s. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wpłynęło 7 ofert. Komisja po przeanalizowaniu ofert zakwalifikowała do drugiego etapu 4 oferty. Pozostałe 3 ofery zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. 2012-08-21 12:54:14
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta d.s. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych od 15.09.2012 r. 2012-08-07 11:52:01
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Glównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Choszcznie - 1/1 etatu. 2012-07-23 13:30:13