Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła wraz z instalacją glikową i gazową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid. 813/14 obręb 3, miasta Choszczno Ze względu na przedłużający się ustawowy okres uzgodnieniowy, konieczne jest przesunięcie terminu wydania decyzji. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31 lipca 2013 r.