Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SMOLEŃ.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń, dla których obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego:

1. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej oznaczone nr działek:

1) działka nr 17/55 o pow. 3.749 m2 i działka nr 17/54 o pow. 505 m2

cena wywoławcza: - 64.900,00 zł

2) działka nr 17/21 o pow. 9.039 m2 i działka nr 17/20 o pow. 979 m2

cena wywoławcza: - 133.160,00 zł

3) działka nr 17/23 o pow. 21.470 m2, działka nr 17/22 o pow. 1.047 m2 i działka nr 17/24 o pow. 940 m2

cena wywoławcza: - 312.000,00 zł

4) działka nr 17/42 o pow. 6.881 m2

cena wywoławcza: - 107.410,00 zł

5) działka nr 17/45 o pow. 11.769 m2, działka nr 17/44 o pow. 580 m2 i działka nr 17/46 o pow. 525 m2

cena wywoławcza: - 199.000,00 zł

6) działka nr 17/48 o pow. 6.626 m2 i działka nr 17/47 o pow. 328 m2

cena wywoławcza: - 107.860,00 zł

7) działka nr 17/59 o pow. 5.382 m2 i działka nr 17/58 o pow.1.211 m2

cena wywoławcza: - 172.260,00 zł

8) działka nr 17/65 o pow. 6.609 m2 i działka nr 17/66 o pow. 463 m2

cena wywoławcza: - 108.950,00 zł

2. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną oznaczone nr działek:

1) działka nr 546 o pow.2.373 m2

cena wywoławcza: - 52.520,00 zł

2) działka nr 547 o pow.2.622 m2

cena wywoławcza: - 58.100,00 zł

3) działka nr 549 o pow.2.417 m2

cena wywoławcza: - 53.500,00 zł

4) działka nr 551 o pow.2.965 m2

cena wywoławcza: - 65.660,00 zł

5) działka nr 548 o pow.3.194 m2

cena wywoławcza: - 71.500,00 zł

6) działka nr 550 o pow.3.011 m2

cena wywoławcza: - 66.600,00 zł

3. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, szeregową, parterową z parkingami i zielenią towarzyszącą (teren 40 działek):

1) działka nr 17/14 o pow. 8.091 m2

cena wywoławcza: - 110.850,00 zł

4. Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, szeregowej, o zabudowie parterowej

1) działka nr 17/25 o pow. 9.001 m2

cena wywoławcza: - 133.570,00 zł

2) działka nr 17/26 o pow. 4.875 m2

cena wywoławcza: - 72.500,00 zł

3) działka nr 17/31 o pow. 5.473 m2

cena wywoławcza: - 81.250,00 zł

5. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:

  1. działka nr 17/30 o pow. 16.926 m2

cena wywoławcza: - 238.400,00 zł

6. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody działkowe z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:

1) działka nr 17/12 o pow. 12.073 m2

cena wywoławcza: - 138.000,00 zł

2) działka nr 17/18 o pow. 4.219 m2

cena wywoławcza: - 50.000,00 zł

7. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren urządzeń turystykii sportu

1) ) działka nr 17/16 o pow. 11.243 m2 i działka nr 17/28 o pow. 20.663 m2

cena wywoławcza: - 301.630,00 zł

8. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren usług turystyki motorowej i wodnej

1) działka nr 17/8 o pow. 3.491 m2 i działka nr 17/10 o pow. 1.872 m2

cena wywoławcza: - 117.060,00 zł

9. Nieruchomości zapisane jako: teren usług i urządzeń handlu artykułami codziennego użytku, gastronomii

  1. działka nr 17/35 o pow. 6.442 m2

cena wywoławcza: - 331.200,00 zł

  1. działka nr 17/60 o pow. 2.925 m2

cena wywoławcza: - 239.350,00 zł

10. Nieruchomość zapisana jako: teren usług kultury

  1. działka nr 17/74 o pow. 6.290 m2

cena wywoławcza: - 156.300,00 zł

11. Nieruchomość zapisana jako: teren parkingu na samochody osobowe

1) działka nr 17/49 o pow. 2.838 m2

cena wywoławcza: - 70.500,00 zł

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Dla ww. nieruchomości urządzone zostaną księgi wieczyste.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2006 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 29 maja 2006 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i winna być uiszczona w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095)7659332.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 05-05-2006 13:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 05-05-2006 13:53:50