Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2011 znak: IBPP.6733.18.3.2011.MP, z dnia 4 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie ujęcia wody wraz z budową dwóch studni głębinowych, budynku stacji uzdatniania wody, nadziemnych zbiorników wody uzdatnionej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 538/8, 871/7, 871/8, 936 obręb Suliszewo, gmina Choszczno