o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1.07.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV relacji: stacja transformatorowa Choszczno Kopernika ? stacja transformatorowa Choszczno Konopnickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych 406/1, 403/5, 311/1, 4, 389, 390, 388, 386/2, 385/3, 385/1, 386/1, 422/1, 428, 441, 442/12, 456, 443/1, 444, obręb 3, miasta Choszczno.