Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Burmistrz Recza informuje o : wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia : pn: budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15kV RS Recz" 2011-12-28 15:54:01
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 3/14 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-12-27 16:25:00
CHOSZCZEŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. MICKIEWICZA 19 Z PRZEZNACZENIEM NA POSADOWIENIE GARAŻU BLASZANEGO 2011-12-20 14:51:34
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-12-14 15:05:25
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej Choszczna, ktora odbędzie się 22 grudnia 2011r. 2011-12-13 13:54:40
W Y K A Z Pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu. 2011-12-07 15:18:49
WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do najmu. 2011-12-07 15:17:55
WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do najmu. 2011-12-07 15:17:00
W Y K A Z Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy 2011-12-06 13:19:05
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-12-06 13:17:10
WYKAZ Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu 2011-12-06 10:53:47
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-12-05 13:56:31
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-12-05 13:55:17
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-12-05 13:53:02
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-12-05 09:45:28
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 137, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno. 2011-12-02 11:52:45
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej Choszczna, która odbędzie się 01 grudnia 2011r. 2011-11-30 15:22:32
WYKAZ nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do najmu. 2011-11-28 15:23:57
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu. 2011-11-28 15:23:02
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionu wodnego Ucker. 2011-11-24 14:24:09
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności Nr 19. 2011-11-22 09:57:27
W Y K A Z Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy 2011-11-18 14:54:32
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej Choszczna, która odbędzie się 24 listopada 2011 r. 2011-11-18 11:40:22
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 69/6 i 69/7, położonych w obrębie nr 4 m. Choszczno. 2011-11-18 11:34:24
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 3/14 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-11-10 11:35:34
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2011-11-10 11:34:32
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-11-09 11:40:58
WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej. 2011-10-28 14:53:13
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 32/6 i 32/8, położonych w obrębie Oraczewice. 2011-10-26 13:38:53
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-10-25 09:23:11
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 2011-10-19 14:44:21
Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 25 października 2011 r 2011-10-18 10:03:32
WYKAZ Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-10-14 12:57:59
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 440/1 położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-10-13 13:34:31
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-10-13 13:33:22
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-10-13 13:31:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży obiektów budowlanych zlokalizowanych na tej nieruchomości. 2011-10-13 13:30:14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-10-13 13:28:53
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-10-13 13:26:07
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 62/9, położonej przy ul.Kruczkowskiego w Choszcznie. 2011-10-11 10:07:04
Obwieszczenie projekt" AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY CHOSZCZNO NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017 " wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. 2011-10-10 14:33:59
Obwieszczenie projekt "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY CHOSZCZNO NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. 2011-10-10 14:16:24
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 62/9, położonej przy ul.Kruczkowskiego w Choszcznie. 2011-10-06 12:20:46
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 69/6 i 69/7, położonych w obrębie nr 4 m. Choszczno. 2011-10-05 15:04:24
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-10-05 08:35:43
WYKAZ Lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu 2011-10-04 14:30:03
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-10-03 08:47:16
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 470/2, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-09-21 14:27:56
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-09-20 13:52:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011-09-16 14:03:38
W Y K A Z Pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do najmu 2011-09-13 11:09:41
Informacja - spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-12 12:23:37
W Y K A Z Lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu oraz Zarządzenie Nr 424/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie stanowiący własność Gminy Choszczno. 2011-09-09 13:16:29
W Y K A Z Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy 2011-09-08 08:54:07
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-09-08 08:52:15
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 440/1 położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-09-06 12:16:08
Uprzejmie informujemy, że X sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się 02 września 2011 r. o godzinie 14 :00 w sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej Nr 1. 2011-08-26 14:55:16
WYKAZ: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, oznaczona nr ewidencyjnym działki 62/9 o pow. 0,3580 ha , położona w obrębie nr 3 m. Choszczno, przy ul. Kruczkowskiego dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie urządzi księgę wieczystą. 2011-08-18 12:57:29
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-08-02 14:41:15
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 3/14 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-08-02 14:38:50
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych,położonych w obrębie Smoleń -Osada rekreacyjno- turystyczna Raduń. 2011-08-02 14:36:23
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych,położonych w obrębie Smoleń ?Osada rekreacyjno- turystyczna Raduń. 2011-08-02 14:36:22
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-28 14:02:32
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . 2011-07-28 14:01:34
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-07-28 14:00:35
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-28 13:59:21
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-28 13:58:19
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2011-07-22 12:15:22
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-07-22 12:13:56
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-22 12:12:48
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 2011-07-22 10:57:35
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-07-18 08:44:39
WYKAZ Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu 2011-07-18 08:43:08
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Remont dachu - wymiana pokrycia części dachu w Szkole Podstawowej". 2011-07-14 08:27:43
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 230/7 położonej w obrębie Stradzewo. 2011-07-11 14:48:49
BURMISTRZ CHOSZCZNA ONY GŁASZA III PRZETARG USTNIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 427, 428 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno przy ul. Osiedle Północne: 2011-07-11 14:47:09
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-11 11:26:32
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 73, położonej w obrębie Sulino, stanowiącej własność osoby fizycznej. 2011-07-11 11:25:32
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 296/1 położonej w obrębie Piasecznik. 2011-07-07 15:19:03
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Choszczna na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony: 2011-07-07 14:17:06
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki PEC Sp. z o.o. 2011-06-30 10:01:49
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. :" Remont dachu polegający na wymianie pokrycia z dachówki na nowe z balchodachówki na budynku w Choszcznie ul. Mickiewicza 21." 2011-06-22 11:03:36
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Remont dachu polegający na wymianie pokrycia z blachy na pokrycie z papy termozgrzewalnej na budynku w Choszcznie ul. Mickiewicza 19. 2011-06-17 12:40:24
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-06-17 08:51:24
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-06-15 10:14:39
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-06-15 10:10:34
Zawiadomienie o IX sesjii Rady Miejskiej w Choszcznie, która odędzie się 22 czerwca 2011 r. 2011-06-15 08:40:32
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 412/1 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-06-13 12:47:37
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 2/3 i prawa własności zlokalizowanego na tej działce obiektu po byłym dworcu kolejowym, położonej w obrębie Krzowiec. 2011-06-02 08:36:47
Informacja - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 r. udzielono pomocy publicznej, innej niż de minimis 2011-05-31 11:58:03
Informacja - wykaz osób, którym w 2010 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków i opłat 2011-05-31 11:55:27
Informacja - wykaz osób którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznejinnej niż de minimis. 2011-05-31 11:53:44
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-05-31 09:58:14
Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej Choszczna, która odbędzie się 02 czerwca 2011 r. 2011-05-24 08:52:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 2011-05-13 13:12:09
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-05-13 12:14:45
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-05-10 11:06:40
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-05-10 11:05:13
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-05-10 11:02:17
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-05-10 11:01:15
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 317 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-05-10 11:00:09
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 195/13, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, stanowiącej własność osoby fizycznej. 2011-05-04 20:37:05
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku nr 10, położonego w Choszcznie przy ul.Wolności. 2011-05-04 20:35:58
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 5/14 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-04-29 11:43:52
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 3/14 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-04-29 11:42:41
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 2011-04-29 10:27:20
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2011-04-27 10:09:45
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 31/4 położonej w obrębie Gleźno Gmina Choszczno. 2011-04-27 09:11:04
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu ,oznaczonego numerem działki 26/40, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2011-04-27 09:09:39
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych,położonych w obrębie Smoleń -Osada rekreacyjno- turystyczna Raduń. 2011-04-27 09:07:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno 2011-04-22 09:41:30
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 296/1 położonej w obrębie Piasecznik. 2011-04-18 12:24:11
Burmistrz Choszczna na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony: 1. Część nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod ogródek warzywny na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: 2011-04-15 10:59:44
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2011-04-13 15:17:46
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 427,428 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne 2011-04-05 15:17:48
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-04-05 15:16:55
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-04-05 15:16:06
Ogłoszenie o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choszczno. 2011-04-05 08:57:41
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu ,oznaczonego numerem działki 26/40,położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej (obręb nr 2 m. Choszczno). 2011-03-23 10:03:26
Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która dbędzie się 31 marca 2011 r. 2011-03-22 11:47:12
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-03-16 11:57:03
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-03-15 13:05:35
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-15 13:04:35
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2011-03-08 15:02:03
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-03-08 15:00:08
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2011-03-08 10:18:02
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Choszczno 2011-03-01 12:54:47
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do najmu 2011-02-28 11:25:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 2011-02-22 12:32:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 2011-02-22 12:31:29
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2011-02-16 13:10:38
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 28 lutego 2011 r. 2011-02-15 13:44:55
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 1222/14, położonej przy ul.Stargardzkiej w Choszcznie. 2011-02-14 13:39:44
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ GARAŻEM MUROWANYM, POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 2011-02-09 14:53:39
WYKAZ Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu 2011-02-08 14:55:31
WYKAZ Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu 2011-02-08 14:54:19
WYKAZ nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego 2011-02-08 10:35:19
OGŁOSZENIE o budowie drogi dojazdowej na terenie działki nr176/67 wraz ze zjazdami do posesji położonych wzdłuż projektowanej drogi, ciągiem pieszo - rowerowym i pieszym, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym, obręb Smoleń, gmina Choszczno, powiat Choszczno, woj. Zachodniopomorskie. 2011-02-01 12:32:19
Zawiadomienie - IV Sesja Rady Miejskiej w Choszcznie odbędzie się 01 lutego 2011 r. 2011-01-24 10:13:26
Wykaz Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu 2011-01-21 09:07:38
BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 32/6 i 32/8, położonych w obrębie Oraczewice. 2011-01-10 13:51:16