Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 5/3/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/5/14/2008/2010, z dnia 13 października 2010 r., zmieniającej decyzję nr 5/2010, z dnia 25 czerwca 2008 r. zmienioną decyzją nr 5/2/2008 z dnia 19 kwietnia 2010 r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie.